3.4 Tietokantahaku

Käyttöliittymien hakulogiikka

Käyttöliittymiä eli käytännössä hakulomakkeita on tietokannoissa useampia, ja niiden nimitykset ja toimintatavat ovat tietokantakohtaisia.

Tutuin versio on pikahakuun viittaava “yhden rivin” hakulomake. Operaattorit ja sulut pitää kirjoittaa itse.

Esimerkkihaku: ("information search" OR "information retrieval") AND student AND university

Ohjaaville hakulomakkeille on helpompi muodostaa loogisia hakuja, jos hakulause sisältää muitakin, kuin AND-operaatioita. Operaattoreita ja hakukenttiä on helppo valita valmiista valikoista.

Ohjaavassa hakulomakkeessa on kirjoitettu "information search" OR "information retrieval" yhteen hakulaatikkoon, AND-operaatorilla siihen yhdistetty seuraava laatikko, jossa student ja AND operaattorilla kolmas laatikko, jossa university

Ohjaavillakin lomakkeilla voi sattua logiikkavirheitä. Varminta on kirjoittaa samaan käsitteeseen viittaavat vaihtoehtoiset sanat (OR-operaatiot) aina samalle riville.

 

Artikkelien hakeminen Koristekuva, jossa koira tuo lehden suussaan.

Artikkelit välittävät tietoa  tarkoin rajatusta aiheesta, tuottavat uutta tietoa, ja yleensä olettavat, että lukijalla on jo perustiedot aihepiiristä hallussaan.
Laajoja katsauksia johonkin hyvin yleiseen aiheeseen, kuten ‘lasten motorinen kehitys‘ tai ’child psychology’, löytyy harvemmin artikkeleista.

Tämän vuoksi artikkeleita hakiessa voi käyttää tarkkoja hakutermejä ja useitakin AND-operaatioita. Myös fraasien käyttöä AND-operaatioiden sijaan voi harkita. Vaihtoehtoiset ilmaisumuodot ovat kuitenkin myös tärkeitä. Haun tulosta voi rajata kohdistamalla hakua vain Title (otsikko) -kenttään.

Esimerkkihaku ERICtietokannasta:

“sustainable development” and (kindergarten OR nurser* OR “day care center*”)

Esimerkkihaku "sustainable development" AND (kindergarten OR nurser* OR "day care center") tarkennetun haun lomakkeessa.

Vaikka Eric-tietokanta on viitetietokanta, monista tietueista on suora linkki kokotekstiin.
Pari Eric-tietokannan viitettä. Toisessa näkyy linkki kokotekstiin.

 

Hakutekniikat ovat kansainvälisissä tietokannoissa hyvin samankaltaisia:

 • katkaisumerkki *
 • fraasi lainausmerkkeihin ”child psychology”
 • yksikkömuotoinen sana löytää myös monikon ja päinvastoin; joskus myös muita johdannaisia: forest – forests
 • ylesimmät kirjoitusasun vaihtelut tunnistetaan automaattisesti: color – colour

Suuren samankaltaisuuden vuoksi on sitäkin tärkeämpää olla selvillä myös pienistä eroavaisuuksista. Esim. Scopus-tietokannassa OR-operaatio toteutetaan ennen AND-operaatiota, kun useimmiten on päinvastoin.

 

Kotimaisten artikkelien hakeminen

Kotimaisten artikkelien hakuun pääset joko kansallisen Finnan  tai Kansalliskirjaston Finnan kautta.  Arto-välilehti tarkoittaa kotimaisia artikkeleita. Aineisto on löydettävissä myös Melinda-tietokannan kautta.

Kansalliskirjaston Finna ARTO-välilehden näkyminen kansallisessa Finnassa. Kun valitsee sen ennen hakua, ei tarvitse haun jälkeen tehdä rajausta artikkeleihin.

 

Kansallinen Finna ja sen tarkennettu haku
Kansallisessa Finnassa päästään tarkennettuun hakuun hakutoiminnot-linkistä.

Kansallisen Finnan tarkennetussa haussa rajataan haku artikkeleihin.
Aineistotyyppi rajataan artikkeleihin.

Kirjojen hakeminen

Kirjat ovat hyödyllisiä lähteitä, kun halutaan kokonaiskuva jostakin aiheesta, perustietoja ja -käsitteitä, historiaa.

Kirjoja löytää helpoiten kirjastojen kokoelmatietokannoista. Jokaisella kirjastolla on ainakin toistaiseksi oma kokoelmatietokantansa, joista löytyy tietoja kirjojen lisäksi myös:

 • julkaisusarjoissa ilmestyneistä tutkimusraporteista ja selvityksistä yms. (ei koske vain verkossa julkaistuja aineistoja)
 • väitöskirjoista ja muista opinnäytetöistä
 • saapuvista painetuista ja sähköisistä lehdistä

UEFin kirjaston kokoelmatietokanta on upotettu UEF-Primoon: haku kirjaston kokoelmista.  UEF-Primossa näkyvät edellämainittujen lisäksi tiedot vapaakappaleista, jotka sijaitsevat varastossa kampusalueen ulkopuolella.

