1.5 Avoin julkaiseminen

Tieteellisten artikkelien kirjoittajat yleensä luovuttavat kirjoituksensa kaupallisten kustantajien lehdille korvauksetta, tai maksavat joitakin kuluja. Yliopistot, tutkimuslaitokset ja kirjastot tilaavat lehdet, joiden tilausmaksut ovat korkeat, ja hintojen nousu nopeaa. Tämä on muodostunut ongelmaksi tiedemaailmassa. Internetin tuomat mahdollisuudet ovat saaneet tutkijat etsimään vaihtoehtoisia julkaisutapoja ilman voittoa tavoittelevia välikäsiä.

Puhutaan Open Access -julkaisuista. Näissä pyritään kattamaan julkaisukustannuksia yhteisöjen jäsenmaksuilla ja kirjoittajamaksuilla. Open Access -julkaisemisen pyrkimyksenä on myös tiedejulkaisujen mahdollisimman vapaa saatavuus verkon välityksellä, kun taas kaupalliset julkaisut ovat saatavilla tilausmaksuihin tai maksullisiin käyttölisensseihin perustuen rajatuille käyttäjäryhmille. Internetistä löytyy suuret määrät korkeatasoisia, vertaisarvioituja tieteellisiä, mutta myös siltä vain näyttäviä Open Access -julkaisuja.

Open Access -periaatteita:

  • OA-julkaisut ovat maksutta kaikkien saatavilla Internetin välityksellä
  • OA-lehdissä julkaistessaan kirjoittajat säilyttävät tekijänoikeudet työhönsä
  • OA-lehdissä on nopea vertaisarviointi ja julkaisuprosessi, jolloin tieto on tuoretta
  • OA-lehtien laaja levikki lisää lukijakuntaa, kirjoittajien näkyvyyttä ja artikkelien käyttöä

Kultainen tie – julkaistaan Open Access -lehdissä maksamalla kustantajille tarvittavat julkaisumaksut.

Vihreä tie – artikkelit rinnakkaistallennetaan erilaisiin julkaisuarkistoihin.

Suuri joukko eurooppalaisia yliopistoja on sitoutunut edistämään julkaisujen vapaata saatavuutta, ja Itä-Suomen yliopisto on tässä mukana. Lisää tietoa avoimesta tieteestä kirjaston  Avoin tiede –sivuilta  ja Avoin tiede ja tutkimus -sivuilta.

Opiskelijalla on mahdollisuus osaltaan edistää vapaata tiedettä julkaisemalla gradunsa avoimesti verkossa!