2.4 Hakusanoista hakulausekkeiksi

Hakusanat ja niitä yhdistävät operaattorit muodostavat hakulauseen. Operaattoreita eli Boolen logiikkaa käytetään kaikissa tietokannoissa, joten sen osaaminen on yksi tiedonhaun perustaidoista.                   

  • Rajaavat käsitteet -> AND
  • Synonyymit ja rinnakkaiset käsitteet -> OR
  • Pois suljettavat käsitteet -> NOT

Hakusanoja kuvaavat kaksi ympyrää leikkaavat toisiaan. AND-ehto toteutuu niiden leikkauksessa.

lapset AND ravitsemus

AND-operaattori edellyttää, että hakusanojen tulee esiintyä tietueessa yhtä aikaa. (Tietue = yhden kirjan/artikkelin jne. tiedot tietokannassa.)

Mitä enemmän eri rajaavia käsitteittä haussa käytetään, sen tarkempaa hakua ollaan tekemässä ja sitä pienempi (ainakin teoriassa) on tulosjoukon koko.

Hakusanoja kuvaavat ympyrät leikkaavat toisensa. Leikkaus, sekä sen ulkopuolelle jäävien ympyränosien pinnat yhteensä täyttävät kaikki OR-ehdon.

ravinto OR ruoka-aineet

OR-operaattori hyväksyy lopputulokseen ne tietueet, joissa on vähintään jompikumpi hakusanoista.
Myös ne tietueet, joissa molemmat sanat esiintyvät yhtä aikaa, tulevat mukaan.
OR-operaattorilla yhdistetään samaa (ylä)käsitettä kuvaavat vaihtoehtoiset hakusanat. Mitä useampia vaihtoehtoisia ilmaisumuotoja otetaan mukaan, sen laajempi on haun tulos.

pieniNOT
Hakusanoja kuvaavat ympyrät leikkaavat toisensa. Toisen ympyrän ala miinus ympyröiden leikkaus toteuttaa annetun ehdon.

ravitsemus NOT erikoisruokavaliot

NOT-operaatiossa edellytetään, että tietty sana ei saa esiintyä tietueessa lainkaan.
Not-operaatiota tarvitaan harvemmin ja sitä kannattaakin käyttää harkiten, koska se voi sulkea hakutuloksesta pois myös hyödyllisiä tietueita.

Katso

video

(n. 2,5 min) operaattoreista!

 

Samaan hakulauseeseen voi yhdistää useita operaatioita.

Usein AND-operaatio suoritetaan tietokannoissa ennen OR-operaatiota kirjoitusjärjestyksestä riippumatta. Haussa, jossa on sekä AND- että OR-operaattori, on usein tarkoituksena, että OR-operaatio toteutuu ensin.  Tämän saa aikaiseksi sulkumerkeillä tai sanojen oikealla ryhmittelyllä (Advanced-haku).

(ulkoliikunta OR ulkoleikit) AND lapset

Jos sulkuja ei ole, käy siten, että saadaan tietoa lasten ulkoleikeistä (tämä on ok!) sekä kaikkea mahdollista tietoa keiden tahansa (myös lasten, mutta myös vaikka vanhusten) ulkoliikunnasta. Tämä hakulause “vuotaa” : ulkoliikunta OR ulkoleikit AND lapset

 

Hakulauseen kirjoitustapa riippuu aina tietokannasta.

Kun kirjoitat hakuun useampia sanoja, tiedätkö, mitä itse asiassa olet käsket ohjelman hakea?

  • Onko kyseessä fraasi vai and-operaatio?
  • Missä järjestyksessä operaatiot toteutuvat, toimiiko haun logiikka?
  • Tulevatko sanan taivutusmuodot mukaan automaattisesti, mikä on katkaisumerkki?
  • Mistä kentistä hakusanoja haetaan?

Perusasiat voivat selvitä hakunäytön ohjeita seuraamalla. Kunkin tietokannan Help-osiosta löytyy lisää vinkkejä