Tieteelliset lehdet (journals)

Tieteelliset lehdet (journals)

Kotimaiset lehdet

Monia kotimaisia lehtiä löytyy avoimesti verkosta (open access), esim.
Journal.fi -palvelusta [aukeaa uuteen välilehteen].

Esim. Finnish Journal of eHealth and eWelfare, Sosiaalilääketieteellinen aikakauskirja, Gerontologia, Työelämän tutkimus.

Osa on e-versioina käytössä vain yliopiston verkkotunnuksin (UEF-käyttäjätunnuksin) ja/tai rajoitetuin vuosin.

Esim. Hallinnon tutkimus, Focus Localis (ent. Kunnallistieteellinen aikakauskirja), Hoitotiede, Tutkiva hoitotyö, Duodecim, Suomen lääkärilehti.

Hae UEF-Primon lehtihaulla [aukeaa uuteen välilehteen]

Pieni osa lehdistä ilmestyy edelleen vain painettuina, lisäksi osa lehtien vanhemmista vuosikerroista on saatavilla vain paperisina.

Muista varmistaa lehden tieteellinen taso!

Kansainväliset tieteelliset lehdet

UEF-kirjaston tieteellisten aikakauslehtien kokoelma on pääosin elektronisessa muodossa, verkkolehtinä.
Etsi lehden nimellä UEF-Primosta [aukeaa uuteen välilehteen].
Etene ”saatavilla verkossa” -linkeistä ja kirjaudu omilla UEF-käyttäjätunnuksillasi.

Muutamia esimerkkejä

[Linkit aukeavat uuteen välilehteen UEF-Primossa.]

Varmista lehden tieteellinen taso

Julkaisufoorumista (JUFO) [aukeaa uuteen välilehteen]
Tasot 1-3 täyttävät vertaisarviointikriteerin.

Tieteellisten lehtien kansainväliset kustantajat

Tieteellisten lehtien isoja kustantajia ovat esim. Elsevier, Wiley, Sage, Taylor & Francis, Lippincott, Williams & Wilkins (LWW).
Näiden lehtiportaaleista voi tehdä suoraankin hakua, mutta kannattaa huomata, että silloin haetaan vain kyseisen kustantajan lehdistä. Artikkeleita tietystä aiheesta kannattaa ensi sijassa hakea alan artikkelitietokantojen kautta. Nämä tietokannat pitävät kirjaa suuresta määrästä eri kustantajien lehtiä. Esim. tietokannat PubMed (Medline) tai Scopus.

Isojen kustantajien ylivaltaa vastaan on kehittynyt avoimen tieteen ja avoimen julkaisemisen liike. Verkossa julkaistaan myös open access (OA) -lehtiä, joihin pääsee maksutta mistä tahansa. OA-lehtiä ja niiden artikkeleita löytyy esim.
Directory of Open Access Journals (DOAJ) [aukeaa uuteen välilehteen]