Liikaa vai liian vähän tuloksia?

Onnittelen, jos olet saanut hakutulokseksi sopivan määrän relevanteilta vaikuttavia lähteitä. Yleensä tulokseen jää myös epärelevantteja lähteitä, niitä vain pitää karsia otsikon ja tiivistelmän perusteella.

Usein hakua on tarpeen muokata uudelleen (ja uudelleen) hyvän hakutuloksen aikaansaamiseksi.

Liian paljon tuloksia

 • Mieti, ovatko hakusanasi liian yleisiä.
 • Kokeile suppeampia, aihettasi täsmällisemmin kuvaavia hakusanoja.
 • Poista monimerkityksiset yleistermit.
 • Lisää hakuun aihetta rajaavia sanoja AND:lla.
  AND-kytkettyjä voi olla vaikka kuinka paljon.
 • Käytä fraasin/sanaliiton ympärillä ””-merkkejä
  (tai muuta tapaa, jolla sanat pysyvät peräkkäin).
 • Vähennä synonyymejä ja rinnakkaistermejä,
  mutta älä muuta ORia ANDiksi, sillä silloin hakulogiikka muuttuu virheelliseksi.
  Miten AND/OR-logiikka menikään? [aukeaa uuteen välilehteen]
 • Kokeile sulkea joitakin sanoja hakutuloksen ulkopuolelle NOT-operaattorilla.
  Muista, että NOT vie kaiken, missä ao. sana (”merkkijono”) esiintyy.
 • Kohdista hakua asiasanakenttiin (subject heading, keyword)
  tai pelkkiin otsikoihin (title).
 • Rajaa hakua esim. julkaisuvuodella, -kielellä tai -tyypillä.
  Tieteellisiin lehtiin rajaus on tärkeä! (peer review/scholarly/vertaisarvioitu)
 • Älä tee hakuvaiheessa full text/open access -rajausta!

Liian vähän tuloksia

 • Tarkista, onko käyttämäsi tietokanta aiheesi kannalta sopiva.
 • Mieti, oletko hakenut liian suppealla hakusanalla.
 • Mieti, mihin laajempaan aihealueeseen ongelmasi kuuluu ja käytä laajempaa hakutermiä.
 • Etsi hakusanoillesi synonyymeja ja rinnakkaistermejä (lisää OR:lla).
 • Vähennä hausta AND-operaattorilla yhdistettyjä, rajaavia hakusanoja.
 • Katkaise hakusana *-merkillä saadaksesi esim. eri taivutusmuodot mukaan. Mistä kohtaa sana taipuu?
 • Poista julkaisuvuosi-, kieli ym. rajoitukset tai otsikko-asiasana-kohdistukset.
 • Tarkista kirjoitusvirheet ja sanan kirjoitusmuodot.
  Huomioi esimerkiksi, kirjoitetaanko sanat yhteen vai erikseen. Välilyönnilläkin on väliä. Lyhenteet kannattaa useimmiten kirjoittaa auki (ja ””-merkit ympärille).

Vääriä tuloksia

Hyväksy tosiasia, että aina tulokseen tulee myös väärää asiaa. Mitä yleisempiä ja monimerkityksisempiä hakusanasi ovat, sen varmemmin.
(esim. management, pain management, risk management… ).
Samoja sanoja voidaan käyttää eri tieteenaloilla eri merkityksissä (esim. network, communication, communication technology, communication network…)

 • Kokeile toista tietokantaa.
 • Tarkista käyttämäsi hakusanat.
 • Mieti parempia hakusanoja, esim. tiukempia sanaliittoja/fraaseja.
 • Varmista, että olet yhdistänyt hakusanasi loogisesti oikein.

Miten AND/OR/NOT-logiikka menikään? [aukeaa uuteen välilehteen] Mikä sanojen katkaisu (*) tai ””-merkit? (Kertaa/lue!)

Harvoin aiheesi käsitteet ovat niin yksiselitteisiä, että saat vain ”oikeita” tuloksia. Siinä mielessä tietokantahaut ovat mekaanisia, että hakevat pelkkiä merkkijonona.
Mikäli hakutulosten joukosta löytyy edes yksi hyvin relevantti viite, kannattaa tämän asiasanakentästä katsoa lisävinkkejä hakusanoiksi.
Hyvän artikkelin tai muun julkaisun lähdeluettelosta löydät mahdollisesti lisää sopivaa kirjallisuutta hakemastasi aiheesta – olkoonkin, ettei ajallisesti kovin tuoretta.