Matka varhaiskasvatuksen opettajaksi: kipinä kasvatusalaan

Innostava yhteys menneisyyteen ja nykyisyyteen

Sydämessäni läikähtää aina, kun avoimen yliopiston opiskelija kertoo olevansa kiinnostunut alle kouluikäisten lasten opettamisesta, kasvusta ja kehityksestä. Vahvat muistot lastentarhanopettajan työstäni palaavat mieleen, ja yhteys opiskelijan ajatuksiin löytyy heti. Avoimen yliopiston koulutussuunnittelijan työssä opastan, neuvon ja ohjaan kasvatusalan opinnoista kiinnostuneita löytämään oman osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia.

Opastusta ja oivalluksia varhaiskasvatuksen poluilla

Monet opiskelijat ovat päätymässä varhaiskasvatuksen opintoihin erilaisten kokemusten myötä. Sijaisuudet, kesätyöt esimerkiksi päiväkodissa tai leikkikentällä, lasten leirin ohjaajana, uimakoulun opettajana tai tuttavaperheen lasten hoitajana tai joskus alan ammatillisen tutkinnon suorittaminen ovat herättäneet pohdintaa siitä, millaiseen koulutukseen tulisi hakeutua saadakseen pätevyyden päiväkodin opettajan tehtäviin. Opiskelijat haluavat tietää, mitä varhaiskasvatuksen opettajan koulutusohjelmassa opiskellaan ja millaista opiskelu on. Ohjaan heitä opinto-oppaiden pariin ja koulutusohjelman amanuenssin juttusille, mutta jaan myös omat kokemukseni. 

Varhaiskasvatuksen opettajan tiellä: osaamista, yhteisöllisyyttä ja työmahdollisuuksia

Koulutusohjelma perustuu kasvatustieteeseen, erityisesti varhaiskasvatustieteeseen, sen historiaan ja yhteiskunnallisiin perusteisiin. Kehitys- ja kasvatuspsykologia, alan tutkimus ja tutkimusmenetelmät, pedagogiikka eri näkökulmista sekä tieto lasten kehityksestä ovat keskeisiä osa-alueita. Lisäksi opiskellaan musiikkia, liikuntaa, kädentaitoja ja niiden opetusmenetelmiä. Kaikki tämä tapahtuu yhteisöllisessä opiskeluympäristössä erittäin ammattitaitoisten opettajien johdolla.

Varhaiskasvatuksen opettajaksi – unelma ja todellisuus

Miksi lähteä opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajaksi? Itä-Suomen yliopiston varhaiskasvatuksen koulutuksen yliopisto-opettaja Katja Suhosen mukaan varhaiskasvatuksen opettajan työnkuva on erittäin monipuolinen. Lasten kanssa toimiminen, lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen ja ohjaaminen on antoisaa ja ainutlaatuista. Yhteistyö lasten vanhempien, eri ammattiryhmien ja yhteistyöverkostojen kanssa luovat vahvan pohjan jatkuvalle kehittymiselle. Ammattitaitoisia ja kelpoisuusehdot täyttäviä varhaiskasvatuksen opettajia tarvitaan laajasti ympäri Suomen, mikä avaa monipuolisia työmahdollisuuksia.

Aloita matkasi kohti varhaiskasvatuksen opettajuutta

Tien kohti varhaiskasvatuksen opettajuutta voi aloittaa avoimessa yliopistossa varhaiskasvatustieteeseen suuntautuneilla kasvatustieteellisen alan perusopinnoilla https://www.uef.fi/fi/jatkuva-oppiminen/avoin-yo-kasvatustieteellisen-alan-perusopinnot-varhaiskasvatus-lv-2023-2024
Saatteeksi voi tutustua Parasta aikaa varhaiskasvatuksessa -blogiin https://blogs.uef.fi/parasta-aikaa-varhaiskasvatuksessa/ sekä kuunnella varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden tarinoita You Tube-tallenteena.

Sari Hakkarainen on Jatkuvan oppimisen keskuksen suunnittelija, joka koordinoi avoimen yliopiston kasvatustieteellisiä opintoja sekä neuvoo ja ohjaa opintoja suunnittelevia ja suorittavia opiskelijoita.