4.5 Verkkojulkaisujen käyttöoikeudet

Tekijänoikeuksien  lisäksi aineistojen käyttöä säätelevät kustantajien ja aineiston tarjoajien oikeudet. Nämä liittyvät käyttötarkoitukseen, tallentamiseen ja aineistojen jakamiseen edelleen.

Hankittujen e-aineistojen käyttöoikeudet

Esim. ProQuest-tietokannat, jotka löytyvät UEF- Primon tietokantahaulla.

Kuvakaappaus UEF-Primosta. ProQuest-tietokantojen tarkemmat tiedot, kohdassa Huomautus käyttöehdoista linkki käyttöehtoihin.

Mitä saa tehdä?

 • käyttää opiskeluun ja tutkimukseen
 • kohtuullisessa määrin tulostaa paperille ja tallentaa tiedostoon hakutuloksia ja artikkeleita
 • tulostaa tai tallentaa osia e-kirjoista
 • lähettää yksittäisiä tiedostoja sähköisesti kollegalle hänen omaan tutkimuskäyttöönsä, ”tieteellisen kommunikaation nimissä”
 • tehdä oppimisympäristöön tai verkkosivuille linkin artikkeliin, e-kirjaan tms.

Mitä ei saa tehdä?

 • käyttää kaupallisiin tarkoituksiin
 • tallentaa hakutuloksia suuria määriä järjestelmällisesti
 • tallentaa tai tulostaa kokonaista e-kirjaa
 • jakaa aineistoa muille kuin sen käyttöön oikeutetuille
 • tallentaa alkuperäistä artikkelia (esim. pdf) ja muita vastaavia e-aineistoja oppimisympäristöön tai verkkosivuille

Kuka saa käyttää?

 • Ostetut elektroniset aineistot ovat Itä-Suomen yliopiston perus- ja jatko-opiskelijoiden sekä henkilökunnan käytettävissä yliopiston verkossa sekä etäyhteydellä muualtakin.
 • Ulkopuoliset asiakkaat saavat käyttää aineistoja kampuskirjaston asiakaskoneilla.

Seuraava sivu: Tekoäly tiedonhaussa