Lähteen luotettavuus

Lähteen luotettavuuden arviointi

Tärkeintä selvittää:

 • Tekijä(t): henkilö(t) tai yhteisö/organisaatio
 • Julkaisija: tekijän taustaorganisaatio tai lehti/julkaisukanava
  Tarkista lehden tai julkaisijan/kustantajan tieteellinen taso esimerkiksi
  Julkaisufoorumista [aukeaa uuteen välilehteen].
  Vaikkei julkaisija olisikaan tieteellinen, voi se olla ammatillisesti tai muuten luotettava taho.
 • Julkaisutyyppi
  Opinnäytetyö? Ole tarkkana, jos kysessä on opinnäytetyö! Minkä tasoinen opinnäytetyö on kyseessä? [aukeaa uuteen välilehteen]
  Kirja, raportti, selvitys vai artikkeli? Artikkeli lehdessä, artikkeli kokoomateoksessa (kirjassa), blogikirjoitus, uutinen…? Tieteellisyys?
  -> Näistä voi usein päätellä muita luotettavuuden kriteereitä.

Luotettavia internet-lähteitä:

 • Tunnetut asiantuntijaorganisaatiot. Aineisto on tuotettu osana organisaation tehtäväaluetta.
 • Alalla maineikas ja luottamusta nauttiva instituutti tai yritys.
 • Tieteellisen asiantuntijatarkastuksen (vertaisarviointi, peer review, referee) läpikäyneet aineistot, esim. tieteelliset verkkolehdet ja niiden artikkelit.

Tekijyys ja luotettavuus

 • Onko julkaisija tunnettu organisaatio tai asiantuntija?
 • Kuka on tekstin tekijä? Onko tekstin tekijä mainittu?
 • Löytyykö tieto tekijän taustayhteisöstä? Mikä on tekijän taustaorganisaatio?
 • Löytyykö sivustolta tekijän tai organisaation yhteystietoja? Ovatko yhteystiedot aitoja?
 • Onko tekijä alansa asiantuntija?
 • Annetaanko tekijän pätevyydestä tietoa?
 • Mitä muuta hän on kirjoittanut, julkaissut? (esim. tunnetuissa ammatillisissa tai tieteellisissä lehdissä)
 • Kuinka tunnettu ja arvostettu tekijä on ao. asiassa? Näkyykö hän toisten teosten lähdeviittauksissa? Viittausmäärät?

Luotettavuus ja objektiivisuus

 • Kuinka luotettavaa ja virheetöntä esitetty informaatio on?
  Löytyykö muualta tietoa tukevaa materiaalia, esim. kurssikirjoista, käsikirjoista, lehdistä?
 • Onko aineisto toimitettua ja arvioitua?
 • Onko sivulla mainittu lähteitä, joihin esitetty tieto perustuu?
 • Miksi sivu on julkaistu? (tarkoitus myydä, viihdyttää, vaikuttaa?)
 • Onko esitetty informaatio puolueetonta ja vääristelemätöntä?
  (vai propagandaa ja tarkoitus vaikuttaa mielipiteisiin?)

Miten on tieteellisyyden laita?

 • Löytyykö julkaisulle tieto vertaisarvioinnin (peer review/referee) käyttämisestä julkaisuprosessissa? Se on yleensä lehteä/julkaisukanavaa koskevat tieto, ei jokaiselle artikkelille erikseen.
 • Täyttääkö julkaisu rakenteeltaan tieteellisyyden kriteerit? (esim. viitteet ja lähteet…)
 • Ole varovainen opinnäytetöiden kanssa (amk-opinnäytetyöt, pro gradut…)!
 • Katso myös: Onko lähde tieteellinen?

Ajantasaisuus ja pysyvyys

 • Onko julkaisun sisältö ajantasaista?
 • Löytyykö aineistosta julkaisupäivämäärää tai viimeistä päivityspäivämäärää?
 • Onko www-palvelun aineisto pysyvää vai muuttuvaa?
 • Toimivatko sivulla olevat linkit?

—————

Lisää lähteen arviointi- ja valintakriteereitä [aukeaa uuteen välilehteen]