4.5 Verkkojulkaisujen käyttöoikeudet

Tekijänoikeus

 

Tekijänoikeuslaki (1961/404) ja -asetus säätelevät julkaisujen (julkaistujen teosten) käyttöä. Elektroninenkin aineisto on tekijänoikeuslain suojaamaa.

Esimerkiksi netistä voi ladata itselleen kopion vaikkapa artikkelista. Omaan käyttöön voi siis kopioida/ladata, mutta esim. omalle web-sivulle ei. Linkin toisen teokseen saa tehdä.

Valokuvien ja yksityiskohtaisten karttojen kanssa pitää olla erityisen tarkkana. Ne ovat yleensä itsenäisiä kokonaisuuksia, joita ei voi käyttää sellaisenaan ilman tekijän lupaa. Varsinkin valokuvien käyttö vain elävöittämään tekstiä on kielletty. Valokuvaa voi käyttää jos se sisältää erityistä informaatiota, jota muuten on vaikea todentaa. Poikkeus ovat CC-lisensoidut ja Public domain -aineistot, joita voi käyttää kyselemättä, lisenssiehtojen mukaan.

Sen sijaan taulukon tiedot voi siirtää omaan työhön, kunhan viittaus alkuperäiseen lähteeseen on asianmukainen.

Lue kysymyksiä ja vastauksia yleisistä tekijänoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä Kopioston sivuilta.

Tekijänoikeuksien  lisäksi aineistojen käyttöä säätelevät kustantajien ja aineiston tarjoajien oikeudet. Nämä liittyvät käyttötarkoitukseen, tallentamiseen ja aineistojen jakamiseen edelleen.

Ostettujen verkkoaineistojen käyttö

Kirjaston hankkimien elektronisen julkaisujen (e-kirjojen, e-lehtien, hakuteoksien, sanakirjojen) sekä tietokantojen käyttöä säätelevät erilliset sopimusehdot:

Hankittujen e-aineistojen käyttöoikeudet

Muokkaa
Mitä saa tehdä? Mitä ei saa tehdä?
– käyttää opiskeluun ja tutkimukseen – käyttää kaupallisiin tarkoituksiin
– kohtuullisessa määrin tulostaa paperille ja tallentaa tiedostoon hakutuloksia ja artikkeleita – tallentaa hakutuloksia suuria määriä järjestelmällisesti
– tulostaa tai tallentaa osia e-kirjoista – tallentaa tai tulostaa kokonaista e-kirjaa
– lähettää yksittäisiä tiedostoja sähköisesti kollegalle hänen omaan tutkimuskäyttöönsä, ”tieteellisen kommunikaation nimissä” – jakaa aineistoa muille kuin sen käyttöön oikeutetuille
– tehdä oppimisympäristöön tai verkkosivuille linkin artikkeliin, e-kirjaan tms. – tallentaa alkuperäistä artikkelia (esim. pdf) ja muista vastaavia e-aineistoja oppimisympäristöön tai verkkosivuille

 

Käyttöehdot poikkeavat jonkin verran aineistoittain. UEF-Primossa kunkin aineiston kohdalla, tarkemmissa tiedoissa,  on linkki e-aineistojen yleisiin käyttöehtoihin, ja näistä on linkki eteenpäin aineistokohtaisiin kansallisen elektronisen kirjaston  l. FinELib-aineistojen käyttöehtoihin.

Esim. ProQuest-tietokannat, jotka löytyvät UEF- Primon tietokantahaulla.

Kuvakaappaus UEF-Primosta. ProQuest-tietokantojen tarkemmat tiedot, kohdassa Huomautus käyttöehdoista linkki käyttöehtoihin.

Kuka saa käyttää?

  • Ostetut elektroniset aineistot ovat Itä-Suomen yliopiston perus- ja jatko-opiskelijoiden sekä henkilökunnan käytettävissä yliopiston verkossa sekä etäyhteydellä muualtakin.
  • Ulkopuoliset asiakkaat saavat käyttää aineistoja kampuskirjaston asiakaskoneilla.