Hakusanojen yhdistäminen ja muoto

Hakusanojen yhdistäminen ja muoto

Toisiaan rajaavat hakutermit → AND
Kun halutaan, että kaikki hakutermit (sekä että) esiintyvät hakutuloksessa (all of the words).
AND-operaattori rajaa ja supistaa hakua. (yleisimmin tarvittu operaattori, usein pelkkä välilyönti vastaa ANDia.)
Esim.
eetti* AND johta*
etiik* AND johta*

Toisilleen vaihtoehtoiset hakusanat, synonyymit, rinnakkaiset käsitteet → OR
Kun halutaan, että jokin hakutermeistä esiintyy hakutuloksessa (any of the words).
OR-operaattori laajentaa hakua. Koska asioista kirjoitetaan eri käsittein, vaihtoehtojen miettiminen on tarpeen. Usean erillisen haun tekemisen välttää yhdistämällä toisilleen vaihtoehtoisia hakutermejä samaan hakuun.
Esim.
eetti* OR etiik* OR moraali* OR arvot

ORilla yhdistettyjen hakusanojen tulosmäärää on yleensä syytä rajata jollakin / joillakin ANDilla yhdistettävillä hakusanoilla.
Jotta hakusanat yhdistyvät loogisesti oikein, tarvitset ORilla yhdistettyjen hakusanojen ympärille sulut. Jos kirjoitat kaiken samalle riville, kirjoita myös sulut. Tietokanta tekee ne usein puolestasi, kun pilkot hakusanasi eri hakuriveille.
Esim.
(eetti* OR etiik* OR moraali* OR arvot) AND johta*

* katkaisumerkillä saadaan eri taivutusmuodot/sanamuodot mukaan tulokseen. Mieti mistä kohtaa sana taipuu ja laita siihen katkaisumerkki.
eetti* -> eettinen, eettisyys, eettiset…
etiik* -> etiikka, etiikan…
ethic* -> ethics, ethical
Mutta: Liian lyhyttä sananvartaloa ei kannata jättää,
esim. äiti, äidit -> kierrä: äiti* OR äidi*
Kaikki tietokannat eivät katkaisumerkkiä ymmärrä oikein. *-merkillä pitäisi tulla suurempi tulosmäärä kuin ilman sitä. Kokeile.

””-merkit fraasien, sanaliittojen ympärille
Jotta useampiosaisen käsitteen sanat pysyisivät peräkkäin haluamassasi järjestyksessä, kannattaa käyttää ””-merkkejä sanaliiton ympärillä esim. ”health care”, ”personnel management”…
””-merkit voivat myös rajata liikaa, ellei käsite olekaan kovin vakiintunut.

Pois suljettavat käsitteet -> NOT
Kun halutaan sulkea toinen termi pois kaikista hakutuloksista.
Se vie mekaanisesti pois kaiken, missä esiintyy ao. sana/merkkijono. Varovaisuutta tämän käyttöön!
Esim. (päihteet OR huumeet) NOT tupakka

Esimerkki

Johtamisen etiikka ja arvot sosiaali- ja terveydenhuollossa

(eetti* OR etiik* OR moraali* OR arvot) AND johta*
(ethic* OR value* OR moral*) AND (leader* OR management)

Pelkkä management-sana on laaja ja monimerkityksinen, esim. ”pain management”, ”risk management”. Yritä keksiä jokin tarkempi fraasi. Aina se ei onnistu, vaan on käytettävä leader* OR management* -hakua, ja siihen tarpeeksi lisättävä rajaavia hakusanoja ANDilla.

-> Rajataan/supistetaan lisää esim. sosiaali- ja terveydenhuoltoon:
(eetti* OR etiik* OR moraali* OR arvo*) AND johta* AND (sosiaalihuol* OR terveydenhuol* OR sosiaalipalvelu* OR terveyspalvelu*)

Mitä kaikkea sosiaali- ja terveydenhuolto voi olla englanniksi?
esim. ”health care” OR healthcare OR ”health service*” OR ”social care” OR ”social service*” OR ”social sector*” OR ”health sector*” OR hospital* OR ”welfare service*” OR ”community care*” OR ”human service*”…
HUOM! OR. Harvoin suomalaiseen tyyliin fraasina ”sosiaali- ja terveydenhuolto”.

Maat, Eurooppa, Pohjoismaat…
Näitäkin voi käyttää hakusanoina. Kannattaa muistaa, että nordic countries tai europe* eivät ole yläkäsitteitä, joilla kaikki maat kattavasti tulisivat mukaan tulokseen. Siksi esim.
… AND ( nordic OR scandinavia* OR sweden OR swedish OR norway OR norwegian OR denmark OR danish OR finland OR finnish)

Boole (AND OR) taulukkona

Hakuna näyttäisi tältä:

( ehealth  OR  ”electronic health service*” OR ”digital health service*“OR ”electronic health care“ OR   ”digital health care“ OR telehealth OR telemedicine OR ”web based health services“ OR ”internet based health services” OR ”health record*” OR ”patient record*“ OR ”medical record*” )
AND 
( ”patient* portal*” OR ”patient* interface*“ OR ”customer* interface*” OR ”user* interface*” )
AND
(usable* OR usabilit* OR usage* OR use OR utili* )
AND
( ”patient perspective*” OR ”patient satisfaction” OR ”patient* experience*“ OR  ”patient* attitude*” OR  ”patient* perception*“ OR ”patient* opinion*” )

Muista sulut OR-kytkettyjen ympärille! Systeemi tekee ne puolestasi, kun pilkot eri hakuriveille. Älä vaihda rivien välistä ANDia ORiksi.