3.2 Aloita UEF-Finnasta

UEF-Finna on Itä-Suomen yliopiston sähköisten ja painettujen aineistojen hakupalvelu, jonka kautta voidaan tehdä tiedonhakua kaikkiin kirjaston hankkimiin aineistoihin yhtä aikaa,  tai avata kunkin aineiston oma käyttöliittymä.

Palvelun kautta voi myös uusia lainansa, tehdä varauksia, maksaa kertyneitä maksuja ja tallentaa omia suosikkeja.
Aineistojen käyttö yliopiston verkon ulkopuolelta onnistuu kirjautumalla UEF-Finnaan omilla UEF-tunnuksilla. Siksi kannattaa aina aloittaa kirjautumalla UEF-Finnaan, vaikka käyttäisikin jotain yksittäistä tietokantaa.

 

UEF-Finnasta haetaan kirjaston kokoelmiin kuuluvia kirjoja ja lehtiä.

UEF-Finnasta haetaan tieteellisiä artikkeleita.

UEF-Finnan kautta on pääsy tietokantojen omiin käyttöliittymiin sekä e-lehtiin

UEF-Finnan kautta voidaan  uusia lainoja ja varata kirjoja.

 

Finna

UEF-Finnassa voi tehdä hakua:

’Kirjaston kokoelmista’: UEF-kirjaston kirjat ja lehdet (painetut ja verkossa olevat), painetuista myös vapaakappalekokoelmaan sisältyvät löytyvät näin. Pääsy tätä kautta myös Varastokirjaston aineistoihin (Vaari) sekä kotimaisiin artikkelitietoihin (Arto-tietokanta).

’Kansainvälisistä e-aineistoista’: mm. artikkeli- ja viitetietokannat kuten Web of Sciece, Scopus, SpringerLink jne.

Oletushakuna Finnassa on haku kirjaston omista kokoelmista, joista hakemiseen on käytettävissä sekä perushaun että tarkennetun haun lomake.

perushakukirjkok

Perushaun selailunäkymät ovat käyttökelpoisia; esim. tietokantoja voi selata aihepiireittäin, ja siten voi löytää itselle hyödyllisiä.

finnaselailu

 

Hakusanojen yhdistämiseen kannattaa käyttää tarkennetun haun lomaketta.

tarkhakukirjkok

Myös kansainvälisiä e-aineistoja voi hakea sekä perushaun lomakkeella

perushakueaineistot

että tarkennetun haun lomakkeella.

tarkhakueaineistot

Kansainvälisten e-aineistojen haku UEF-Finnassa on kömpelömpi, ja hakulogiikaltaan hieman muista hakukoneista poikkeava. Finna-haut eivät pysty kokonaan korvaamaan varsinaisia kirjallisuustietokantoja, kun halutaan tehdä syvällisempää tiedonhakua.

UEF-Finna toimii googlemaisemmin, kuin perinteiset kirjallisuustietokannat. Haku on intuitiivisempi, ja hakutuloksen täsmällisyydestä on tingitty. Hakutuloksen lajittelu toimii kuitenkin hyvin, vähän kuin Googlessa. Eroja on molempiin suuntiin.

Samaa kuin tietokannoissa:

 • katkaisumerkki on *, sanan voi katkaista lopusta ja keskeltä
 • operaattoreita AND, OR ja NOT voi käyttää, mutta NE PITÄÄ KIRJOITTAA ISOLLA
 • oletusarvona sanojen välillä on AND, jos mitään ei kirjoiteta
 • fraasin merkkinä ovat lainausmerkit; fraasin sisällä sanoja ei voi katkaista
 • hakutuloksia voi rajata jälkikäteen mm. aiheen, vuoden, jne. perusteella
 • tulosta voi lajitella mm. julkaisuvuoden ja tekijän mukaan

Samaa kuin Googlessa:

 • UEF-Finna tunnistaa suomen kielen sanojen taivutusmuotoja ja hakee automaattisesti yhdyssanojakin. Mutta:
  • Katkaistua sanaa se ei tunnista, joten katkaisumerkkiäkin tarvitaan
   • katkaisumerkki on kätevä haettaessa vain yhdyssanoja ilman sananosia
  • Kirjoitusvirheitä Finna ei osaa korjata
 • Englannin kielestä UEF-Finna hakeaa automaattisesti yksikön/monikon
  • Eri kirjoitusmuotoja se ei tunnista (color/colour)
  • Mitään johdannaisia se ei tunnista (music/musical)
 • Haluttaessa hakea sanaa tarkasti, ilman yhdyssanoja ym., käytetään lainausmerkkejä
 • Hakutuloksissa voi esiintyä jonkin verran ”kummallisuuksia”
 • Relevanssilajittelu toimii melko mukavasti

 

Kirjaston YouTube-kanavalla on opasvideoita Finnan käytöstä käytöstä

 

VINKKI: Käytössä on muitakin Finnoja kuin vain UEF-Finna. Näistä tärkein on kansallinen Finna (https://finna.fi/), jossa on tiedot kaikista Suomessa julkaistuista kirjoista ja kartoista sekä tiedot kotimaisista artikkeleista. Mukana on yleisten, AMK- ja yliopistokirjastojen sekä museoiden ja arkistojen aineistoja.