Hakusanojen yhdistäminen ja muoto

Toisiaan rajaavat hakutermit → AND

Kun halutaan, että kaikki hakutermit (sekä että) esiintyvät hakutuloksessa (all of the words).
AND-operaattori rajaa ja supistaa hakua. Yleisimmin tarvittu operaattori, usein pelkkä välilyönti vastaa ANDia.
Esimerkiksi:
eetti* AND johta*
etiik* AND johta*

Toisilleen vaihtoehtoiset hakusanat, synonyymit, rinnakkaiset käsitteet → OR

Kun halutaan, että jokin hakutermeistä esiintyy hakutuloksessa (any of the words).
OR-operaattori laajentaa hakua. Koska asioista kirjoitetaan eri käsittein, vaihtoehtojen miettiminen on tarpeen. Usean erillisen haun tekemisen välttää yhdistämällä toisilleen vaihtoehtoisia hakutermejä samaan hakuun.
Esimerkiksi
eetti* OR etiik* OR moraali* OR arvot

Sekä ANDia että ORia samassa haussa

ORilla yhdistettyjen hakusanojen tulosmäärää on yleensä syytä rajata jollakin / joillakin ANDilla yhdistettävillä hakusanoilla.
Jotta hakusanat yhdistyvät loogisesti oikein, tarvitset ORilla yhdistettyjen hakusanojen ympärille sulut. Jos kirjoitat kaiken samalle riville, kirjoita myös sulut. Tietokanta tekee ne usein puolestasi, kun pilkot hakusanasi eri hakuriveille.
Esimerkiksi
(eetti* OR etiik* OR moraali* OR arvot) AND johta*

Sanat taipuvat

* katkaisumerkillä saadaan eri taivutusmuodot/sanamuodot mukaan tulokseen.
Mieti mistä kohtaa sana taipuu ja laita siihen katkaisumerkki.
eetti* -> eettinen, eettisyys, eettiset…
etiik* -> etiikka, etiikan…
ethic* -> ethics, ethical
Mutta: Liian lyhyttä sananvartaloa ei kannata jättää,
esim. äiti, äidit -> kierrä: äiti* OR äidi*
Kaikki tietokannat eivät katkaisumerkkiä ymmärrä oikein. *-merkillä pitäisi tulla suurempi tulosmäärä kuin ilman sitä. Kokeile.

Sanat peräkkäin, fraasi

Jotta useampiosaisen käsitteen sanat pysyisivät peräkkäin haluamassasi järjestyksessä, kannattaa käyttää ””-merkkejä sanaliiton ympärillä.
Esimerkiksi ”health care”, ”personnel management”, ”mobile applications”…
””-merkit voivat myös rajata liikaa, ellei käsite olekaan kovin vakiintunut.

Pois suljettavat käsitteet -> NOT

Kun halutaan sulkea jokin termi pois kaikista hakutuloksista.
Se vie mekaanisesti pois kaiken, missä esiintyy ao. sana/merkkijono. Varovaisuutta tämän käyttöön!
Esimerkiksi (päihteet OR huumeet) NOT tupakka

Esimerkki: Johtamisen etiikka ja arvot sosiaali- ja terveydenhuollossa

(eetti* OR etiik* OR moraali* OR arvot) AND johta*
(ethic* OR value* OR moral*) AND (leader* OR management)

Pelkkä management-sana on laaja ja monimerkityksinen, esim. ”pain management”, ”risk management”. Yritä keksiä jokin tarkempi fraasi. Aina se ei onnistu, vaan on käytettävä leader* OR management* -hakua, ja siihen tarpeeksi lisättävä rajaavia hakusanoja ANDilla.

-> Rajataan/supistetaan lisää esim. sosiaali- ja terveydenhuoltoon:
(eetti* OR etiik* OR moraali* OR arvo*) AND johta* AND (sosiaalihuol* OR terveydenhuol* OR sosiaalipalvelu* OR terveyspalvelu*)

Mitä kaikkea sosiaali- ja terveydenhuolto voi olla englanniksi?
esim. ”health care” OR healthcare OR ”health service*” OR ”social care” OR ”social service*” OR ”social sector*” OR ”health sector*” OR hospital* OR ”welfare service*” OR ”community care*” OR ”human service*”…
HUOMaa OR. Harvoin esiintyy suomalaiseen tyyliin fraasina ”sosiaali- ja terveydenhuolto”.

Maat, Eurooppa, Pohjoismaat
Näitäkin voi käyttää hakusanoina. Kannattaa muistaa, että nordic countries tai europe* eivät ole yläkäsitteitä, joilla kaikki maat kattavasti tulisivat mukaan tulokseen. Siksi esimerkiksi
… AND ( nordic OR scandinavia* OR sweden OR swedish OR norway OR norwegian OR denmark OR danish OR finland OR finnish)

Esimerkki: Potilaiden/asiakkaiden näkemyksiä internet-pohjaisten sähköisten terveyspalvelujen käytöstä ja käytettävyydestä

Boole (AND OR) taulukkona

Hakuna näyttäisi tältä:

(ehealth  OR  ”electronic health service*” OR ”digital health service*“OR ”electronic health care“ OR   ”digital health care“ OR telehealth OR telemedicine OR ”web based health services“ OR ”internet based health services” OR ”health record*” OR ”patient record*“ OR ”medical record*”)
AND 
(”patient* portal*” OR ”patient* interface*“ OR ”customer* interface*” OR ”user* interface*”)
AND
(usable* OR usabilit* OR usage* OR use OR utili*)
AND
(”patient perspective*” OR ”patient satisfaction” OR ”patient* experience*“ OR  ”patient* attitude*” OR  ”patient* perception*“ OR ”patient* opinion*”)

Muista sulut OR-kytkettyjen ympärille! Systeemi tekee ne puolestasi, kun pilkot eri hakuriveille. Älä vaihda rivien välistä ANDia ORiksi.