Hakusanojen yhdistäminen ja muoto

Toisiaan rajaavat hakutermit -> AND

Kun halutaan, että kaikki hakutermit esiintyvät hakutuloksessa = all of the words.
AND rajaa ja supistaa hakua.
Yleisimmin tarvittu operaattori, usein pelkkä välilyönti vastaa ANDia.
Esimerkiksi nuorten päihteidenkäyttö: nuor* AND päihteet

Toisilleen vaihtoehtoiset hakusanat, synonyymit, rinnakkaiset käsitteet -> OR

Kun halutaan, että jokin hakutermeistä esiintyy hakutuloksessa = any of the words.
OR laajentaa hakua.
Koska asioista kirjoitetaan eri käsittein, vaihtoehtojen miettiminen on tarpeen.
Usean erillisen haun tekemisen välttää yhdistämällä toisilleen vaihtoehtoisia hakutermejä samaan hakuun.
Esimerkiksi päihteitä ja huumeita: päih* OR alkoholi* OR huum*

Samassa haussa sekä ANDia että ORia

ORilla yhdistettyjen hakusanojen tulosmäärää on yleensä syytä rajata jollakin/joillakin ANDilla yhdistettävillä hakusanoilla.
Jotta hakusanat yhdistyvät loogisesti oikein, tarvitset ORilla yhdistettyjen hakusanojen ympärille sulut.
Jos kirjoitat kaiken samalle riville, kirjoita myös sulut.
Tietokanta tekee ne usein puolestasi, kun pilkot hakusanasi eri hakuriveille.
Esimerkiksi
(päih* OR alkoholi* OR huum*) AND nuor*

Sanojen taivutusmuodot, eri sanamuodot

* katkaisumerkillä saadaan eri taivutusmuodot/sanamuodot mukaan tulokseen.
Mieti mistä kohtaa sana taipuu ja laita siihen katkaisumerkki. Esimerkiksi:
nuor* -> nuori, nuoret, nuoriso…
päih* -> päihde, päihteet, päihdehuolto, päihdyttävä…
Mutta: Liian lyhyttä sananvartaloa ei kannata jättää, esimerkiksi
äiti, äidit -> kierrä: äiti* OR äidi*
*-merkillä pitäisi tulla suurempi tulosmäärä kuin ilman sitä. Kokeile.

Sanat peräkkäin, fraasit

Jotta useampiosaisen käsitteen sanat pysyisivät peräkkäin haluamassasi järjestyksessä, kannattaa käyttää ””-merkkejä (lainausmerkkejä) sanaliiton ympärillä, esimerkiksi
”health care”, ”substance abuse”, ”job satisfaction”, ”head nurses”…
””-merkit voivat myös rajata liikaa, ellei käsite olekaan kovin vakiintunut.

Pois suljettavat käsitteet -> NOT

Kun halutaan sulkea pois jokin termi kaikista hakutuloksista.
NOT vie mekaanisesti pois kaiken, missä ao. sana/merkkijono esiintyy. Siksi NOTin käytössä kannattaa olla varovainen tai välttää sitä kokonaan. Esimerkiksi potilaan tai henkilökunnan näkökulmaa NOTilla harvoin saa aikaiseksi.
Esimerkiksi (päihteet OR huumeet) NOT tupakka

Hakulause-esimerkkejä

Esimerkki 1 Nuorten päihteiden käytön ehkäiseminen

nuor* AND (päih* OR huum* OR alkoholi*)
nuor* AND (päih* OR huum* OR alkoholi*) NOT tupak*
nuor* AND (päih* OR huum* OR alkoholi*) AND ehkäis*
nuor* AND (päih* OR huum* OR alkoholi*) AND (ehkäis* OR ennaltaehkäis*)

(young OR adolescen* OR teenager* OR youth* OR juvenile*)
AND
(alcohol* OR substance* OR drug*)

-> Rajataan/supistetaan = lisää AND-kytkettyjä hakusanoja.
Englanninkielistä aineistoa on syytä hakea tarkemmin kuin suomenkielistä.

(young OR adolescen* OR teenager* OR youth* OR juvenile*)
AND
(alcohol* OR substance* OR drug*)
AND
(use* OR abuse*)
AND
prevent*
AND
school*
AND

Esimerkki 2: Johtamisen etiikasta ja arvoista sosiaali- ja terveydenhuollossa

(eetti* OR etiik* OR moraali* OR arvot) AND johta*

(ethic* OR value* OR moral*) AND (leader* OR ”personnel management”)

-> Rajataan/supistetaan lisää, sosiaali- ja terveydenhuoltoon
Esimerkiksi
(eetti* OR etiik* OR moraali* OR arvo*) AND johta* AND (sosiaalipalv* OR sosiaaliala* OR sosiaalihuol* OR terveydenhuol* OR terveyspalv*)

Muista sulut tai pilko hakusanat tietokannoissa eri hakuriveille.
OR-kytketyt samalle hakuriville ja OR hakusanojen väliin
Älä vaihda rivien välissä olevaa ANDia ORiksi.
-> hakuhistoriassa (search history) pitäisi silloin näkyä sulut ORilla yhdistettyjen hakusanojen ympärillä.

Miten yhdistät tietokantahauissa?

  • CINAHL (PsycINFO ja muut Ebsco-käyttöliittymän tietokannat)
  • Scopus