3.5 Faktatietojen haku

Lainsäädännön ja virallistiedon haku

FINLEX Suomen säädöskokoelma (lait, asetukset, päätökset), valtiosopimukset, säädöskäännökset sekä korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätökset. FINLEX on julkinen ja kaikille avoin.
EDILEX Lainsäädännön tietopalvelu, joka kokoaa kaiken Suomessa julkaistun lakitiedon yhteen osoitteeseen. Päällekkäistä Finlexin kanssa, mutta sisältää myös esim. asiantuntijoiden artikkeleita ja oikeudellisia lehtiä (Lakimies, Defensor Legis) sekä Lakikielen sanakirjan.
EUR-Lex Tietoa Euroopan unionin lainsäädännöstä ja muista julkisista asiakirjoista, mm. Euroopan yhteisöjen virallisen lehden L- ja C-sarjat. EUR-Lex on julkinen ja kaikille avoin.

Lisälukemista, hyviä lähteitä Internetistä löytyvään virallistietoon esim.:

 

Tilastotiedon haku

Lue tilastotiedon hausta ja käytöstä:
Tilastokeskuksen verkkokoulu

  • Tilastokoulussa saat hyödyllistä perustietoa tilastoista ja niiden käyttömahdollisuuksista. Opit ymmärtämään ja tulkitsemaan tilastoja sekä tuntemaan tilastollisia peruskäsitteitä. Oppimateriaaleista saat tietoa myös tilastollisesta tutkimuksesta sekä tilastollisen aineiston käyttömahdollisuuksista oman työsi tai opiskelujesi tueksi.

Tilastokeskuksen tietopalvelu

  • auttaa tilastotiedon ja -asiantuntijan löytämisessä, vastaa tilastoihin liittyviin kysymyksiin ja tarjoaa neuvontaa Tilastokeskuksen palveluista. Myös nopea chat-palvelu!

Joitakin tilastolinkkejä

Suomen tilastollinen vuosikirja  Perustilastotietoja
StatFin-tilastotietokanta Tilastokeskuksen kokoama ja ylläpitämä maksuton Suomea koskevien tilastotietojen tietokanta, josta saa tilastotietoja taulukkomuodossa
EuroStat Euroopan Unionin viralliset tilastot. Tilastotietoa aiheittain jaoteltuna, tilastotiedotteita ja tilastojulkaisuja. Tilastotiedot ovat osin pdf-muodossa.
UNESCO Statistics Kansainvälisesti vertailtavia tilastoja mm. koulutuksesta, tieteestä ja kulttuurista.