2.3 Sanankatkaisu, korvausmerkit ja sanaliitot

Sanankatkaisu

 Listaus ilmak-alkuisia sanoja, kuten ilmakaapeli, ilmakartoitus, ilmakehä jne..

Sanat taipuvat, tai esiintyvät yhdyssanojen alkuosina. Taivutusmuodot ovat tärkeitä erityisesti suomen kielessä.

Muissakin kielissä esimerkiksi yksikkö ja monikko erottuvat toisistaan. Kaikissa kielissä löytyy sanojen johdannaisia. Esim.

computer, computers, computerised, computerized, computation, computational …

Kun halutaan hakea erilaisia taivutusmuotoja, on se ilmaistava hakusanan muodossa.
Tämä tapahtuu käyttämällä hakusanana sanan taipumatonta vartaloa, johon liitetään katkaisumerkki (truncation mark).

Katkaisumerkillä saadaan kaikki taivutusmuodot ja mahdolliset yhdyssanat mukaan hakuun. Yleisimmin sana voidaan katkaista ainakin lopusta, mutta joskus myös alusta tai keskeltä.

Katkaisumerkkinä käytetään yleisimmin tähteä (asterisk): *

Katkaistaan siis: comput* tai comput?

Huom. Katkaisukohdan kanssa pitää olla tarkkana. Jos katkaisee liian aikaisin (comp*), tulee vääriä osumia. Jos liian myöhään (computer*), osa jää löytymättä.
Sananvartalo on hyvä yleissääntö, mutta ei pidä paikkaansa aina, esim. jos vartalo on hyvin lyhyt.

 

Korvausmerkit (wildcards)

Korvausmerkkejä tarvitaan useimmiten hakusanoissa, joiden kirjoitusasu vaihtelee, esim. brittiläinen englanti vs. amerikanenglanti: organisation – organization. Ongelmallisen merkin kohdalle hakusanaan voi sijoittaa korvausmerkin.

Korvausmerkkejä on kahdenlaisia:
1) merkki korvaa sanasta täsmälleen yhden merkin

organi_ation

2) merkki korvaa sanasta yhden tai nolla merkkiä

favo_rite = favorite tai favourite

Korvausmerkkien symbolit vaihtelevat tietokannasta toiseen, eikä niitä aivan kaikkialla ole edes käytössä.

Monet kansainväliset tietokannat ottavat tällaiset kirjoitusmuotovariantit huomioon automaattisesti, eikä korvausmerkkiä tarvita.

 

Sanaliitot eli fraasit

Sanaliitto on sanapari tai -ryhmä, jonka merkitysseikat sitovat yhteen.

Esimerkki:  Sanaliitto vs. yksittäiset sanat:Sanati erillään ja yhdessä eri käsitteissä: forest and soil resources, temperate forest soil.

Jotta fraasin eli sanaliiton sanat pysyisivät yhdessä ja peräkkäin halutussa järjestyksessä, joissakin hakujärjestelmissä on käytettävä tiettyjä hakuominaisuuksia. Muutamat kansainväliset tietokannat kuitenkin ymmärtävät fraasit automaattisesti (esim. CAB), mutta usein, ja  esim. Melindassa näin ei ole.
Yleisimmin käytetään lainausmerkkejä ”” pakottamaan sanat yhteen, esim. ”Baltic Ice Sea” tai ”biological control”.  Myös Google ymmärtää niitä.

Katso video (n. 3min):

Fraasien käytössä sattuu virheitä eri hakujärjestelmissä.

Tässä oikeita malleja:

UEF-Primo:
Haetaan UEF-Primosta "forest soil" lainausmerkeissä.

 

Web of Science (sama Scopuksessa ja ProQuestissa):
Haetaan Web of sckence -tietokannasta lainausmerkeissä olevalla fraasilla "forest soil".

CAB:
 Haetaan CAB-tietokannasta, jossa forest soil on yksi avainsana, ilman lainusmerkkejä.

Google Scholar:
Google Scholarin tarkennetussa haussa fraasi ilmaistaan valitulla määreellä: sisältäen tarkan ilmauksen.