Hakusuunnitelma

Tiedonhakusuunnitelma

  1. Tutkimusongelmasi / aiheesi
  2. Tee siitä käsitekartta tai listaa asiakokonaisuuksia.
   (voi täydentyä hakujen myötä)
  3. Millaisilla sanoilla tai käsitteillä aiheestasi on voitu kirjoittaa? Millaiset hakusanat kuvaavat aihettasi?
   • Listaa hakusanoja sekä suomeksi että englanniksi
   • Voit tehdä koehakuja hahmotellaksesi aihettasi ja hakusanojasi
  4. Miten yhdistelet hakusanojasi?
   • Toisilleen vaihtoehtoisia hakusanoja, synonyymejä sekä aihetta rajaavia hakusanoja (AND,OR, NOT)
   • Muistitko sanojen taipumisen? (*)
   • Miten rajaat hakuasi? Miten supistat tai laajennat hakuasi?
  5. Mistä tietokannoista lähdet hakemaan tietoa?

Kotimaiset:

Kansainväliset:

Muiden alojen tietokannat? aiheesta riippuen esimerkiksi:

Muuta, mitä?

  • UEF-Primon kansainvälisten artikkeleiden haku
  • Google Scholar
  • Eri kustantajien lehtiportaalit?
   (esim. Elsevier ScienceDirect, Emerald, Wiley Online library, Sage Premier)
  • Alan tärkeimpien lehtien selailu. Mitä lehtiä?
  • Lainsäädäntöä, tilastoja, hyödyllisiä organisaatioita, muuta?