Hakusanojen yhdistäminen ja muoto

Miten hakusanoja yhdistellään?

Toisiaan rajaavat hakutermit -> AND
Kun halutaan, että kaikki hakutermit (sekä että) esiintyvät hakutuloksessa (all of the words).
AND-operaattori rajaa ja supistaa hakua. (yleisimmin tarvittu operaattori, usein pelkkä välilyönti vastaa ANDia.)
Esim. nuorten päihteidenkäyttö;
nuor* AND päihteet

Toisilleen vaihtoehtoiset hakusanat, synonyymit, rinnakkaiset käsitteet -> OR
Kun halutaan, että jokin hakutermeistä esiintyy hakutuloksessa (any of the words).
OR-operaattori laajentaa hakua. Koska asioista kirjoitetaan eri käsittein, vaihtoehtojen miettiminen on tarpeen. Usean erillisen haun tekemisen välttää yhdistämällä toisilleen vaihtoehtoisia hakutermejä samaan hakuun.
Esim.
päih* OR alkoholi* OR huum*

ORilla yhdistettyjen hakusanojen tulosmäärää on yleensä syytä rajata jollakin/joillakin ANDilla yhdistettävillä hakusanoilla.
Jotta hakusanat yhdistyvät loogisesti oikein, tarvitset ORilla yhdistettyjen hakusanojen ympärille sulut. Jos kirjoitat kaiken samalle riville, kirjoita myös sulut. Tietokanta tekee ne usein puolestasi, kun pilkot hakusanasi eri hakuriveille.
Esim.
(päih* OR alkoholi* OR huum*) AND nuor*

* katkaisumerkillä saadaan eri taivutusmuodot/sanamuodot mukaan tulokseen. Mieti mistä kohtaa sana taipuu ja laita siihen katkaisumerkki.
nuor* -> nuori, nuoret, nuoriso…
päih* -> päihde, päihteet, päihdehuolto, päihdyttävä…
Mutta: Liian lyhyttä sananvartaloa ei kannata jättää,
esim. äiti, äidit -> kierrä: äiti* OR äidi*
Kaikki tietokannat eivät katkaisumerkkiä ymmärrä oikein. *-merkillä pitäisi tulla suurempi tulosmäärä kuin ilman sitä. Kokeile.

””-merkit fraasien, sanaliittojen ympärille
Jotta useampiosaisen käsitteen sanat pysyisivät peräkkäin haluamassasi järjestyksessä, kannattaa käyttää ””-merkkejä sanaliiton ympärillä esim. ”health care”, ”substance abuse”, ”job satisfaction”…
””-merkit voivat myös rajata liikaa, ellei käsite olekaan kovin vakiintunut.

Pois suljettavat käsitteet -> NOT
Kun halutaan sulkea toinen termi pois kaikista hakutuloksista.
Se vie mekaanisesti pois kaiken, missä esiintyy ao. sana/merkkijono. Varovaisuutta tämän käyttöön!
Esim. (päihteet OR huumeet) NOT tupakka

Hakulause-esimerkkejä

Esim. 1 Nuorten päihteiden käytön ehkäiseminen

nuor* AND (päih* OR huum* OR alkoholi*)
nuor* AND (päih* OR huum* OR alkoholi*) NOT tupak*
nuor* AND (päih* OR huum* OR alkoholi*) AND ehkäis*
nuor* AND (päih* OR huum* OR alkoholi*) AND (ehkäis* OR ennaltaehkäis*)

(young OR adolescen* OR teenager* OR youth* OR juvenile*)
AND
(alcohol* OR substance* OR drug*)

-> Rajataan/supistetaan = lisää AND-kytkettyjä hakusanoja:

(young OR adolescen* OR teenager* OR youth* OR juvenile*)
AND
(alcohol* OR substance* OR drug*)
AND
(use* OR abuse*)
AND
prevent*
AND
school*

Esim 2: Johtamisen etiikasta ja arvoista:

(eetti* OR etiik* OR moraali* OR arvot) AND johta*

(ethic* OR value* OR moral*) AND (leader* OR ”personnel management”)

-> Rajataan/supistetaan lisää
esim. sosiaali- ja terveydenhuoltoon, esim.
(eetti* OR etiik* OR moraali* OR arvo*) AND johta* AND (sosiaalipalv* OR sosiaaliala* OR sosiaalihuol* OR terveydenhuol* OR terveyspalv*)

Muista sulut tai pilko hakusanat tietokannoissa eri hakuriveille.
OR-kytketyt samalle hakuriville ja OR hakusanojen väliin
Älä vaihda rivien välissä olevaa ANDia ORiksi.
-> hakuhistoriassa (search history) pitäisi silloin näkyä sulut ORilla yhdistettyjen hakusanojen ympärillä.

Miten yhdistät tietokantahauissa? Esim.

  • CINAHL (PsycINFO ja muut Ebsco-käyttöliittymän tietokannat)
  • Scopus