Väitöskirjojen ja gradujen hakeminen

Väitöskirjat ja lisensiaatintyöt

Väitöskirjaa pidetään ensimmäisenä tutkijan itsenäisenä tutkimuksena ja lisensiaattityötä ensimmäisenä siteerauksen kestävänä tutkimuksena.
Nykyisin lisensiaattitöitä julkaistaan melko vähän, yleensä tehdään suoraan väitöskirja.

Monet väitöskirjat ovat nykyään ns. nippuväitöskirjoja, joiden keskeisen sisällön väittelijä on jo julkaissut tieteellisissä lehdissä artikkeleina.
Väitöskirja sisältää tällöin englanninkielisen tiivistelmäosan ja artikkelit.
Aiemmin väitöskirja oli yksi yhtenäinen julkaisu.

Gradut

Pro gradu –tutkielmat ovat opiskelijoiden harjoitustöitä, joten niitä ei käytetä tieteellisen työn lähteinä kuin poikkeustapauksissa. Tarkista suhtautuminen ainelaitokseltasi, opettajalta/ohjaajalta.
Kuitenkin hyvätasoisten pro gradu -töiden lähdeluetteloista voi olla hyötyä ja voit katsoa graduista mallia muotoseikkoihin.

Kotimaisia opinnäytteitä: väitöskirjat, lisensiaatintyöt, gradut ja ammattikorkeakoulujen lopputyöt, voi hakea helposti kansallisesta Finnasta (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

UEF:in väitöskirjat ja gradut (vuodesta 2012) julkaistaan UEF Electronic publications –julkaisuarkistossa (linkki aukeaa uuteen ikkunaan). Julkaisuja voi hakea aiheen mukaan.

Maantieteen graduja (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Hakeminen UEF-Primosta

Tiedot vanhemmista opinnäytetöistä löytyvät yliopistokirjastojen kokoelmatietokannoista.  UEF-Primossa haku onnistuu helposti rajauksen avulla. Tee ensin haku jollakin (yleisen tason) hakusanalla, esim. maantiede, ympäristöpolitiikka tms. ja rajaa hakutulos Aineistotyypin mukaan: väitöskirjat:

Esimerkki väitöskirjan hakemisesta Primo -hakuohjelmalla.

Väitöskirja julkaistaan usein ko. yliopiston omassa julkaisusarjassa. Muitakin vaihtoehtoja on: jos väittelijä työskentelee jonkin muun julkisorganisaation palveluksessa, väitöskirja voidaan julkaista tämän organisaation sarjassa. Väitöskirja on mahdollista julkaista myös kaupallisen kustantajan kautta.

Joensuun yliopiston maantieteen väitöksiä on sarjassa:

Julkaisuja / Joensuun yliopisto, maantieteen laitos.

Itä-Suomen yliopistossa sarja on:

Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Social Sciences and Business Studies.