Kotimaiset lähteet

Kotimaiset lehdet ovat usein tieteellisen ja ammatillisen välimaastossa. Niitä ei kuitenkaan kannata unohtaa, kun osoittaa perehtyneisyyttä aiheeseensa. Kotimaisiin artikkelitietokantoihin seurataan tieteellisyydeltään ja ammatillisuudeltaan eri tasoisia lehtiä, joten kannattaa olla kriittinen myös näissä.
Tarkista, onko lehdellä julkaisufoorumiluokitus (jufo). Ellei ole (tai on 0), varmista viime kädessä ainelaitokseltasi suhtautuminen lähteeseen.

Kotimaisissa tietokannoissa on usein artikkeleiden lisäksi tietoja opinnäytetöistä, kirjoista ja tutkimuslaitosten raporteista.

Kannattaa muistaa, että suomi on pieni kielialue ja tieteellisiä tuloksia julkaistaan entistä enemmän englanniksi. Kotimaista aineistoa kannattaa hakea väljemmin kuin kansainvälistä artikkeliaineistoa.

Medic [aukeaa uuteen välilehteen UEF-Primoon]

 • Suomalainen, kansainvälisten tietokantojen ulkopuolelle jäävä terveystieteellinen kirjallisuus (lääke-, hammaslääketiede, hoitotiede)
 • Tietoja artikkeleista, tutkimuslaitosten raporteista, väitöskirjoista, pro graduista.
 • Tietokantaan seurataan esim. lehtiä: Hoitotiede, Tutkiva hoitotyö, Duodecim, Suomen lääkärilehti.
 • MEDICin hakuohje: ”Erota vaihtoehtoiset hakusanat hakulaatikon sisällä välilyönnillä.” = välilyönti sanojen välissä vastaa OR-operaattoria. Fraasit / moniosaiset hakutermit lainausmerkkien sisään, minne ei voi laittaa *-katkaisumerkkiä.
 • Medicissä kannattaa käyttää sekä suomen- että englanninkielisiä hakusanoja. Seuraa tuloksen asiasana-kenttiä.
 • Hae väljemmin kuin kansainvälistä artikkeliaineistoa.
 • Katso Turun yliopiston kirjaston ohjevideoista

Terveysportti / Duodecim [aukeaa uuteen välilehteen UEF-Primoon]

 • Portaali, jossa tärkeimmät suomalaiset lääke- ja hoitotieteelliset ja farmaseuttiset verkkopalvelut, mm. Lääkärin tietokannat, Lääketietokannat, Sairaanhoitajan tietokannat, Työterveys ja kuntoutus -paketti, Oppiportin Duodecimin oppikirjat, Suomen lääkärilehden artikkeleita sekä Termit ja sanakirjat.
  Katso Turun yliopiston kirjaston ohjevideoista

Julkari [aukeaa uuteen välilehteen]

 • Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan (STM) julkaisuarkisto (institutional repository), esim. THL:n julkaisut.

Tiedejatutkimus.fi (ent. Juuli) [aukeaa uuteen välilehteen]

 • Tietoja suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisuista, yliopistojen, yliopistollisten sairaaloiden, tutkimuslaitosten ja ammattikorkeakoulujen julkaisuista.
 • Kannattaa hakea myös englanniksi. Julkaisujen kieli on usein englanti.
 • Haun jälkeen kavenna esim. tieteenalalla, julkaisutyypillä tai vuodella.

Kansallinen Finna ja artikkelitietokanta ARTO  [aukeaa uuteen välilehteen]

 • Monialainen artikkeliviitetietokanta ARTO on haettavissa Kansallisen Finnan kautta. Tee ensin haku. Rajaa sitten vasemmasta laidasta aineistotyyppi: lehti/artikkeli.
 • Finnan aineistotyyppirajauksissa kannattaa huomata myös opinnäyte -> väitöskirja.

Hoitosuositukset

 • Käypä hoito -suositukset ovat kansallisia, riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia hoitosuosituksia.
 • Lisäksi Suomessa Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) koordinoi ja julkaisee tutkimusnäyttöön perustuvia hoitosuosituksia sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävien menetelmien vaikuttavuudesta, käyttökelpoisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta sekä niiden merkityksellisyydestä hoitoa tarvitsevalle ja hänen läheisilleen.

—–

Koko teksti ei välttämättä löydy verkosta – tai joudut sitä erikseen jäljittämään esim. Googlella ja UEF-Primolla.