Tieteelliset julkaisut eri aloilla

Eri tieteenaloilla on omat perinteensä tavassa julkaista tutkimustyön tulokset.

leipaLuonnon- ja lääketieteet edustavat kaikista aloista yhtä ääripäätä, jossa tutkimukset pyritään julkaisemaan lehtiartikkeleina ja kansainvälisesti. Kansainvälinen julkaiseminen on luontevaa, koska aiheetkin ovat universaaleja.

Humanistisilla tieteenaloilla taas perinteiset kirjat – mitä paksumpi sen parempi- sekä kotimainen julkaisukanava ovat tavallisempia.

Yhteiskuntatieteet ja tekniikka ovat edellisten väliltä.
Yhteiskuntatieteissä on tärkeätä myös julkinen keskustelu, jota käydään mm. lehtien välityksellä.
Tekniikassa puolestaan on muiden julkaisujen rinnalla mahdollista julkaista patentteja.

Luonnontieteissä julkaistaan paljon usean tekijän artikkeleita; humanistissa tieteissä pakerretaan enemmän itsekseen. Yhteiskuntatieteissä artikkelilla on keskimäärin alle kaksi kirjoittajaa. (Science and engineering indicators 2010).

EROT TIETEENALOILLA TASOITTUVAT

Kaikkiaan tieteenalojen erot ovat jossakin määrin vähentyneet viime vuosina – artikkelityyppinen julkaiseminen on kasvussa kaikilla tieteenaloilla.

Samoin siirtyminen kansallisista kielistä englannin kieleen on ollut merkittävää.

KUINKA PALJON MAAILMALLA JULKAISTAAN?

Yhdysvallat on suurin julkaisijamaa, osuus kaikista julkaisuista on 19 %. Muita suuria julkaisumaita ovat Kiina, Japani, Saksa ja Iso-Britannia. Nämä viisi maata kattavat jo yli puolet kaikista julkaisuista.

Ajanjaksolla 2003-2013 julkaisijoina määrällisesti vahvimmin ovat nousseet Malesia, Iran ja Kiina.

Suomen osuus julkaisuista on 0,5 % (yli 10 000 artikkelia v. 2013). Vaikka lukumäärä nouseekin koko ajan, osuus kaikista julkaisuista on hieman laskenut aikaisempiin vuosiin verraten. Suomen “listasijoitus” v. 2013 oli 33:s.
(lähde: Science and engineering indicators 2016)

Klikkaa kuvaa: Science Papers Published 2016 (worldmapper.org)

YHTEISKUNTATIETEET JA GEOTIETEET

Essentials Science Indicators -tietokannan mukaan yleisen yhteiskuntatieteen alata julkaistiin maailmassa (104 maata) 10 vuoden aikana (vuodet 2000-2010) n. 460 000 tieteellistä artikkelia. Geotieteissä vastaava luku oli reilut 380 000 artikkelia.

Täälläkin suomalaisia julkaisuja oli 0.7% kaikista. Luvut eivät kuitenkaan pidä sisällään ns. kansallista julkaisemista, mikä yhteiskuntatieteissä on edelleen merkittävää, esim. Suomen yhteiskuntatieteellisestä julkaisemisesta lähes 60% on kotimaassa julkaistua (Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla, OPM 2008).