Lähteen luotettavuus ja tieteellisyys

 • Tekijä(t)
  – Alan asiantuntija? Annetaanko tekijän pätevyydestä tietoa?
  – Löytyykö tieto tekijän taustayhteisöstä? Löytyykö tekijän tai organisaation yhteystietoja? Ovatko yhteystiedot aitoja?
  – Mitä muuta hän on kirjoittanut, julkaissut?
  – Kuinka tunnettu ja arvostettu tekijä on ao. asiassa? Näkyykö hän toisten teosten lähdeviittauksissa? Viittausmäärät?
 • Julkaisija: tekijän taustaorganisaatio tai lehti/julkaisukanava/kustantaja
  – Tunnettu asiantuntijaorganisaatio?
  – Alalla maineikas ja luottamusta nauttiva organisaatio?
  – Tieteellistä vertaisarviointia (peer reviewed) käyttävä verkkolehti? (usein Journal of…)
  Linkki: Julkaisufoorumi
 • Julkaisutyyppi
  – Opinnäytetyö? amk-opinnäytetyö? pro-gradu? väitöskirja? Mitä saat käyttää lähteinä?
  – Web-sivu vai artikkeli tieteellisessä lehdessä?
  – Kirja, raportti, selvitys vai artikkeli?
 • Tieteellisyys
  – Täyttääkö julkaisu rakenteeltaan tieteellisyyden kriteerit? (esim. viitteet ja lähteet…)
  – Ole varovainen opinnäytetöiden kanssa (amk-opinnäytetyöt, pro gradut…)! eivät tieteellisiä julkaisuja.
  – Löytyykö tieto julkaisun käyttämästä vertaisarvioinnista (peer review/referee) julkaisuprosessissaan? Se on yleensä lehteä/julkaisukanavaa koskevat tieto, ei jokaiselle artikkelille erikseen. Linkki: Onko lähde tieteellinen?
 • Luotettavuus ja objektiivisuus
  – Kuinka luotettavaa ja virheetöntä esitetty informaatio on?
  – Löytyykö muualta tietoa tukevaa materiaalia?
  – Onko tieto toimitettua ja arvioitua?
  – Onko sivulla mainittu lähteitä, joihin esitetty tieto perustuu?
  – Miksi sivu on julkaistu? Onko tarkoitus myydä, viihdyttää, vaikuttaa?
  – Onko esitetty informaatio puolueetonta ja vääristelemätöntä?
  – Onko tieto ajan tasalla?