Scopus

Scopus ohjeita ja esimerkkejä

Scopus-tietokantaan [aukeaa uuteen välilehteen UEF-Primoon]

Katso tietokannan omat videotutorialit  tai Turun yliopiston kirjastolaisten video

 • Lisää rajaavia (AND) hakurivejä: Add search field.
 • Toisilleen vaihtoehtoiset hakusanat (synonyymit ym.) kirjoitetaan samalle riville ja OR sanojen väliin.
 • Älä vaihda hakurivien välissä olevaa ANDia ORiksi.
 • Katkaisumerkki * eri taivutusmuotojen/sanamuotojen mukaan saamiseksi
 • ””-merkit useampiosaisten hakusanojen ympärille (ns. fraasit). Jos näin antaa liian pientä tulosta, poista ””-merkit.
 • Hakurivin perässä olevasta pudotusvalikosta voi kohdistaa hakusanaa/-sanoja etsittäväksi vain tietystä osista/kentistä dokumenttia. Oletus: title-abstract-keyword = kirjoittamiasi sanoja etsitään otsikosta, tiivistelmästä ja avainsana-/asiasanakentistä.
  – article title (vain artikkelin otsikosta), voi viedä tuloksen liian pieneksi eikä haku ole enää kattava.
  – keywords (avain-/asiasanoista)

Esimerkki:  Johtamisen vaikutus ensihoidon työntekijöiden työhyvinvointiin.

Scopus_paramedic_well-being_leader

Esimerkki: Vanhempien syömiskäyttäytymisen vaikutus lasten ja nuorten kehonpainoon
Huomaa: nuolipainikkeen takaa hakulauseen rakentaminen

Limits/rajaukset (”exclude” tai ”limit to”)

 • Tieteenalarajaus (subject area) kohdistuu lehtien luokitukseen. Ei kannata medicine-lehtiä sulkea ulkopuolelle.
 • Julkaisutyyppirajaus (document type): Article, review (katsausartikkeli), jos tulee liikaa esim. konferenssijulkaisuja.
  Tietokannassa ei ole vertaisarvioitu/peer reviewed -rajausta. Lähtökohtaisesti sinne seurattava aineisto täyttää tieteellisyyskriteerin. Ole silti kriittinen, äläkä sekoita katsausartikkeliin (review)
 • Kielirajaus (language)
 • Älä rajaa pelkkään open access -materiaaliin, sillä UEF-käyttäjätunnuksilla sinulla on pääsy laajemmin!
 • Maarajaus koskee kirjoittajien kotiorganisaation maata, ei artikkelin sisältöä.

Tulosten lajittelujärjestys

Oletusarvoisesti tulokset tulevat uusimmasta vanhimpaan (date, newest).
Osuvuusjärjestykseen ne saat: Sort again -> relevance
Relevanssijärjestys usein auttaa samaan tuloslistan kärkeen parhaiten hakusanoihin osuvat. Koneen laskentaa ja painottamista.