Avoin julkaiseminen

Avoin tiede, avoin julkaiseminen (open access/OA)

Tieteelliset artikkelit julkaistaan tätä tarkoitusta varten perustetuissa lehdissä, joita hallitsevat muutamat suuret kaupalliset kustantajat. Tieteelliset lehdet ovat maksullisia ja niihin on pääsy vain esimerkiksi yliopiston henkilökunnalla ja opiskelijoilla. Suuri osa tieteellisestä tiedosta on siis maksumuurin takana tällä hetkellä. Tämä vaikeuttaa merkittävästi tieteellisen tiedon hyödyntämistä esim. yrityksissä.
On nurinkurista, että tutkija luovuttaa artikkelinsa julkaistavaksi lehteen ilman korvausta ja yliopisto/kirjasto ostaa samaisen lehden tutkijoidensa käyttöön, usein huomattavan kalliilla hinnalla. Tämän kustantajien ylivallan murtamiseksi on viime vuosina noussut uusia julkaisemisen tapoja, jotka takaavat tutkimusjulkaisujen avoimen saannin paitsi yliopistoille, myös kaikille muille käyttäjille.

– Avoimen tieteen tavoite on tutkimustulosten, tutkimusdatan ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä.
– Avoimella julkaisulla (open access, OA) tieteellinen julkaisu on avoimesti kaikkien saatavilla ja hyödynnettävissä, ilman erillistä korvausta tai esim. yliopiston verkkoon kirjautumista.
– Samasta julkaisusta voi olla verkossa eri versioita (final draft/pre-print/rinnakkaistallennettu – lopullinen lehden taiton mukainen).

Open access: avoin julkaiseminen

OA-lehdet ovat lukijoille täysin avoimia. Kustannukset katetaan artikkelin julkaisumaksuilla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että rahalla saisi minkä tahansa artikkelin julkaistua. Monissa OA-lehdissä on normaali vertaisarviointikäytäntö ja ne ovat tieteellisesti korkeatasoisia.

Useissa maksullisissa lehdissä on mahdollista julkaista yksittäisiä artikkeleita avoimesti.

Rinnakkaistallentaminen (Parallel publishing, self-archiving)

Maksumuurin takana oleva artikkeli on mahdollista tallentaa julkaisuarkistoon, josta se on vapaasti luettavissa, mahdollisesti hieman viiveellä alkuperäiseen julkaisuun verraten. Rinnakkaistallennettu on yleensä final draft -versio tms. UEFin julkaisuarkisto on nimeltään UEF eRepository [aukeaa uuteen välilehteen].

Vertaisjakelu

Tutkija voi laittaa omia artikkeleitaan näkyville omille kotisivuilleen tai esimerkiksi akateemisten verkostoitumispalvelujen,
kuten ResearchGaten, Zenodon tms. kautta.

Mistä avoimia julkaisuja voi hakea?

 • Google ja Google Scholar
  löytävät myös muuta kuin avointa ja muuta kuin tieteellistä.
 • SSRN [aukeaa uuteen välilehteen]
  Accounting Research Network, Entrepreneurship Research & Policy Network, Financial Economics Network, Information Systems & eBusiness Network, Leadership Research Network, Management Research Network, Marketing Research Network…
  Preprint articles, working papers, conference proceedings…
 • RepEc (Research Papers in Economics) [aukeaa uuteen välilehteen]
  Subjects: Business and Economics
  Content types: Journal articles, reports and working papers, books, chapters and sections, software
 • Muita avoimia hakuvälineitä (monialaisia) ja lisälukemista:
  Avoimen tiedon hakuopas (UEF) [aukeaa uuteen välilehteen]

Lisää avoimesta tieteestä

Opiskelijana voit osaltasi edistää tieteen avoimuutta julkaisemalla oman gradusi avoimesti!