2.5 Erilaisia hakutapoja

”Quick and simple”, pikahaku

Haetaan yksittäisellä sanalla tai fraasilla, jolloin saadaan käsitystä siitä, onko aihepiiri yleinen tai harvinainen (kyseisessä tietokannassa tai yleensäkin). Tuloksista voi löytyä hyviä osumia omaan aiheeseen.

Kirjojen nimissä näkyy sana "kielikylpy".

Esimerkkihaku UEF-Primosta yhdellä sanalla ”kielikylpy” on tuottanut 82 osumaa. Relevanssijärjestys näyttää hakuohjelman parhaiksi arvioimat tulokset ensin.

Laajasta suppeampaan

Aluksi valitaan tarpeeksi suuri aihealue, ja aletaan rajata sitä tarkentavilla ja rajaavilla käsitteillä (tai esim. kielellä, julkaisuvuodella yms.).

Esimerkki UEF-Primosta, josta haetaan aluksi yhdistämällä kaksi fraasia ja saadaan iso tulosjoukko. Kansainvälisten artikkelien haku "day care" AND "small children" tuottaa 3665 hakutulosta

 

Lisätään tarkentava hakusana, ja valitaan sille hakukentäksi otsikko. Jatkohaku "day care" AND "small children" AND health tuottaa 290 hakutulosta.

Nyt saadaan 290 hakutulosta.

Rajataan hakutulokset vielä vertaisarvioituihin lehtiin Edellisen haun tulokset rajataan vertaisarvioituihin lehtiin.

Näin saatiin 240 hakutulosta. Ne voisi järjestää myös ikäjärjestykseen ja lisää rajausmahdollisuuksiakin on vielä.Suppeasta laajempaan

Ellei tarkka hakutermi anna tulosta tai tuloksia on kovin vähän, mietitään, mihin laajempaan aihealueeseen ongelma kuuluu tai muuten muutetaan hakutermiä.

UEF-Primossa avautuu pudotusvalikko, josta valitaan Kirjaston kokoelmat.

 

Hakusanalla ”leikkiautot” ei kirjaston kokoelmasta löytynyt hakutuloksia. Kokeillaan sitten hakusanaa ”leikkikalut”. Haetaan sanalla leikkikalut kirjaston kokoelmasta.

Nyt saatiin 207 hakutulosta. Laajemmalla termillä haettaessa saadaan todennäköisesti mukaan myös vähemmän relevanttia aineistoa; tuloksia on tarpeen arvioida.

 

Jäljityshaku l. helmenkasvatus

Lähdetään liikkeelle niukoista tiedoista ja täydennetään hakua ja hakutermejä haun aikana saatujen tulosten perusteella. Seurataan aineiston tarjoamia johtolankoja uusiin relevantteihin lähteisiin. Tuloksesta saadaan vihjeitä uusiksi hakusanoiksi, tiedonlähteiksi, tekijöiksi, alan julkaisusarjan tai organisaation löytämiseksi tai omien ideoiden täsmentämiseksi.

Esimerkissä on tehty haku kansallisesta Finna-palvelusta sanalla lastenkulttuuri. Viitteessä on näkyvillä koko joukko muita ao. julkaisun aihetta kuvaavia asiasanoja, joista osaa voisi käyttää hakuihin. Finmnan tietue artikkelista "Pehmolelu seikkailee yöllä : lelu viettää kirjastossa yön ja poimii lapselle luettavaa".
Hyvän kirjan tai artikkelin löydyttyä haetaan sen kirjoittajan muita julkaisuja, tai katsotaan lähteen sisältöä kuvaavia asiasanoja, ja haetaan niillä lisää aineistoa.
Mielenkiintoisen julkaisun lähdeluettelo johtaa uusiin julkaisuihin, samoin Internetistä löytyneen dokumentin tarjoama linkkikokoelma.

 

Selaileva haku

Artkkelitietokannoissa voidaan selata esim. tietokannan käyttämien lehtien luetteloa aihepiireittäin. Tässä on haettu kasvatustieteiden lehtiä Scopus-tietokannasta. Eri aloja tarjoavasta pudotusvalikosta valitaan Education.

Isojen artikkelitietokantojen lehtilistat ovat pitkiä. Niistä voi valita kiinnostavan näköisiä lehtiä, ja mennä tarkastelemaan niiden artikkeleita. Acta-alkuisia lehden nimiä tietokannan lehtilistauksessa.

 

Systemaattinen haku

Kattava, systemaattinen kirjallisuuskatsaus tarvitsee kattavan ja systemaattisen tiedonhaun. Tieteellisen työn (esim. opinnäytetyön) pohjaksi selvitetään systemaattisella aiheenmukaisella haulla mahdollisimman tarkkaan, mitä aiheesta on julkaistu ja saatavilla.

Tee hakusuunnitelma: Laadi aiheestasi hakulauseita ja valitse sopivat tietokannat.

Systemaattinen tiedonhaku kattaa:

  • Kotimaiset ja ulkomaiset tiedonlähteet
  • Eri tyyppiset tiedonlähteet (kirjat, väitöskirjat, artikkelit lehdissä, kirjoissa, kongressijulkaisuissa)
  • Eri tietokannat ja muut tiedonhaun apuneuvot
    Eri tietokantoihin tallennetaan tietoja erilaisista primäärilähteistä. Harvoin haku vain yhdestä tietokannasta on riittävä. Mikäli aiheesi on monialainen/tieteidenvälinen, tee hakusi tarvittavien alojen tietokannoista.
  • Kattavat aihetta kuvaavat hakusanat ja niiden yhdistelmät

Tallenna itsellesi tekemiesi hakujen hakuhistoriat. Silloin pystyt jälkeenpäin palaamaan asiaan, mistä ja miten olet tietoa hakenut.