Julkaiseminen kauppatieteissä

Missä tutkimusta julkaistaan?

Julkaiseminen on julkisuuteen tulemista. Julkaisujen avulla akateeminen yhteisö pystyy arvioimaan ja kritisoimaan tutkimusta. Julkaisemalla tutkijat meritoituvat (pätevöityvät ja ansioituvat).

Eri tieteenaloilla julkaisemisen tavat ja kanavat vaihtelevat. Artikkelijulkaiseminen englanniksi kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä on tärkeää myös kauppatieteissä. Alan uusin tutkimustieto siis ilmestyy useimmiten artikkeleina tieteellisissä lehdissä englannin kielellä ja suuri osa tiedosta ei koskaan ilmesty kirjoina. Myös konferensseilla on tärkeä merkitys uuden tiedon levittämisessä.

Tavallisia ei-tieteellisiä julkaisukanavia ovat ammattilehdet sekä erilaiset raportit ja selvitykset. Alan ammattilaisten lisäksi näiden kohdeyleisöinä voidaan pitää poliittisia päätöksentekijöitä, rahoittajia, kaupallisten yritysten edustajia tai tavallisia kansalaisia.

Kirja on tavallinen vakiintuneemman tiedon julkaisukanava, esim. teorioita ja tutkimusmenetelmiä. Klassikot eivät vanhene.

Julkaisutyyppejä

 • Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
  tieteellisissä aikakauslehdissä,
  konferenssijulkaisuissa tai
  kokoomateoksen (kirjan) osina.
 • Tieteelliset kirjat
  Tieteelliset erillisteokset (monografiat) tai
  toimitetut kirjat (kokoomateokset)
 • Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut
  Artikkelit ammattilehdissä, käsikirjoissa tai oppikirjoissa,
  Kehittämisraportit tai selvitykset,
  Oppikirjat, ammatilliset käsikirjat tai opaskirjat,
  Toimitetut ammatillisen teokset
 • Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut
  Yleistajuiset artikkelit, sanomalehtiartikkelit,
  Yleistajuiset erillisteokset tai toimitetut teokset (kirjat)
 • Opinnäytteet
  Väitöskirjat
  Pro gradu -työt eivät ole tieteellisiä julkaisuja, opiskelijoiden harjoitustöitä.

Mitä tarkoittaa vertaisarvioitu?

Tieteellisyyden kriteerinä yleisesti pidetään julkaistavaksi aiottujen käsikirjoitusten vertaisarviointia, referee-/peer review -menettelyä. Tieteenalan asiantuntijat (”vertaiset”; refereet, peers) arvioivat käsikirjoitukset.
Lisää vertaisarvioinnista kappaleessa: Onko lähde tieteellinen?

Tutustu tieteenalasi julkaisukulttuuriin

Tiedejatutkimus.fi -portaalista voit hakea kaikkien Suomen tutkimusorganisaatioiden julkaisuja.
Liiketaloustieteen julkaisut [aukeaa uuteen välilehteen]
-> Kavenna vasemmasta laidasta esim. julkaisutyypeillä, vertaisarvioinnilla, tieteellisyydellä/ammatillisuudella/yleistajuisuudella (julkaisun yleisö), kielellä, yliopistolla, julkaisuvuodella.