Julkaisutyyppejä

Julkaisutyyppejä (JUULIssa)

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
tieteellisessä aikakauslehdessä, konferenssijulkaisussa tai
kirjan/muun kokoomateoksen osana
Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset
tieteellisessä aikakauslehdessä, konferenssijulkaisussa
tai kirjan/muun kokoomateoksen osana
Tieteelliset kirjat (monografiat)
tieteellinen erillisteos tai toimitettu kirja, kokoomateos
Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut
Artikkeli ammattilehdessä, käsi- tai opaskirjassa tai oppikirja-aineistossa
Kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja tai sanakirja
Toimitettu ammatillinen teos
Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut
Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Yleistajuinen erillisteos tai toimitettu teos
Opinnäytteet (väitöskirjat)

Lauran tekstiä, jossa kuvaesimerkkejä
(puuttuuko tärkeä julkaisutyyppi: artikkeli kokoomateoksessa =kirjassa, esimerkkejä

Katsausartikkelin rooli xx alalla?