Tulosten tallentaminen

Tulosten tallentaminen ja Zotero

Tietokannoissa on mahdollista tallentaa kulloinkin tehdyt haut ja niiden tulokset hakuhistorian (Search history) kautta. Tämä voi vaatia oman käyttäjätunnuksen luomista. Hakuja ja tuloksia voi myös tulostaa ja lähettää sähköpostilla itselleen tai muille.

Viiteidenhallinta

Kun tekee hakuja useissa eri tietokannoissa, on kätevää koota halutut tietueet yhteen paikkaan käyttöä odottamaan. Viitteidenhallintaohjelma Zotero on tällainen tallennusalusta, vastaava palvelu on myös esim. Mendeley.

Zoteroon luodaan itselle oma käyttäjätunnus. Tämän jälkeen on mahdollista siirtää sinne tietueita aina kun tekee hakuja, tietokannasta riippumatta.

Zoteron avulla voi myös tarkistaa, onko kyseinen tietue jo ennestään tallennettuna omiin viitteisiin.

Lähdeluettelot ja viittaukset

Paitsi säilöä hakujen tuloksia, Zoteron avulla voidaan myös tehdä valmiita lähdeluetteloita. Lähdeluettelon muoto voidaan valita valmiista malleista tai tehdä itse. Lähdeluettelon voi siirtää tekstinkäsittelyohjelmaan.

Vielä pidemmälle voidaan mennä, jos käytetään RefWorkisin apuohjelmaa Zotero-viittauslisäkkeellä. Tämän avulla saadaan siirrettyä viittaukset suoraan kirjoitettavan tekstin joukkoon. Apuohjelma toimii yhdessä Word-tekstinkäsittelyohjelman kanssa.

Lisätietoja Zoterosta (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).