Väitöskirjojen ja opinnäytetöiden haku

Väitöskirjaa ((academic/doctoral) dissertation, (doctoral) thesis) pidetään ensimmäisenä tutkijan itsenäisenä tutkimuksena ja lisensiaattityötä (lisensiaatin työ) ensimmäisenä siteerauksen kestävänä tutkimuksena. Nykyisin lisensiaattitöitä julkaistaan melko vähän, koska tehdään suoraan väitöskirjoja.
Pro gradu –tutkielmat ovat opiskelijoiden harjoitustöitä, joten niitä ei käytetä tieteellisen työn lähteinä kuin poikkeustapauksissa. Hyvätasoisten pro gradu -töiden lähdeluetteloista voi olla hyötyä ja voit katsoa niistä mallia muotoseikkoihin.

Itä-Suomen yliopiston väitöskirjat ja pro gradut

Mikäli opiskelija ei ole antanut opinnäytteelleen e-julkaisulupaa, se on luettavissa vain kampuskirjastoissa ja vain tietyiltä koneilla. Aivan kaikki ei siis ole avoimesti luetteavissa verkossa.

Kaikkien Suomessa tehtyjen väitöskirjojen haku

  • Finna.fi [aukeaa uuteen välilehteen]
    Haettuasi rajaa vasemmasta laidasta aineistotyypillä: opinnäyte > väitöskirja.

Finna-esimerkki

Google ja Google Scholar [aukeaa uuteen välilehteen] löytävät näitä melko tehokkaasti, varsinkin silloin kun jo tiedät, mitä olet etsimässä.

Myös avoimen tiedon hakuvälineitä kannattaa kokeilla,
esim. BASE [aukeaa uuteen välilehteen]
Refine Search Result -> Document type -> Doctoral and postdoctoral thesis

Varo ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä, bachelor-thesis-tasoisia siis (esimerkiksi http://publications.theseus.fi/ -alkuisista osoitteista [aukeaa uuteen välilehteen]).
Niitä melkein kaikkien yllä olevien hakuvälineiden tuloksiin tulee.

Huomaa myös!
Dissertation ja thesis -sanoja käytetään eri tavalla eri maissa. Pääsääntö:

”In the US,
A person needs to write a thesis if he doing a master’s level of education.
A person needs to write a dissertation, if he doing the doctoral degree.

In the UK,
A person would be awarded a master level of degree if he has successfully submitted dissertation work.
A person needs to write a thesis if he doing a PhD(Doctoral) degree.”

(lähde: https://www.ilovephd.com/what-is-the-difference-between-thesis-and-dissertation/ [aukeaa uuteen välilehteen])