Tieteelliset julkaisut eri aloilla

Eri tieteenaloilla on omat perinteensä tavassa julkaista tutkimustyön tulokset.

leipa

Luonnon- ja lääketieteet edustavat kaikista aloista yhtä ääripäätä, jossa tutkimukset pyritään julkaisemaan lehtiartikkeleina ja kansainvälisesti. Kansainvälinen julkaiseminen on luontevaa, koska aiheetkin ovat universaaleja (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Humanistisilla tieteenaloilla taas perinteiset kirjat – mitä paksumpi sen parempi- sekä kotimainen julkaisukanava ovat tavallisempia.

Yhteiskuntatieteet ja tekniikka ovat edellisten väliltä.
Yhteiskuntatieteissä on tärkeätä myös julkinen keskustelu, jota käydään mm. lehtien välityksellä.
Tekniikassa puolestaan on muiden julkaisujen rinnalla mahdollista julkaista patentteja.

Luonnontieteissä julkaistaan paljon usean tekijän artikkeleita; humanistissa tieteissä pakerretaan enemmän itsekseen. Yhteiskuntatieteissä artikkelilla on keskimäärin alle kaksi kirjoittajaa. (Science and engineering indicators 2010; linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Erot tieteenaloilla tasoittuvat

Kaikkiaan tieteenalojen erot ovat jossakin määrin vähentyneet viime vuosina – artikkelityyppinen julkaiseminen on kasvussa kaikilla tieteenaloilla.

Samoin siirtyminen kansallisista kielistä englannin kieleen on ollut merkittävää.

Kuinka paljon maailmalla julkaistaan?

Schopus tietokannan taulukko kuvaa kuinka paljon maailmalla julkaistaan eri tieteenaloilla.
Lähteenä on käytetty Scopus-tietokantaa

Julkaistujen artikkelien määrä on kasvanut lähes 50% kymmenessä vuodessa (2006-2016). Kasvu on kovinta kehittyvissä maissa.

Vuonna 2016 Kiina ohitti ensi kertaa Yhdysvallat julkaisujen määrässä. Muita suuria julkaisumaita ovat Intia, Saksa ja Iso-Britannia. Nämä viisi maata kattavat jo puolet kaikista julkaisuista.

Suomen osuus julkaisuista on 0,5 % (yli 10 500 artikkelia v. 2016). Vaikka artikkeleiden lukumäärä nouseekin koko ajan, osuus kaikista julkaisuista on hieman laskenut aikaisempiin vuosiin verraten. Suomen ”listasijoitus” v. 2016 oli 35:s.

(lähde: Science and engineering indicators 2018; linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Kartta kuvaa eri värein maiden ja maanosien julkaisuvoluumia.
Klikkaa kuvaa: Science Papers Published 2016 (worldmapper.org)

 

Yhteiskuntatieteet ja geotieteet

Incites Journal Citation Reports -tietokannan mukaan vuonna 2017 julkaistiin maailmalla 4604 artikkelia 84 maantieteen lehdessä ja 6251 artikkelia 49 luonnonmaantieteen lehdessä. Luvussa ovat mukana vain kaikkein tieteellisimmät lehdet.

Yhteiskuntamaantieteen julkaisut (281 kpl) kattoivat n. 0,7% kaikista suomalaisten yliopistojen julkaisuista vuonna 2018. (lähde: OKM:n tilastotietokanta Vipunen; linkki aukeaa uuteen ikkunaan)