Vertaisarviointi

Vertaisarviointi on laadun tae

 

Vertaisarvioinnissa varmistetaan ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla, että tutkimusartikkeli on kelvollinen julkaistavaksi. Asiantuntijat ovat alan (tunnustettuja) tutkijoita. Arvioijia on yleensä ainakin kaksi. Artikkelin kirjoittaja ei saa tietää heidän henkilöllisyyttään.

Asiantuntijat arvoivat tutkimuksen oikeellisuutta, merkittävyyttä ja alkuperäisyyttä, ja antavat sen perusteella julkaisuluvan.

Arviointiprosessissa tarkistetaan myös, että tekstin rakenne vastaa alan ja lehden tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä.

Arvioinnissa käydään läpi tutkimuksen (Korpilahti Eeva, 2010; linkki aukeaa uuteen ikkunaan):

 • toistettavuus
 • objektiivisuus
 • koejärjestelyn oikeellisuus
 • aineiston edustavuus
 • analyysimenetelmän pätevyys
 • tulosten oikeellisuus ja johdonmukaisuus
 • johtopäätösten loogisuus
 • tulosten uutuusarvo

Vertaisarviointi ei ole täydellisen aukoton systeemi. Julkaistavaksi aiottujen käsikirjoitusten määrä on valtava ja aika ajoin puutteellinenkin artikkeli saattaa läpäistä seulan.

Mistä tietoa vertaisarvioinnista?

Lehdet:

tiedot vertaisarvioinnista voi tarkistaa:

 • lehden omalta (julkaisijan) kotisivulta / lehdestä itsestään
  • markkinoilla on tosin runsaasti huijarilehtiä, joiden kotisivuilla annetaan väärää tai harhaanjohtavaa tietoa, ks. lisää luvussa Onko lähde luotettava (linkki aukeaa uuteen ikkunaan), saalistajalehdet
 • onko lehdellä Impact Factor -tunnusluku (linkki aukeaa uuteen ikkunaan) (Journal citation reports -tietokannasta; linkki aukeaa uuteen ikkunaan)
 • joissakin tietokannoissa mainitaan, onko lehti ”peer reviewed” tai “refereed”
 • tietokannoissa hakua voi rajata vain tieteellisiin lehtiin

Varsinaisten tutkimusartikkelien lisäksi tieteelliset lehdet voivat sisältää myös erilaisia katsauksia, uutisia, kirjeitä ja keskustelua.

Julkaisufoorumi kertoo tarkemmin tieteellisten lehtien tasosta ja arvostuksesta. Ks. lisää blogista (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).


Kirjojen

laaduntarkkailu on kustantajien, kustannustoimittajien ja näiden käyttämien asiantuntijoiden vastuulla.

Tieteellisiä kustantajia ovat mm.:

 • tieteelliset kaupalliset kustantajat
 • yliopistot
 • kotimaiset ja ulkomaiset tieteelliset seurat
 • tietyt tutkimuslaitokset yms. (ks. Suomen tiedekustantajat; linkki aukeaa uuteen ikkunaan).