Julkaiseminen kauppatieteissä

Missä tutkimusta julkaistaan?

Julkaiseminen on julkisuuteen tulemista. Julkaisujen avulla akateeminen yhteisö pystyy arvioimaan ja kritisoimaan tutkimusta. Julkaisemalla tutkijat meritoituvat (pätevöityvät ja ansioituvat).

Eri tieteenaloilla julkaisemisen tavat ja kanavat vaihtelevat.

Artikkelijulkaiseminen englanniksi kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä on tärkeää myös kauppatieteissä. Alan uusin tutkimustieto siis ilmestyy useimmiten artikkeleina tieteellisissä lehdissä englannin kielellä ja suuri osa tiedosta ei koskaan ilmesty kirjoina.

Myös konferensseilla on tärkeä merkitys uuden tiedon levittämisessä.

Tavallisia ei-tieteellisiä julkaisukanavia ovat ammattilehdet sekä erilaiset raportit ja selvitykset. Alan ammattilaisten lisäksi näiden kohdeyleisöinä voidaan pitää poliittisia päätöksentekijöitä, rahoittajia, kaupallisten yritysten edustajia tai tavallisia kansalaisia.

Kirja on tavallinen vakiintuneemman tiedon julkaisukanava, esim. teorioita ja tutkimusmenetelmiä. Klassikot eivät vanhene.

Julkaisutyyppejä

 • Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
  tieteellisessä aikakauslehdessä, konferenssijulkaisussa tai
  kirjan/muun kokoomateoksen osana.
 • Tieteelliset kirjat
  tieteellinen erillisteos (monografia) tai toimitettu kirja, kokoomateos
 • Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut
  Artikkeli ammattilehdessä, käsikirjassa tai oppikirjassa
  Kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
  Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja tai sanakirja
  Toimitettu ammatillinen teos
 • Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut
  Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
  Yleistajuinen erillisteos tai toimitettu teos
 • Opinnäytteet (väitöskirjat)

Mitä on vertaisarvioitu?

Tieteellisyyden kriteerinä yleisesti pidetään julkaistavaksi aiottujen käsikirjoitusten vertaisarviointia, referee-/peer review -menettelyä. Tieteenalan asiantuntijat (”vertaiset”; refereet, peers) arvioivat käsikirjoitukset.
Lisää vertaisarvioinnista kappaleessa: Onko julkaisu tieteellinen?

Tutustu tieteenalasi julkaisukulttuuriin

JUULI -julkaisutietoportaalista voit hakea kaikkien Suomen tutkimusorganisaatioiden julkaisuja.
JUULI: Liiketaloustieteen julkaisut [aukeaa uuteen välilehteen]
Ohje: Kavenna oikeasta laidasta esim. julkaisutyypeillä, kielellä tai yliopistolla.

Itä-Suomen yliopiston julkaisutiedot löytyvät esim. laitoksittain myös Tutkimustietokanta SoleCRIS –> julkaisut [aukeaa uuteen välilehteen]