Liikaa vai liian vähän tuloksia?

Liikaa tuloksia? Supista ja rajaa hakua!

  • Onko hakulogiikka kohdallaan?
    Näkyykö tietokannan hakuhistoriassa (search history) sulut ORilla yhdistettyjen sanojen ympärillä? Älä vaihda tietokantojen rivien välistä ANDia ORiksi, vaan kirjoita toisilleen vaihtoehtoiset hakusanat samalle riville ORilla eroteltuina.
  • Ovatko hakusanasi liian yleisiä ja monimerkityksisiä?
    Poista liian monimerkityksiset yleistermit (esim. view*…)
    Mieti/hae aihettasi täsmällisemmin kuvaavia hakusanoja.
  • Lisää hakuun rajaavia sanoja (AND:lla)
  • Käytä fraasin/sanaliiton ympärillä ””-merkkejä pitämään sanat peräkkäin ao. järjestyksessä, esim. ”information systems”.
  • Vähennä turhia synonyymejä ja rinnakkaistermejä
    Vaihtoehtoiset hakusanat ovat kuitenkin yleensä tarpeen, koska asioista voidaan kirjoittaa monilla eri käsitteillä.
    Älä muuta ORia ANDiksi, sillä silloin hakulogiikka muuttuu virheelliseksi.
  • Kohdista hakua asiasanakenttiin, mikäli mahdollista (sanaston sanalla), tai jopa artikkelien otsikkokenttiin (title).
  • Kokeile sulkea joitakin sanoja hakutuloksen ulkopuolelle NOT-operaattorilla. Tämä kuitenkin vie kaiken, missä ao. sana esiintyy! Varovaisuutta siis.
  • Rajaa tieteellisten lehtien artikkeleihin (esim. peer review/scholarly journals, vertaisarvioitu)
  • Rajaa hakua esim. julkaisuvuodella, kielellä tai dokumenttityypillä (article)
  • Rajaa tutkimusmenetelmää kuvaavilla hakusanoilla (RCT, random, ”controlled trial”…)
  • Rajaa maita/maanosia kuvaavilla hakusanoilla, mutta käytä tarpeeksi vaihtoehtoja, sillä esim. Eurooppa ei toimi kattavana yläkäsitteenä.
  • Älä kuitenkaan rajaa open access / free full text!
    UEF-käyttäjätunnuksilla pääset laajempaan aineistoon käsiksi.

Liian vähän tuloksia? Laajenna ja väljennä hakua!

  • Onko käyttämäsi tietokanta aiheesi kannalta oikea?
  • Oletko hakenut liian suppealla sanalla (esim. esiintyykö interventio-sana, vaikka jokin ”interventio” olisikin tehty?)
  • Mieti, mihin laajempaan aihealueeseen ongelmasi kuuluu ja käytä laajempaa hakutermiä.
  • Etsi/mieti hakusanoillesi synonyymeja ja rinnakkaistermejä (lisätään OR:lla). Apuna jo löydettyjen lähteiden asiasanat tai esim. MeSH-asiasanasto.
  • Vähennä haustasi AND-operaattorilla yhdistettyjä, rajaavia hakuehtoja.
  • Oletko käyttänyt liian tiukkaa fraasia? Sanat eivät välttämättä olekaan siinä järjestyksessä peräkkäin. Poista “”-merkit tai yritä pilkkoa käyttämäsi fraasi osiinsa, esim.
    ”aging nursing staff” -> aging AND ”nursing staff” / (aging OR ageing) AND ”nursing staff”
    ”centralization of health services” -> centralization AND “health services”
  • Poista otsikko- tai asiasanakenttiin kohdistukset. Pysy tietokannan oletuksessa (yleensä sanoja haetaan title, abstract, keyword -kentistä)
  • Katkaise hakusana *-katkaisumerkillä saadaksesi esim. eri taivutusmuodot mukaan,
    esim. organization* -> organizations, organizational… Älä kuitenkaan organi*
    Joskus eri muodoista on syytä tehdä joko-tai-kytkös: esim. organization* OR organisation*
  • Poista tai väljennä vuosirajausta.
  • Ethän hakenut pelkkiä katsausartikkeleita? (review)
  • Ethän rajannut open access / free full text?
    UEF-käyttäjätunnuksilla pääset laajempaan aineistoon käsiksi.

Tarkista myös kirjoitusvirheet ja sanan kirjoitusmuodot.
Kirjoitetaanko sanat yhteen vai erikseen vai molemmin (esim. health care, healthcare).
Lyhenteille kannattaa käyttää myös auki kirjoitettua muotoa, tai pelkästään sitä (onko HRM ”heart rate measure” vai ”human resource managment”?)

Vääriä tuloksia?

Harvoin aiheesi käsitteet ovat niin yksiselitteisiä, että saat vain ”oikeita” tuloksia. Siinä mielessä tietokantahaut ovat mekaanisia, että hakuohjelma ei ymmärrä sanojen merkitystä vaan se etsii pelkkiä ”merkkijonoja”.
Joudut siis tuloslistasta karsimaan itsellesi sopivia lähteitä.

Hyväksy tosiasia, että tulokseen tulee aina myös väärää asiaa. Mitä yleisempiä ja monimerkityksisempiä hakusanasi ovat, sen varmemmin, esim. management, health, network, communication…  Lisäksi samoja sanoja voidaan käyttää eri tieteenaloilla eri merkityksissä.

  • Kokeile toista tietokantaa, haku yhdestä ei välttämättä riitä.
  • Yritä löytää mahdollisimmat tarkat termit, mutta muista myös synonyymit.
  • Tarkenna hakuasi AND-ehdoilla.
  • Käytä asiasanarajausta (tarkista hakusana asiasanastoista!).
  • Varmista, että olet yhdistänyt hakusanasi loogisesti oikein.
  • Mikäli hakutulosten joukosta löytyy edes yksi relevantti viite, katso sen asiasanakentästä lisävinkkejä hakusanoiksi.
  • Hyvän julkaisun lähdeluettelosta löydät mahdollisesti lisää sopivaa kirjallisuutta hakemastasi aiheesta, mutta vain vanhempia lähteitä.