Varhaiskasvatuksen opettajaksi monimuoto-opintojen siivittämänä – 1000+ sekä 75+

Kuvituskuva 1. Pixabay

 

Varhaiskasvatuksen koulutus on kovassa nosteessa sekä meillä Itä-Suomen yliopistossa (myöhemmin UEF) että muissa yliopistoissa. Pula varhais-kasvatuksen opettajista on suuri – sitoutuneita ja motivoituneita opiskelijoita tarvitaan entistä enemmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erillisrahaa aikaisempien lisäksi vielä yhteen erilliseen sisäänottoon syksylle 2021. UEF:n kiintiö tässä niin sanotussa 1000+ sisäänotossa on 20.  Nimi 1000+ tulee siitä, että varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen aloitus-paikkoja on jo eri yliopistoissa lisätty yhteensä tuhannen opiskelijan verran vuosille 2018-2021. Tällä on pyritty varmistamaan, että jokaisessa ryhmässä on vähintään yksi varhaiskasvatuksen opettaja. Henkilöstörakenteen muutoksen tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa lisäämällä kasvatustieteellisen asiantuntemuksen määrää päiväkoteihin ja sitomalla varhaiskasvatus entistä tiiviimmäksi osaksi kasvatuksen ja koulutuksen jatkumoa.

1000+-koulutus tähtää kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon ja varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden saamiseen. Koulutukseen hakeutumisen ehtona ovat suoritetut kasvatustieteen/varhaiskasvatuksen perusopinnot. Koulutus toteutetaan pääasiassa monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa joustavan opiskelun etänä, osittain töiden ohessa ja omalta paikkakunnalta käsin. Koulutus tulee sisältämään kolmen päivän lähiopetusjaksoja arviolta kerran kuukaudessa. Koulutuksessa noudatetaan UEF:n opetussuunnitelmaa, jonka sallimissa rajoissa pyritään tekemään läheistä yhteistyötä muiden varhaiskasvatuksen opettajakoulutusta tarjoavien yliopistojen kanssa. Ensimmäiset 1000+ -opiskelijat aloittavat opintonsa syksyllä 2021. Haku koulutukseen on auki 17.3.-31.3.2021. Lisää tietoa valintaperusteista ja koulutuksesta löydät: Opintopolku.fi

Vaka-opettajien määrää pyritään lisäämään myös ensi syksynä avautuvalla niin sanotulla 75+ haulla. Siihen voivat hakeutua ne kasvatuksesta ja opetuksesta kiinnostuneet henkilöt, jotka haluavat vaka-opettajan pätevyyden aikaisemman kelpoisuutensa lisäksi. Tähän koulutukseen voivat hakeutua kasvatustieteen maisterit, jotka ovat suorittaneet opintonsa pääaineenaan esimerkiksi käsityötiede, kotitaloustiede tai erityispedagogiikka. Koulutukseen voivat hakeutua myös ne aineopettajat, joilla on aineopettajan kelpoisuus. Koulutuksen aikana suoritettaan varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta tuottavat ammatilliset opinnot (60 op) ja 15 op harjoittelua. Koulutus alkaa keväällä 2022, se toteutetaan monimuotoistettuna ja siitä tiedotetaan erikseen.

 

Nina Sajaniemi
Varhaiskasvatuksen professori, UEF