1.2 Esimerkkejä erilaisista julkaisuista

Kasvatusalan painettuja kirjoja (nämä löytyvät myös UEF-Finnasta):

Kirja9513163695 Kirja9524517159 Kirja9789522880758 Kirja9524517272  Kirja9529367007 Kirja9526871308

Kasvatusalan sähköisiä kirjoja (nämäkin löytyvät UEF-Finnasta):

ekirjaNordicDialogues

e-kirjaIloa

Itä-Suomen yliopiston kirjastoon tulee jatkuvasti sekä painettuja että sähköisiä, pääosin tieteellisiä kirjoja; joistakin voi olla käytettävissä molemmat versiot.

Esimerkkejä sarjajulkaisuista:

diss_esarjaKettukangas

Erja Kettukankaan väitöskirja ”Perustoiminnot-käsite varhaiskasvatuksessa”, joka on ilmestynyt 2017 Itä-Suomen yliopiston sarjassa  Dissertations in Education, Humanities, and Education numerolla 110.  Julkaisu on ilmestynyt sekä painettuna että sähköisenä. Painetulla ja sähköisellä versiolla on eri ISBN-numero. Itä-Suomen yliopiston sähköiset julkaisut löytyvät Itä-Suomen yliopiston julkaisutietokannasta, jonka nimi on UEF Electronic Publications. Julkaisutietokanta on vapaasti käytettävissä Internetissä.

Mari Vuorisalon väitöskirja ”Lasten kentät ja pääomat : osallistuminen ja eriarvoisuuksien rakentuminen päiväkodissa, joka on ilmestynyt 2013 Jyväskylän yliopiston sarjassa Jyväskylä studies in education, psychology and social research numerolla 467. Tämä löytyy UEF-Finnasta, ja siihen pääsee vapaasti Internetistä.

esarjaVuorisalo70

Erilaisten opinnäytteiden muoto, julkisuus, ja mahdollisuus löytää niitä ovat vaihdelleet ajan myötä oppiaineen, oppilaitoksen käytäntöjen ja teknisten mahdollisuuksien mukaan. Viitetietoja vanhemmista pro gradu -töistä löytyy Melinda-tietokannasta, Finnasta ja myös eri yliopistojen opinnäytetietokannoista. Työt voivat olla paperimuodossa tai kuvattuina mikrokorteille. Uudemmat työt ovat yhä enemmän sähköisinä verkossa, vapaasti Internetissä tai kirjastossa luettavissa.

Seuraava esimerkkigradu on Itä-Suomen yliopiston julkaisutietokannasta (UEF Electronic Publications):

graduLammi

Anne Lammin gradu on vapaasti luettavissa verkossa.

Aikakauslehtiä:

Kasvatus 2017.jpg

Kasvatus-lehdellä on käytössä vertaisarviointi l. referee-prosessi.

Lastentarha-lehti on Lastentarhanopettajaliiton julkaisu.

Lastentarha

Käytettävissä on jonkin verran suomenkielisiä kasvatusalan aikakauslehtiä, ja suuri määrä englanninkielisiä.

Painettujen ja sähköisten lehtien ulkoasu on yleensä varsin samanlainen. Itä-Suomen yliopiston kirjastossa suurin osa lehdistä on e-lehtiä. Niitä on käytettävissä runsaat 50000 nimekettä, joista nimenomaan kasvatustieteiden alaan liittyviä 1323 kpl, sitä sivuavia tai lähitieteitä käsitteleviä  enemmän. Valtaosa näistä lehdistä on myös tieteellisiä ja niistä suuri osa vertaisarvioituja aikakauslehtiä.

JournalofBehavioralEducation   educationalactionresearch   Early Childhood research Quarterly.gif   iEducational psychologist.jpg