Väitöskirjojen ja opinnäytetöiden haku

Väitöskirjaa (academic dissertation, (doctoral) thesis) pidetään ensimmäisenä tutkijan itsenäisenä tutkimuksena ja lisensiaattityötä (lisensiaatin työ) ensimmäisenä siteerauksen kestävänä tutkimuksena. Nykyisin lisensiaattitöitä julkaistaan melko vähän, koska tehdään suoraan väitöskirjoja.
Usein väitöskirja koostuu artikkeleista ja yhteenveto-osasta, puhutaan nippuväitöskirjasta tai artikkeliväitöskirjasta.

Pro gradu –tutkielmat (diplomityöt, master´s thesis yms.) ovat opiskelijoiden harjoitustöitä, joten niitä ei käytetä tieteellisen työn lähteinä kuin poikkeustapauksissa. Hyvätasoisten pro gradu -töiden lähdeluetteloista voi olla hyötyä ja voit katsoa niistä mallia muotoseikkoihin.
Alempia opinnäytetöitä ovat kandidaatintyöt (bachelor´s thesis) ja amk-opinnäytetyöt, joita paljon löytyy avoimesti verkosta (varsinkin, jos haku on tehty suomeksi; Scholar Googlenkin tuloksista).

UEF e-Repo [aukeaa uuteen välilehteen]

  • Itä-Suomen yliopiston väitöskirjat
  • Itä-Suomen yliopiston pro-gradutyöt julkaistaan vain sähköisesti (1.1.2012-) ja ne ovat luettavissa UEF e-publications -sivulla, mikäli opiskelija on antanut siihen luvan. Mikäli e-julkaisulupaa ei ole annettu, työ on luettavissa vain kampuskirjastoissa ja vain tietyiltä koneilla sähköisessä muodossa (ei lainattavissa). Muista tämä, kun itse saat opinnäytetyösi valmiiksi.

Kansallinen Finna [aukeaa uuteen välilehteen]

  • Suomen yliopistokirjastojen kokoelmat, melko kattavasti Suomessa tehtyjen väitöskirjojen tiedot.
  • Tee ensin hakusi. Rajaa sitten vasemmasta laidasta Aineistotyyppi -> opinnäytetyö -> väitöskirja

Myös esim. MEDIC-tietokannasta löytyy tietoja Suomessa tehdyistä väitöskirjoista (terveystieteet).
Google/Google Scholar
näitä myös melko tehokkaasti löytää, varsinkin silloin kun jo tiedät, mitä olet etsimässä.
Varo ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä! (esim. http://publications.theseus.fi/ -alkuisista osoitteista)

EThOS – Electronic Theses Online Service, Tiedot Iso-Britannian väitöskirjoista, useissa pääsy kokotekstiin. [aukeaa uuteen välilehteen UEF-Primon kautta]

! Huomaa dissertation ja thesis -sanojen käytöstä

”In the US,
a person needs to write a thesis if he doing a master’s level of education.
A person needs to write a dissertation, if he doing the doctoral degree.

In the UK,
A person would be awarded a master level of degree if he has successfully submitted dissertation work.
A person needs to write a thesis if he doing a PhD(Doctoral) degree.”

Lähde: What is the Difference Between Thesis and Dissertation?