1.5 Erilaisia julkaisuja, esimerkkejä

Tieteellisiä aikakauslehtiä.

Cell2  Neuron2

Ecocycles4    Physiological and Biochemical Zoology2

Painettujen ja sähköisten ulkoasu on yleensä varsin samanlainen. Itä-Suomen yliopiston kirjastossa suurin osa lehdistä on e-lehtiä. Niitä on käytettävissä runsaat  50000 nimekettä, joista nimenomaan biologian alaan liittyviä kolmisen tuhatta, sitä sivuavia tai lähitieteitä käsitteleviä vielä enemmän.

entfenn2  annzoolfenn  annbotfenn

On myös muutamia kotimaisia biologian alan tieteellisiä aikakauslehtiä.

Science3

Nature3

Tiettyyn erikoisalaan liittyvien lehtien lisäksi on tärkeitä yleisluonnontieteellisiä lehtiä, kuten Nature ja Science.

Rasanen

 

Sarjajulkaisuista esimerkkinä on Janne Räsäsen väitöskirja ”The role of northern tree species in the capture of atmospheric fine particles”, joka on ilmestynyt 2017 Itä-Suomen yliopiston sarjassa  Dissertations in Forestry and  Natural Sciences numerolla 61.  Julkaisu on ilmestynyt sekä painettuna, että sähköisenä. Painetulla ja sähköisellä versiolla on eri ISBN-numero.

 

Kirjastoon tulee jatkuvasti sekä painettuja että sähköisiä tieteellisiä kirjoja; joistakin voi olla käytettävissä molemmat versiot.

Parris1 Hendry1

 

Erilaisten opinnäytteiden muoto, julkisuus, ja mahdollisuus löytää niitä ovat vaihdelleet ajan myötä oppiaineen, oppilaitoksen käytäntöjen ja teknisten mahdollisuuksien mukaan. Viitetietoja vanhemmista pro gradu -töistä löytyy Melinda-tietokannasta, Finnasta ja myös eri yliopistojen opinnäytetietokannoista. Työt voivat olla paperimuodossa tai kuvattuina mikrokorteille. Uudemmat työt ovat yhä enemmän sähköisinä verkossa, vapaasti tai kirjastossa luettavissa.

Seuraava esimerkki on Itä-Suomen yliopiston julkaisutietokannasta (UEF Electronic Publications).  Stockerin gradu, samoin kuin listassa seuraava on vapaasti luettavissa verkossa:

Stocker

 

Sen sijaan edellisestä gradusta on myös tiedot Itä-Suomen yliopiston julkaisutietokannassa, mutta jos gradun haluaa lukea kokonaan, se onnistuu vain Itä-Suomen yliopiston kampusalueella kirjaston koneella.