Väitöskirjojen ja opinnäytetöiden haku

Väitöskirjojen ja muiden opinnäytetöiden haku

Väitöskirjaa ((academic/doctoral) dissertation, (doctoral) thesis)
pidetään ensimmäisenä tutkijan itsenäisenä tutkimuksena ja lisensiaattityötä (lisensiaatin työ) ensimmäisenä siteerauksen kestävänä tutkimuksena. Nykyisin lisensiaattitöitä julkaistaan melko vähän, koska tehdään suoraan väitöskirjoja.
Pro gradu –tutkielmat ovat opiskelijoiden harjoitustöitä, joten niitä ei käytetä tieteellisen työn lähteinä kuin poikkeustapauksissa. Hyvätasoisten pro gradu -töiden lähdeluetteloista voi olla hyötyä ja voit katsoa niistä mallia muotoseikkoihin.

Itä-Suomen yliopiston väitöskirjat ja pro gradut

Mikäli opiskelija ei ole antanut opinnäytteelleen e-julkaisulupaa, se on luettavissa vain kampuskirjastoissa ja vain tietyiltä koneilla. Aivan kaikki ei siis ole avoimesti luetteavissa verkossa.

Tiedot löytyvät myös UEF-Primon ja Finna.fi:n kautta.

Kaikkien Suomessa tehtyjen väitöskirjojen haku:

Tee ensin haku hakusanoillasi. Rajaa sitten vasemmasta laidasta:
Aineistotyyppi -> Opinnäyte -> Väitöskirja

Muualta kuin Suomesta

  • Google ja Google Scholar [aukeaa uuteen välilehteen] löytävät eritasoisia opinnäytetöitä melko tehokkaasti, varsinkin silloin kun jo tiedät, mitä olet etsimässä.

Suomenkielisillä hakusanoilla usein tulee ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä, bachelor thesis -tasoisia siis. Huomaa http://publications.theseus.fi/ -alkuiset url-osoitteet [aukeaa uuteen välilehteen].
Amk-opinnäytetöitä tulee myös Finna.fi-hakuihin.

  • Avoimen tiedon hakuvälineitä kannattaa kokeilla. Ne haravoivat tietoja esim. eri organisaatioiden julkaisuarkistoista (repositories, esim. eRepo), joten sisältävät myös artikkelitietoja sekä bachelor/master thesis- tasoisten opinnäytteitä. Rajausmahdollisuudet kannattaa hyödyntää. Esim.

BASE [aukeaa uuteen välilehteen]
Refine Search Result -> Document type -> Doctoral and postdoctoral thesis

Huomaa!
Dissertation ja thesis -sanoja käytetään eri tavalla eri maissa. Pääsääntö:

”In the US,
A person needs to write a thesis if he doing a master’s level of education.
A person needs to write a dissertation, if he doing the doctoral degree.

In the UK,
A person would be awarded a master level of degree if he has successfully submitted dissertation work.
A person needs to write a thesis if he doing a PhD(Doctoral) degree.”

(lähde: https://www.ilovephd.com/what-is-the-difference-between-thesis-and-dissertation/ [aukeaa uuteen välilehteen])