Lue lisää erityyppisten aineistojen jäljittämisestä ja saamisesta käyttöön kurssin luvusta Julkaisujen saatavuus!

 

Hakulauseet kirjastotietokannoissa, esimerkkinä UEF-PRIMO

Tavallisessa kirjastotietokannassa kannattaa käyttää niukasti AND-operaatioita – poikkeuksiakin toki on.
Sen sijaan on hyvä muistaa vaihtoehtoiset hakusanat ja OR-operaattori.

Vinkkejä kirjojen hakuun UEF-Primossa:

 • kaikki aineisto ei löydy suomenkielisillä hakusanoilla (vanhempi aineisto, e-kirjat, sisällysluettelot)
 • voit hyvin testata aluksi yksittäisiä selkeitä hakutermejä
 • tietueissa sanat voivat olla perusmuodossa tai taivutettuina, niinpä kannattaa käyttää sanakatkaisua ja katkaisumerkkiä
 • asiasanat ovat määrämuotoisia, usein muoto on monikko

 

ESIMERKKEJÄ:

Pikahaku parilla sanalla UEF-Primossa.  Aiheena on leikki-ikäiset ja liikunta. Otetaan haussa huomioon, että sanat voivat taipua, ja käytetään siksi tässäkin sanankatkaisua.

Haetaan yksinkertaisella lomakkeella leikki-ikäi* liikun*

 

Sopii myös yksittäisen hakusanan kokeiluun (VARSINKIN,jos kyseessä on “harvinainen” termi).

Mutta myös hakulausekkeen voi kirjoittaa perushakuun.

Haku (laps* OR laste*) AND liikun*

 

 

Tarkennettu haku

Tarkennettu haku sopii sekä kirjaston kokoelmista (kirjahaku) että hakemiseen, että kansainvälisten artikkelien hakuun. Esimerkkinä on hakulauseke

Haku: (laps* OR laste* OR child*) AND (liikun* OR exercise OR ”physical education”)

Yllämainittu haku sijoitettuna tarkennetun haun lomakkeeseen

Kansainvälisiä artikkeleita haettaessa voi suomenkieliset hakusanat jättää pois.

Kansainvälisten artikkelien haku UEF Primossa esimerkillä child* AND (exercise OR "physical education").

Kuvan hakua voi muokata esim. vaihtamalla kenttää, josta haetaan (ks. avattu valikko: Kaikki osumat -> esim. Nimeke).

 

Yhteistietokanta Melinda

Melindaa, suomalaisten kirjastojen yhteistietokantaa, voi myös käyttää kirjojen hakuun.  Melindan haku toimii toisella tapaa kuin Finna.  Katkaisumerkkejä käytetään samalla tavalla kuin kansainvälisissä artikkelitietokannoissa, ja nimenomaan suomeksi haettaessa katkaisu on tarpeen.  Haku tapahtuu samaan tapaan täsmällisesti.

Tarkennettu haku Melindassa:

Haku (child OR lapset OR laste*) AND (liikun* OR exercise) kohdistettuna tietueiden kaikkiin sanoihin.

Tarkennetussa haussa rivien välillä on AND-ehto. Samalle riville kirjoitettavien, vaihtoehtoisten sanojen väliin kirjoitetaan OR-operaattori. Klikkaamalla hakutulosten määrää näet viitteet. (Esimerkkihaussa hakutulos on niin iso, että hakua olisi vielä tarpeen muokata).

Melindasta myös näkyy heti, missä kirjastoissa kirjaa on, myös Itä-Suomen yliopiston kirjat. Varastokirjaston tiedot ovat myös tärkeät, koska sieltä saa kirjan kaukolainaksi edullisemmin, kuin muista kirjastoista.

 

Google Books

Google Books‘in avulla voit kohdistaa hakua kirjojen kokotekstiin, mikä ei onnistu UEF-Primossa tai Melindassa. Google Booksissa on luettavissa osia kirjoista, mutta jos tarvitset koko kirjan, voit etsiä sitä nimellä kirjaston tietokannasta. books.google.fi

 

Kirjoja kannattaa usein hakea myös omaa aihettaan laajemmin

Kirjassa voi olla kappale aiheestasi, mutta tietokantaan tallennettu sisällönkuvailu ei kerro asiasta kovin tarkasti, eikä tietokantoihin ole tallennettu sisällysluetteloita läheskään kaikista kirjoista.
Kokoomateosten yksittäisiä artikkeleita ei aina tallenneta erikseen kirjastotietokantaan, joten niidenkin sisällönkuvailu on usein melko yleisellä tasolla eikä tee oikeutta yksittäisille artikkeleille.