Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku

etsiiTervetuloa maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku -kurssille!

Tämä kurssi käsittelee tekstein, esimerkein ja videoin tiedonhankintaa opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin akateemisessa maailmassa. Myös opiskelun jälkeen työelämässä hyvistä tiedonhankintataidoista on paljon etua!

Tässä materiaalissa tutustut tiedonhaun periaatteisiin hakuaiheen analysoinnin kautta, keskeisiin tieteellisen tiedon lähteisiin sekä yleisiin tiedonhaun tekniikoihin, joita voit soveltaa kaikenlaisessa tiedonhaussa. Osa tiedonlähteistä on tarjolla vain yliopistoyhteisön jäsenille, mutta yhä enemmän tietoa löytyy myös kaikille avoimista tiedonlähteistä

Tieteellisen tiedonhankinnan erityispiirteitä ovat:

  • ymmärrys, kuinka tieteellistä tietoa julkaistaan
  • tietämys, mistä ja miten tieteellistä tietoa kannattaa hakea
  • varmuus, että noudattaa tiedon hyödyntämisessä oikeudellisia ja eettisiä ohjeita

Kuvio tiedonhaun johdonmukaisesta maailmasta.

Tämä oppimateriaali on avoin kaikille. Kuitenkin, koska se on tehty tiedonhaun peruskurssia varten Itä-Suomen yliopistossa, monet tiedonlähteet, joita luvussa ’Hakukoneet’ esitellään, ovat vain yliopistoyhteisön käytössä.

Opintojakson Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku 8020020 (1 op) suorittaja: kurssiin liittyvät tehtävät ja ohjeet ovat Moodlessa. Avaimen saat opettajalta kurssin alettua.

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Kurssin tekijä: Laura Parikka, tietoasiantuntija Itä-Suomen yliopiston kirjasto
Valokuva: Katri Parikka, piirroskuvat: Riitta Holopainen
Kiitokset: kirjaston opetus- ja tietopalvelut

Päivitetty viimeksi: 13.11.2020

UEF-tunnus_mustalla