Asiasanat ja asiasanastot

Asiasana (subject heading, subject term) ei ole mikä tahansa aihetta kuvaava sana, vaan asiasanaston hyväksymä käsite. Tallennettaessa julkaisun tietoja tietokantaan asiasanoja käytetään kuvailemaan sen aihetta/sisältöä, jotta tieto löytyisi paremmin. Asiasanan tarkoitus on mm. vähentää synonyymien tarvetta haussa.

asiasana ≠ avainsana (keyword), vapaasana (free text word)

Asiasanastoa tai dokumentille tallennettuja asiasanoja voi käyttää hakusanojen ideoinnin apuna – ja itse haussakin.
Aloita haku omin sanoin ja katso asiasanoja hakutuloksen tarkemmista viitetiedoista.

Asiasanastot (ontologiat, thesaurus, subject terms; subject headings)

 • Eräänlaisia sana- tai käsiteluetteloita
 • Standardoituja sanastoja, jonne on valittu yksi termi käytettäväksi kaikista samaa asiaa tarkoittavista sanoista / synonyymeista.
  (Kannattaa silti miettiä vaihtoehtoisia hakusanoja, synonyymejä ja rinnakkaisia käsitteitä)
 • Määrittelevät usein käsitteitä ja kuvaavat niiden välisiä suhteita: rinnakkaiskäsitteet (related), laajemmat (broader) ja suppeammat (narrower) termit.
 • Eri tieteenaloilla on omia asiasanastojaan.
 • Eri tietokannoissa käytetään eri asiasanastoja, kaikissa ei ole kontrolloitua asiasanastoa.
 • Eri asiasanastoissa voidaan käyttää eri käsitettä asiasanana.
 • Pelkällä sanastolla et voi tehdä tiedonhakua, mutta saat ehdotuksia asiasanoiksi. Monet asiasanastot on kuitenkin integroitu tietokantojen sisälle, jolloin hakukin onnistuu.

Asiasanastoja

 • FINTO sanastot/ontologiat [aukeaa uuteen välilehteen]
  – Eri alojen sanastoja (mm. TERO-Terveyden ja hyvinvoinnin ontologia ja JUHO-Julkishallinnon ontologia) ja
  Yleinen suomalainen ontologia (YSO) [aukeaa uuteen välilehteen]
  FintoAI – kirjoita tekstiä ja saat ehdotuksia asiasanoiksi (pudotusvalikosta myös englanniksi)
  – Kaikkien tieteen- ja tiedonalojen keskeisin terminologia, myös englannin- ja ruotsinkielisen vastine.
 • Medical Subject Heading (MeSH) [aukeaa uuteen välilehteen, PubMediin]
  MeSH Browser (eri käyttöliittymä, pelkkä sanasto, samalla et pysty tekemään artikkeihakua; aukeaa uuteen välilehteen)
  MeSH on demand, kirjoita tiivistelmää/vapaata tekstiä, niin saat ehdotuksia asiasanoiksi (aihe-ehdotuksia).
  – Lääke-, terveys- ja lähialojen erityissanasto, ei kovin hyvä johtamisen tai organisaatioiden käsitteisiin.
  – Joskus MeSHin hierarkisesta rakenteesta voi olla hyötyä, katso puurakenne esim. Records (Birth Certificates, Medical Records Systems, Electronic Health Records, Nursing Records yms.) [aukeaa uuteen välilehteen]
  – MeSH-sanastoa käytetään laajasti lääke- ja terveystieteellisten aineistojen kuvailuun muissakin tietokannoissa, esim. kotimaisessa Medicissä.
  FinMeSH on suomenkielinen käännös MeSH-sanastosta. [aukeaa uuteen välilehteen]
 • Usein sanasto löyty vain tietokannan sisältä, esim. kohdasta: thesaurus, subject headings (CINAHL)…

Haun kohdistus asiasanakenttiin (asiasanahaku)

Haun kannalta asiasanoilla on merkitystä myös haun rajauksena.
Sanan hakeminen vain asiasanakentän sisältä parantaa relevanssia ja aiheen osuvuutta. Silloin tuloksiin ei tule mukaan esim. tiivistelmän sisältä vain maininnan tasolla olevaa sanaa, ei myöskään sanoja otsikosta.
Useimmiten tietokantojen oletushakuna sanaa haetaan otsikosta, tiivistelmästä ja asia-/avainsanakentistä (title-abstract-keyword).

Useimmissa tietokannoissa asiasanahakuun kohdistus löytyy hakurivin perässä olevasta pudotusvalikosta (subject, keyword tms.).
Jos rajaat hakusi kohdistumaan asiasanakenttään, et voi käyttää mitä tahansa luonnollisen kielen sanaa – tai ainakaan et niillä välttämättä saa tulosta.

Scopus-tietokanta: keyword-rajaus. Silloin voi löytyä myös esim. tekijän itsensä antamia avainsanoja (author’s keywords).

PubMed-haut MeSH-asiasanoin (UEF kirjasto, Youtube-video 16:47min; aukeaa uuteen ikkunaan)
Uusimmissa PubMed-viitteissä ei ole vielä MeSH-asiasanoja. Siksi ainakin niitä pitää hakea ns. vapain sanoin.

Kattavin hakutulos saadaan yhdistelemällä omia, vapaita hakusanoja  ja asiasanahakua.  Esim. (”Aged”[Mesh] OR elder* OR ”old people”) AND (”Depression”[Mesh] OR depressi*)

Entä jos omalle aiheelle ei löydy sanastosta asiasanaa?

Tämä on hyvin tavallista, varsinkin hyvin tarkkojen tai uusien termien kohdalla.
Lisäksi terveystieteiden asiasanastot ovat kovin yleisellä tasolla hallinnollisten yms. aiheiden kohdalla.

Millä tahansa sanalla voi hakea!
Entistä tarkemmin on mietittävä, millä kaikilla sanoilla aiheesta on voitu kirjoittaa.

Katso myös: https://sites.uef.fi/tiedonhaku-kirjasto/asiasanat-ja-asiasanastot/