Avoimet julkaisut

Tieteelliset artikkelit julkaistaan tätä tarkoitusta varten perustetuissa lehdissä, joita hallitsevat muutamat suuret kaupalliset kustantajat. Tieteelliset lehdet ovat maksullisia ja niihin on pääsy vain esimerkiksi yliopiston henkilökunnalla ja opiskelijoilla. Suuri osa tieteellisestä tiedosta on siis maksumuurin takana, tällä hetkellä. Tämä vaikeuttaa merkittävästi tieteellisen tiedon hyödyntämistä esim. yrityksissä. On nurinkurista, että tutkija luovuttaa artikkelinsa julkaistavaksi lehteen ilman mitään korvausta ja yliopisto ostaa samaisen lehden tutkijoidensa käyttöön, usein huomattavan kalliilla hinnalla. Lehden toimittaminen ja ylläpito ei toki ole ilmaista, mutta arvostettujen lehtien asema omalla alallaan saa aikaan sen, että ne on ”pakko” hankkia – kustantaja voi siis hinnoitella voittomarginaalinsa kuten haluaa. Tämän kustantajien ylivallan murtamiseksi on viime vuosina noussut uusia julkaisemisen tapoja, jotka takaavat tutkimusjulkaisujen avoimen saannin paitsi yliopistoille, myös kaikille muille käyttäjille.

Open access: avoin julkaiseminen / avoin saatavuus

OA-lehdet ovat lukijoille täysin avoimia. Kustannukset katetaan artikkelin julkaisumaksuilla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että rahalla saisi minkä tahansa artikkelin julkaistua. Monissa OA-lehdissä on normaali vertaisarviointikäytäntö ja ne ovat tieteellisesti korkeatasoisia. Joissakin maksullisissa lehdissä on mahdollista julkaista yksittäisiä artikkeleita avoimesti. Tämä on kuva Ultramicroscopy-lehdestä:

Ultramicroscopy-lehden näkymästä käy ilmi mihin teoksiin on lukuoikeus ja mitkä ovat avoimia kaikille.

Avoimen tiedon hakuoppaassa (linkki aukeaa uuteen ikkunaan) kerrotaan erilaisista hakupalveluista.

Rinnakkaistallentaminen

Maksumuurin takana oleva artikkeli on mahdollista tallentaa julkaisuarkistoon, josta se on vapaasti luettavissa, mahdollisesti hieman viiveellä alkuperäiseen julkaisuun verraten. UEFin julkaisuarkisto on nimeltään UEF eRepository (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Vertaisjakelu

Tutkija voi laittaa omia artikkeleitaan näkyville omille kotisivuilleen tai esimerkiksi akateemisten verkostoitumispalvelujen, kuten ResearchGate, kautta.

Avoin julkaiseminen on osa laajempaa tieteen avoimutta.
Lue lisää täältä:

Open UEF (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

ATT – avoin tiede ja tutkimus (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Opiskelijana voit osaltasi edistää tieteen avoimuutta julkaisemalla oman gradusi avoimesti!