Julkaiseminen ja julkaisutyypit

Missä tutkimusta julkaistaan?

Julkaiseminen on julkisuuteen tulemista. Julkaisujen avulla akateeminen yhteisö pystyy arvioimaan ja kritisoimaan tutkimusta. Julkaisemalla tutkijat meritoituvat (pätevöityvät ja ansioituvat).

Eri tieteenaloilla julkaisemisen tavat ja kanavat vaihtelevat.
Kuitenkin melkein joka tieteenalalla artikkelijulkaiseminen englanniksi kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä on tärkeää. Perinteisesti luonnon- ja lääketieteissä vallinnut julkaisemisen tapa on levinnyt muillekin aloille.
Alan uusin tutkimustieto ilmestyy siis artikkeleina kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä englannin kielellä, ja suuri osa tiedosta ei koskaan ilmesty kirjoina.

Terveystieteissä myös väitöskirjat kootaan tavallisesti jo tiedelehdissä julkaistuista artikkeleista, ns. artikkeliväitöskirjat/nippuväitöskirjat, joissa on artikkelien lisäksi yhteenveto-osa.

Tavallisia ei-tieteellisiä julkaisukanavia ovat ammattilehdet sekä erilaiset raportit ja selvitykset. Alan ammattilaisten lisäksi näiden kohdeyleisöinä voidaan pitää poliittisia päätöksentekijöitä, rahoittajia, kaupallisten yritysten edustajia tai tavallisia kansalaisia.

Oppikirjat ja käsikirjat ovat vakiintuneen tiedon julkaisukanavia. Niistä löytyvät perusasiat, taustatiedot, teoriat tai tutkimusmenetelmät. Tietokirjat vanhenevat nopeasti, mutta kullakin alalla on klassikkonsa, joihin viitataan aina.

Julkaisutyyppejä

 • Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
  tieteellisessä aikakauslehdessä, konferenssijulkaisussa tai
  kirjan/muun kokoomateoksen osana.
 • Tieteelliset kirjat
  tieteellinen erillisteos (monografia) tai toimitettu kirja, kokoomateos
 • Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut
  Artikkeli ammattilehdessä, käsikirjassa tai oppikirjassa
  Kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
  Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja tai sanakirja
  Toimitettu ammatillinen teos
 • Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut
  Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
  Yleistajuinen erillisteos tai toimitettu teos
 • Opinnäytteet (väitöskirjat ja muut)

Mitä on vertaisarvioitu?

Tieteellisyyden kriteerinä yleisesti pidetään julkaistavaksi aiottujen käsikirjoitusten vertaisarviointia, referee-/peer review -menettelyä. Tieteenalan asiantuntijat (”vertaiset”; refereet, peers) arvioivat käsikirjoitukset. Lisää vertaisarvioinnista kappaleessa: Onko julkaisu tieteellinen?

Tutustu tieteenalasi julkaisukulttuuriin

Tiedejatutkimus.fi portaalista voit hakea kaikkien Suomen tutkimusorganisaatioiden julkaisuja.
Hoitotieteen julkaisut [aukeaa uuteen välilehteen]
Kavenna vasemmasta laidasta esim. Itä-Suomen yliopistolla, julkaisutyypeillä, julkaisuvuodella, kielellä tms.

—-

Katso video: Tutkimusjulkaisut ja mistä niitä löytää
[Youtube; n. 30 min.; aukeaa uuteen välilehteen]
Huom. varsinkin 3 viimeistä diaa (n. 28 min. kohdalla): UEF-Finna -> nykyään: UEF-Primo