Asiasanat ja asiasanastot

Sanahaku ja asiasanahaku, mitä eroa? Mistä sanat asiasanahakuun?

Sanahaku (”vapaasana”, mikä tahansa sana)

 • Sanahaku on yleensä tietokannoissa oletuksena.
 • Kirjoittamaasi sanaa haetaan yleensä dokumentin otsikosta, tiviistelmästä ja asiasanakentistä tai kaikkialta dokumentin tietueesta ( edellä mainittujen lisäksi tekijän nimestä, kustantajan nimestä, sisällysluettelosta jne.)

Joskus on järkevää rajata hakua esimerkiksi kohdistamalla se johonkin tiettyyn kenttään, kuten julkaisun nimeen (otsikkoon; title).

Asiasanahaku

 • Asiasanahaussa käytetään ennalta määrättyjä, sanaston mukaisia termejä.
 • Asiasana ei ole mikä tahansa aihetta kuvaava sana, vaan jonkin asiasanaston hyväksymä käsite. Eri tietokannat käyttävät eri asiasanastoja.
 • Asiasanahaku kohdistuu vain asiasanoihin, jotka on tallennettu dokumentin asiasanakenttään.
 • Tallennettaessa julkaisun tietoja tietokantoihin asiasanoilla kuvaillaan niiden aihetta/sisältöä.
 • Asiasanahaku on valittava erikseen.
  Esim. CINAHLissa asiasanakenttään kohdistus hakurivin perässä olevasta pudotusvalikosta: ”word in subject heading”.
  Esim. PubMedissa sen voi valita Advanced -lomakkeen puolelta pudotusvalikosta. MeSH Terms -valinta kohdistaa haun pelkästään asiasanakenttään.
  Tai voit kirjoittaa [Mesh] haussa asiasanan perään. Esim.
  (”Depression”[Mesh]) OR ”Depressive Disorder”[Mesh]) AND ”Pregnancy”[Mesh]
  Tällöin kirjoittamaasi sanaa ei etsitä esimerkiksi dokumentin otsikosta tai tiivistelmästä!
 • Jos rajaat hakusi kohdistumaan asiasanakenttään, et voi käyttää mitä tahansa luonnollisen kielen sanaa (tai ainakaan et niillä välttämättä saa tulosta).

Asiasanastot

 • Asiasanasto on hierarkkinen, standardoitu sanasto, jossa sovitun termin tarkoituksena on kuvata myös kaikkia synonyymeja. Ideana on tiivistää mahdollisten termivaihtoehtojen ja synonyymien määrä rajalliseksi.
 • Asiasanasto on eräänlainen avainsanaluettelo
 • Sanastossa usein myös määritellään käsitteitä ja kuvataan niiden välisiä suhteita: assosiatiiviset käsitteet (related), yläkäsitteet (broader) ja alakäsitteet (narrower). Entry Terms ilmaisee synonyymit / läheiset termit. Näin asiasanastosta voi löytyä myös muita ideoita hakusanoiksi.

Kun sana ei ole asiasanaston sana, mutta MeSH ohjaa asiasanoihin –esimerkki (haettu: emergency care).

[ESIM] Katso laajemmat ja suppeammat käsitteet, See also -vinkit ja kohta ”entry terms”, josta usein löytyy ns. vapaita sanavinkkejä.

Jos esim. MeSH-asiasanastosta löytyy aihettasi kuvaava käsite, sitä kannattaa käyttää haussa ihan siinä muodossa kuin se on. Silti sanaston asiasanallekin on hyvä miettiä synonyymeiksi ns. vapaita hakusanoja, joita voi yhdistää ORilla mukaan.

⇒ Asiasanahaku kohdentaa hakua, parantaa relevanssia ja aiheen osuvuutta. Tulosmäärä voi olla suurempikin kuin vapaalla sanalla etsittäessä, koska asiasana on ottanut eri synonyymit huomioon.

Kattavin hakutulos saadaan yhdistelemällä omia hakusanoja (vapaasanahaku) ja asiasanahakua. Esim.

(”Aged”[Mesh] OR elderl* OR ”old people”) AND (”Depression”[Mesh] OR depressi*).

(”Depression”[Mesh]) OR ”Depressive Disorder”[Mesh]) AND (”Pregnancy”[Mesh] OR antenatal OR prenatal) AND …

 • Yleinen suomalainen ontologia (YSO) on Suomessa käytettävä asiasanasto. YSO kattaa kaikkien tieteen- ja tiedonalojen keskeisimmän terminologian.
  Termeille saa myös englannin- ja ruotsinkielisen vastineen.
 • Medical Subject Heading (MeSH) on lääketieteen erityissanasto.
  • MeSH-sanasto PubMedissa
  • MeSH Browser (sama sanasto, eri käyttöliittymä)
  • MeSH-sanastoa käytetään laajasti lääke- ja terveystieteellisten aineistojen kuvailuun muissakin tietokannoissa, esim. kotimaisessa Medicissä. MeSH-termein voit hakea myös mm. UEF-Primosta ja Cochrane Librarysta.
 • FinMeSH on suomenkielinen käännös MeSH-sanastosta. Sanastoa käytetään myös Medicissa.

Entä jos aiheellesi ei löydy sanaston sanoja?

Millä tahansa sanalla voi hakea! Silloin puhutaan sanahausta, vapaasanahausta.

Tämä on hyvin tavallista, varsinkin hyvin tarkkojen tai uusien termien kohdalla.
Lisäksi terveystieteiden asiasanastot ovat kovin yleisellä tasolla hallinnollisten yms. sanojen kohdalla.
Millä tahansa sanalla voi hakea sanahakuna/vapaatekstihakuna. On mietittävä, millä kaikilla sanoilla aiheesta on voitu kirjoittaa.

————–
MEDIC-asiasanahausta (Turun yliopiston kirjaston Youtube-video; aukeaa uuteen ikkunaan/välilehteen)

How PubMed Works: Medical Subject Headings (MeSH) [Youtube-video, 39,25 min.; aukeaa uuteen ikkunaan/välilehteen]