Maantieteen ja ympäristöpolitiikan kokoelmat kirjastossa

Kirjat

Kirjaston kokoelmat koostuvat kirjoista ja lehdistä. Kausijulkaisuista sarjat luetaan kirjoihin kuuluviksi, samoin kokousjulkaisut useimmiten. Julkaisut voivat olla painettuja tai sähköisiä.

Maantiede

Maantieteen kirjallisuus on sijoitettu kirjaston kolmanteen kerrokseen, saliin 3B. Kirjoja kokoelmaan kuuluu kaikkiaan noin 4500. Kirjallisuus on jaoteltu seuravasti:

 • yleismaantiede (P 91)
 • sarjajulkaisut (P 91s ja P 914.80s)
 • eri suuralueiden maantiede
  P 914 – Eurooppa;
  P 915/916 – Aasia ja Afrikka;
  P 917/919 – Amerikka, Australia, Oseania
 • Suomen maantieteellä on oma hyllyluokka P 914.80
 • kartoillekin on oma hyllynsä P 912
 • lisäksi on pieni kokoelma matkakertomuksia, vanhoja ja uudempia, P 910.4

Näistä eri aiheista lähinnä yleismaantiede, joka sisältää sekä luonnon- että yhteiskunnallista maantiedettä, on sellainen, jota aktiivisesti kartutetaan ja josta löytyy ns. tieteellistä aineistoa. ”Alueellisten” hyllyjen sisältö on osin matkaopas-tasoa.

Aluesuunnittelu

Samassa kolmannen kerroksen salissa 3B sijaitsevat Aluesuunnittelun hyllyluokka P 71 sekä sarjat P 71s. Näissä yhteensä on n. 2 500 kirjaa. Aluesuunnittelun lisäksi hyllyssä on mm. maisemasuunnittelua ja puutarha-arkkitehtuuria.

Ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikalle ei ole ”omaa” hyllyluokkaa kirjastossa. Hyvin monet aihetta käsittelevät kirjat ovat 3B-salin hyllyssä P 50 – Ympäristön- ja luonnonsuojelu. Enemmän ympäristöoikeuteen liittyvät teokset ovat salissa 2A hyllyssä P 34 – Oikeustiede.

Geoinformatiikka

Geoinformatiikkaa löytyy hyllyluokista P 91 sekä P 52  (Tähtitiede, geodesia & kartoitus). Lisäksi soveltavia geoinformatiikan kirjoja on vaikkapa metsätieteen hyllyissä.

Oppikirjat

Koulujen maantiedon oppikirjat ovat salissa 2A, hyllyluokka P Opm 32. Maantieteen opetusta käsittelevää kirjallisuutta on vain vähän ja sekin sijaitsee hajallaan eri paikoissa.

Monet kirjat ovatkin luonteeltaan sellaisia, että ne voitaisiin sisältönsä puolesta sijoittaa useampaan hyllyluokkaan – valittu hylly on usein makuasia. Siksi pelkkä tietyn hyllyn selailu ei tiedonhakijalle riitä, vaan pitää käyttää tietokantaa aiheenmukaiseen hakuun.


E-kirjat

UEF-Primon kautta pääsee käsiksi myös e-kirjakokoelman kirjoihin. Haku onnistuu vain englanninkielisillä sanoilla! E-kirjakokoelma ei ole pysyvä, vaan aika ajoin sinne tulee uusia kirjoja ja toisia poistuu.

E-kirjat löytyvät “paketteina” myös UEF-Primon tietokannoista: tärkeimmät ovat EbookCentral sekä Ebsco ebook collection.


Lehdet

Tieteelliset lehdet ovat nykyisin tarjolla digitaalisena. Verkossa on lehtiä yleisimmin 90-luvulta alkaen, mutta myös vanhempia arkistoja on olemassa. Osa vanhoista lehdistä on saatavilla vain painettuna. Varastokirjasto palvelee erityisesti vanhojen, painettujen aineistojen tarpeessa. Lue lisää luvusta Saatavuus (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Huomaa, että vaikka jotakin lehteä olisikin verkossa jo vanhemmalta ajalta, ei yliopistolle välttämättä ole hankittu käyttöoikeuksia kaikkiin vuosikertoihin. Esimerkiksi Science- ja Nature-lehtien verkkoversiot ovat yliopistomme käytössä vuosikerrasta 1997 lähtien.

Kirjastoon tulee edelleen myös painettuja lehtiä. Nämä ovat enimmäkseen kotimaisia ammatti- ja tieteellisten seurojen lehtiä. Painettujen lehtien hyllyluokka on P J 91.