Aihe hakusanoiksi

Tutkimusongelma, tiedonhaun aihe pilkotaan osakokonaisuuksiksi ja niitä kuvaaviksi käsitteiksi, hakusanoiksi/hakutermeiksi.
Tieteellistä lähdeaineistoa haetaan useimmiten englanniksi.

 • Millä kaikilla käsitteillä aiheesta on voitu kirjoittaa?
 • Mitkä sanat ovat toisilleen vaihtoehtoisia tai synonyymejä?
 • Mitkä sanat rajaavat aihetta?
 • Mihin laajempaan viitekehykseen aihe kuuluu?
 • Mitä suppeampia asiakokonaisuuksia aihe pitää sisällään?

Mieti ja kerää hakukokeiluja tehdessäsi:

 • Synonyymit, esim.
  yritys, firm, company, enterprise business enterprise…
 • Rinnakkaiset käsitteet, esim.
  ICT, information and communication technology -> information technology, communication technology…
 • Lyhenteet ja täydelliset käsitteet vaihtoehtoina.
  Suosi aukikirjoitettua muotoa hauissa. esim.
  HRM, ”human resource management”;
  SME, ”small and medium-sized”, ”small business”…
 • Laajemmat/suppeammat käsitteet

Mistä keksiä hakusanoja?

 • Kokeile hakuja Internetistä tai tietokannoista. Alkuun pääset millä tahansa aihettasi kuvaavalla sanalla.
 • Kerää hakusanavinkkejä löytämistäsi tuloksista, esimerkiksi aihetta kuvaavista termeistä
  (asiasanat, subject terms, author´s keywords).
 • Jo löydettyjen julkaisujen sisällysluetteloista, lähdeluetteloista tai esim. väitöskirjojen tiivistelmäsivulta.
 • Kokeile saada hakusanaideoita generatiivisella tekoälyllä, esim. ChatGPT
 • Taustatietoa ja alan käsitteistöstä löytyy alan oppikirjoista, hakuteoksista (esim. handbook, dictionary, encyclopedia). Ne auttavat keskeisten käsitteiden ja niiden synonyymien pohtimisessa. Samalla on hyvä selvittää termien laajemmat ja suppeammat käsitteet sekä vaihtoehtoiset ilmaisut. Vain jo vakiintuneet käsitteet ovat päässeet mukaan.
 • Alan lehdistä. Kannattaa seurata alan tai aihepiirin keskeisiä lehtiä.
 • Sanakirjoista, esim. MOT kielipalvelu. Huomaa myös Other dictionaries -> MOT Oxford thesaurus in English) [aukeaa uuteen välilehteen UEF-Primoon)
 • Tietokantojen asiasanastoista, esim. Ebsco-tietokantojen: thesaurus [aukeaa uuteen välilehteen UEF-Primoon)