3.3 Tietokannat

Kasvatustieteiden tai kasvatustieteitä muun ohella sisältäviä tietokantoja

Kun puhutaan hakupalveluista, jotka ovat erikoistuneet välittämään tietoa tieteellisistä julkaisuista, puhutaan yleisimmin kirjallisuustietokannoista, ei niinkään hakukoneista. Tietokantaan on tallennettu joko tieto julkaisun olemassaolosta (viitetietokanta) tai itse julkaisu kokonaan (kokotekstitietokanta).

KANSAINVÄLISET LEHTIARTIKKELIT haetaan viitetietokantojen avulla tai kokotekstitietokannoista.

 

VIITETIETOKANNAT

ovat kattavimpia tiedonlähteitä olemassa olevaan tutkimuskirjallisuuteen, erityisesti artikkeleihin.

Ne sisältävät tietoa siitä, mitä ylipäänsä maailmalla on julkaistu. Tiedot kattavat eri maita ja kustantajia. Itse artikkeleita ne eivät välttämättä sisällä, usein kuitenkin tiivistelmän. Apua artikkelin jäljittämiseen tarjotaan.

Viitteitä haetaan hakusanoilla, jolloin hakusanan pitäisi löytyä artikkelin otsikosta, asiasanoista tai tiivistelmästä.

Viitetietokantoja on kahdenlaisia: monitieteiset (tässä esimerkkeinä Web of Science, Scopus) ja sekä alakohtaisia.

Viitetietokantoja:

 • ERIC: (kasvatustiede ja lähialat, sisältyy ProQuest-tietokantoihin)
 • PsycINFO: (psykologia)
 • Scopus: Elsevier-kustantamon suuri, monitieteinen tietokanta, jossa myös viittausindeksit)
 • Web of Science: monitieteinen (sisältää mm. viittaustietokannan Social Sciences Citation Index ja lehtiä arvioivan Journal Citation Reports –tietokannan)

Kuva Eric-tietokannan käyttöliittymästä. Viitetietokannan tietueista voi toisinaan olla linkkejä myös kokoteksteihin.
Linkki kokotekstiin näkyy viitteen lopussa, jos sellainen on.

 

KOKOTEKSTITIETOKANNAT

sisältävät usein vain yhden kustantajan lehtiä.

Artikkelit ovat tietokannassa kokonaisuudessaan luettavissa ja hakua voi tehdä myös artikkelin koko tekstin sisältä.

Yksittäisten kustantajien monitieteisiä lehtitietokantoja:

 • Elsevier ScienceDirect
 • SpringerLink
 • Taylor&Francis Online
 • Wiley Online Library

Kokotekstiartikkeleita usealta kustantajalta, ei yleensä uusimpia vuosia:

 • Ebsco Academic Search Premier
 • JSTOR

Kuva EBSCOhost  Academic Search premier -tietokannan käyttöliittymästä
Tehdyn aihehaun tuloksissa näkyy linkkejä myös artikkelien kokoteksteihin.

Linkit em. tietokantojen käyttöliittymiin löytyvät UEF-Primosta. UEF-Primon omakin haku pääsee hakemaan isoon osaan noiden tietokantojen sisällöstä.

 

KOTIMAISET LEHTIARTIKKELIT

 • Kansallinen Finna
 • Kansalliskirjaston Finna, tarkennetun haun Arto-välilehti

Kotimaisista lehtiartikkeleista löytyy pääosin viitetietoja, mutta eri tieteenalojen keskeisistä kotimaisista julkaisuista on myös artikkelien kokotekstejä.

 

KIRJAT

 • UEF-Primo, kirjaston kokoelmat (tiedot sekä painetuista että e-kirjoista, joihin linkit)
 • Kansallinen Finna (tiedot suomalaistenkorkeakoulujen ja yleisten kirjastojen painetusta aineistosta, ei e-kirjoja)
 • Melinda (tiedot suomalaisten korkeakoulukirjastojen painetusta aineistosta, ei e-kirjoja)

 

VÄITÖSKIRJAT JA OPINNÄYTTEET

 • Kansallinen Finna (viitetiedot kotimaisista opinnäytteistä ja väitöskirjoista, rajaa aineisto opinnäytteisiin)
 • Yliopistojen eri julkaisuarkistot ovat saatavilla verkossa, myös Itä-Suomen yliopiston oma UEF eRepository (eRepo).

 

KOKOUSJULKAISUT

 • COS Conference Papers Index (ProQuest)(vain viitetietoja)
 • myös vapaasti verkossa tietoja kokousjulkaisuista