1.5 Erilaisia julkaisuja, esimerkkejä

Tieteellisiä aikakauslehtiä.

Lehti: Cell.  Lehti: Neuron.

Lehti: Ecocycles.    Lehti: Physiological and Biochemical Zoology.

Painettujen ja sähköisten ulkoasu on yleensä varsin samanlainen. Itä-Suomen yliopiston kirjastossa suurin osa lehdistä on e-lehtiä. Niitä on käytettävissä runsaat  50000 nimekettä, joista nimenomaan biologian alaan liittyviä kolmisen tuhatta, sitä sivuavia tai lähitieteitä käsitteleviä vielä enemmän.

Lehti: Entomologica Fennica.  Lehti: Annales Zoologici Fennici.  Lehti: Annales Botanici Fennici.

On myös muutamia kotimaisia biologian alan tieteellisiä aikakauslehtiä.

Lehti: Science.

Lehti: Nature.

Tiettyyn erikoisalaan liittyvien lehtien lisäksi on tärkeitä yleisluonnontieteellisiä lehtiä, kuten Nature ja Science.

Sarjajulkaisu: Räsäsen väitöskirja.

 

Sarjajulkaisuista esimerkkinä on Janne Räsäsen väitöskirja ”The role of northern tree species in the capture of atmospheric fine particles”, joka on ilmestynyt 2017 Itä-Suomen yliopiston sarjassa  Dissertations in Forestry and  Natural Sciences numerolla 61.  Julkaisu on ilmestynyt sekä painettuna, että sähköisenä. Painetulla ja sähköisellä versiolla on eri ISBN-numero.

 

Kirjastoon tulee jatkuvasti sekä painettuja että sähköisiä tieteellisiä kirjoja; joistakin voi olla käytettävissä molemmat versiot.

Kirja: Parris, Ecology of Urban Environments. Kirja: Hendry, Eco-evolutionary dunamics

Erilaisten opinnäytteiden muoto, julkisuus, ja mahdollisuus löytää niitä ovat vaihdelleet ajan myötä oppiaineen, oppilaitoksen käytäntöjen ja teknisten mahdollisuuksien mukaan. Viitetietoja vanhemmista pro gradu -töistä löytyy Melinda-tietokannasta, Finnasta ja myös eri yliopistojen opinnäytetietokannoista. Työt voivat olla paperimuodossa tai kuvattuina mikrokorteille. Uudemmat työt ovat yhä enemmän sähköisinä verkossa, vapaasti tai kirjastossa luettavissa.

Seuraava esimerkki on Itä-Suomen yliopiston julkaisutietokannasta (UEF Electronic Publications).  Stockerin gradu, samoin kuin listassa seuraava on vapaasti luettavissa verkossa:

Gradujen tietueet linkkeineen.

 

Sen sijaan edellisestä gradusta on myös tiedot Itä-Suomen yliopiston julkaisutietokannassa, mutta jos gradun haluaa lukea kokonaan, se onnistuu vain Itä-Suomen yliopiston kampusalueella kirjaston koneella.