Hakusanojen yhdistäminen (AND/OR) ja muoto

Miten hakusanoja yhdistellään loogisesti?

AND OR NOT

Boolen AND-operaattori

palvelu* AND markkinoi*

AND: Kun halutaan, että kaikki hakutermit (sekä että) esiintyvät hakutuloksessa (all of the words).
AND-operaattori rajaa ja supistaa hakua. (yleisimmin tarvittu operaattori) joissakin järjestelmissä pelkkä välilyönti vastaa ANDia

Boolen OR-operaattori
pienyrity* OR pk-yrity*
SMEs OR ”small business” OR ”small and medium sized”

OR: Kun halutaan, että jompikumpi (jokin) hakutermeistä esiintyy hakutuloksessa (any of the words).
OR-operaattori laajentaa hakua.
Tällä yhdistetään synonyymit, rinnakkaistermit tai muuten toisilleen vaihtoehtoiset termit toisiinsa.

Boolen NOT-operaattori
palvelu* NOT terveyspalvelu*
services NOT ”health services”

 

 

NOT: Kun halutaan sulkea toinen termi pois kaikista hakutuloksista. Operaattorin käytössä pitää olla varovainen, ettei rajaa vahingossa pois käyttökelpoista aineistoa.
NOT vie tuloksista kaiken, missä ao. sana esiintyy.
Samassa haussa sekä ANDia että ORia

(SME* OR ”small business” OR ”small and medium sized enterpris*”) AND services marketing AND ”social media”
Tarvitset sulut ORilla yhdistettyjen hakusanojen ympärille, kun rajaat tulosta ANDilla. JOs kaiken kirjoitat yhdelle hakuriville, kirjoita myös sulut.
Tai pilko hakusanat eri hakuriveille (ORilla yhdistetyt samalle riville).

Sanat taipuvat -> Katkaisumerkki (*)
Esim. behavio* -> behavior, behaviour, behavioral….

Esim. yrit* -> yritys, yritykset, yrittäjä, yrittäjät, yritystoiminta, yrittäjyys…
(Jos liian laaja tulos, sopivammat katkaisut voisivat olla yritt* tai yrity*)

Fraasit, sanaliitot ””-merkein
Jotta sanat pysyisivät peräkkäin haluamassasi järjestyksessä, kannattaa käyttää ””-merkkejä sanaliiton ympärillä.
Esim.
”small business”, ”mobile applications”, ”behavioral finance”… Useimmiten englanninkielisten hakusanojen kanssa tarpeen.
Tämä on melko nopea tapa pienentää hakutulosta!

Miten yhdistetään UEF-Primossa? [aukeaa uuteen välilehteen]
Miten yhdistetään Ebsco-tietokannoissa? (Business source, EconLit) [aukeaa uuteen välilehteen]