Onko lähde luotettava?

Selvitä

 • Tekijä(t)
  henkilö(t) ja/tai yhteisö/organisaatio
 • Julkaisija/kustantaja
  tekijän taustaorganisaatio
  tai julkaisukanava/lehti/kustantaja; tarkista lehden tai kustantajan tieteellinen taso JUFO Julkaisufoorumista [aukeaa uuteen välilehteen]
 • Julkaisutyyppi
  Opinnäytetyö? Minkä tasoinen opinnäytetyö? Amk-opinnäytetyö, bachelor thesis, pro gradu, masters thesis, väistöskirja, doctoral dissertation/doctoral thesis…)
  Kirja, raportti, selvitys vai artikkeli?
  Artikkeli lehdessä, artikkeli kokoomateoksessa/kirjassa,
  Web-sivu, blogikirjoitus, uutinen…
 • Tieteellisyys

-> Näistä voi usein päätellä muita luotettavuuden kriteereitä.

Luotettavat internet-lähteet:

 • Tunnetut asiantuntijaorganisaatiot
  (aineisto on tuotettu osana organisaation tehtäväaluetta)
 • Alalla maineikas ja luottamusta nauttiva instituutti tai yritys
 • Tieteellisen asiantuntijatarkastuksen (vertaisarviointi, peer review, referee) läpikäyneet aineistot, esim. tieteelliset verkkolehdet ja niiden artikkelit

Tarkista:

Tekijyys ja luotettavuus

 • Onko julkaisija tunnettu organisaatio tai asiantuntija?
 • Kuka on tekstin tekijä? Onko tekstin tekijä mainittu?
 • Löytyykö tieto tekijän taustayhteisöstä? Mikä on tekijän taustaorganisaatio?
 • Löytyykö sivustolta tekijän tai organisaation yhteystietoja? Ovatko yhteystiedot aitoja?
 • Onko tekijä alansa asiantuntija?
 • Annetaanko tekijän pätevyydestä tietoa?
 • Mitä muuta hän on kirjoittanut, julkaissut?
  esim. tunnetuissa ammatillisissa tai tieteellisissä lehdissä
 • Kuinka tunnettu ja arvostettu tekijä on ao. asiassa? Näkyykö hän toisten teosten lähdeviittauksissa?

Luotettavuus ja objektiivisuus

 • Kuinka luotettavaa ja virheetöntä esitetty informaatio on?
  Löytyykö muualta tietoa tukevaa materiaalia, esim. kurssikirjoista, käsikirjoista, lehdistä?
 • Onko aineisto toimitettua ja arvioitua?
 • Onko sivulla mainittu lähteitä, joihin esitetty tieto perustuu?
 • Miksi sivu on julkaistu? Onko tarkoitus myydä, viihdyttää, vaikuttaa?
 • Onko esitetty informaatio puolueetonta ja vääristelemätöntä?
  (vai onko tarkoitus vaikuttaa mielipiteisiin?)
 • Miten on tieteellisyyden laita?
  Tieteellinen luotettavuus tiedolle syntyy vertaisarvioinnissa eli peer review/referee –prosessissa.
  Ole varovainen opinnäytetöiden kanssa!

Ajantasaisuus ja pysyvyys

 • Onko julkaisun sisältö ajantasaista?
 • Löytyykö aineistosta julkaisupäivämäärää tai viimeistä päivityspäivämäärää?
 • Onko www-palvelun aineisto pysyvää vai muuttuvaa?
 • Toimivatko sivulla olevat linkit?