1.4 Vertaisarviointi

Koristekuva: Lapset tarkastelevat katselukirjoja.

Peer review in three minutes (North Carolina State University, NCSU Libraries)

Useimmat tieteelliset lehdet käyttävät vertaisarviointimenettelyä (peer review, referee) ennen artikkeleiden julkaisemista. Vertaisarvioinnilla on tarkoitus taata julkaisujen tieteellinen taso ja laatu. Useimmilla aloilla vain vertaisarvioinnin läpikäyneiden julkaisujen katsotaan olevan tieteellisesti varteenotettavia.

Julkaistavaksi tarjotun käsikirjoituksen arvioivat sekä lehden tai julkaisusarjan toimitus että toimituskunnan valitsemat, ulkopuoliset tieteenalan asiantuntijat eli refereet. Toimituskunta arvioi käsikirjoituksen julkaisukelpoisuutta sekä relevanssia lehden linjausten ja lukijakunnan kannalta ylipäätään. Tämän jälkeen jälkeen refereet arvioivat kirjoitusten asiasisältöä ja tieteellistä merkittävyyttä sekä tutkimuksen alkuperäisyyttä ja uutuusarvoa. Arviointiprosessissa tarkistetaan myös, että tekstin rakenne vastaa alan ja lehden tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä. Arvioijat tekevät toimituskunnalle suosituksen käsikirjoituksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä mahdollisista korjausehdotuksista. Yleensä päätoimittaja antaa nämä asiat tiedoksi  kirjoittajalle.

Vertaisarviointi viivästyttää julkaisemista useita kuukausia tai jopa vuosia. Vertaisarvioinnin ongelmana pidetään myös puolueellisuutta. Jos esim. referee tekee tutkimusta samasta aihepiiristä kuin käsikirjoituksen tekijä, voi hän yrittää osoittaa epäolennaisia virheitä, muotoseikkoja, tms. kilpailijansa työssä, ja näin tahallisesti hidastaa tai jopa estää työn julkaisemista. Kirjoittajan maine, kansallisuus, kieli, erikoisala tai sukupuoli voivat myös vaikuttaa käsikirjoituksen hyväksymiseen. Tällaisten ongelmien korjaamiseksi useissa lehdissä käytetään sokkoarviointia. Silloin arvioijat eivät tiedä, kenen käsikirjoitus on kyseessä (blinded/masked peer review). Tavallisesti myöskään arvioijien nimiä ei kerrota kirjoittajille (double blind).

Tieto siitä, että jokin julkaisu on vertaisarvioitu, löytyy yleensä julkaisun Internet-sivulta, kohdasta ”About”, ”Editorial policy”, ”Editorial board”, tms.. Kannattaa kuitenkin muistaa, että tieteellisissä lehdissä julkaistaan myös artikkeleita, joita ei ole vertaisarvioitu. Näitä ovat esim. pääkirjoitukset, uutiset, kirja-arvostelut ja artikkeleita kommentoivat kirjoitukset. Tieteellisten kirjallisuustietokantojen sisältö – kokonaan tai suurimmalta osaltaan – on vertaisarvioitua materiaalia. Monissa tietokannoissa ja UEF-Finnassa voi rajata haun koskemaan vertaisarvioituja aineistoja.

Julkaisujen laadusta lisää luvussa 4.1

 

Tämän sivun tekstistä osa on kopioitu Itä-Suomen yliopiston kirjaston Biotieteiden ja ympäristötieteen tiedonhaun oppimateriaalista keväällä 2017.