Vapaa pääsy aineistoihin

Suomalaisessa tiede- ja tutkimusmaailmassa on periaatteena, että julkisin varoin rahoitettu tutkimus pitäisi olla kaikkien hyödynnettävissä avoimesti. Ks. OKM:n tiedote 13.6.2017 (linkki aukeaa uuteen ikkunaan). Tämä koskee uusinta tutkimustietoa, vanhempaa materiaalia on saatavilla vaihtelevasti, maksumuurien takana tai vain painettuina kirjastoista.

Kansainvälisesti katsottuna suurin osa tieteellisistä artikkeleista ja muista julkaisuista on edelleen vain tilaajien käytössä. Tilanne kuitenkin muuttuu koko ajan avoimempaan suuntaan.

Tieteen avoimuus hyödyttää työntekijöitä erityisesti sellaisissa organisaatiossa ja yrityksissä, joissa ei ole mahdollisuutta hankkia kalliita tiedejulkaisuja käyttöön. Ks. lisää Avoimet julkaisut (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Avoimia julkaisuja voit hakea helposti Googlella, kun tiedät julkaisun nimen. Tietoa ja julkaisuja jaetaan paljon verkkoyhteisöpalveluissa, esim. ResearchGate ja Academia.edu, joissa verkostoitumalla saat helposti tietoa uusista julkaisuista.

Aiheenmukaista tiedonhakua voi tehdä useista eri avoimista tiedonlähteistä.

Kansainväliset tiedonlähteet:

  • BASE (Bielefeld Academic Search Engine); (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)
  • CORE (Collection of Open access Research papers); (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)
  • Google Scholar (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Kotimaiset tiedonlähteet:

  • Juuli (kotimaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisutietoja v. 2011 lähtien, myös artikkelit); (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)
  • journal.fi (kotimaisia tiedelehtiä verkossa); (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)
  • Finna.fi (kansallinen tietovaranto); (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Avoimen tiedon hakuoppaasta (linkki aukeaa uuteen ikkunaan) löydät lisää vinkkejä avointen julkaisujen jäljittämiseen.