Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonlähteitä

Kun puhutaan hakupalveluista, jotka ovat erikoistuneet välittämään tietoa tieteellisistä julkaisuista, puhutaan yleisimmin kirjallisuustietokannoista kuin hakukoneista. Tietokantaan on tallennettu joko tieto julkaisun olemassa olosta (viitetietokanta) tai itse julkaisu (kokotekstitietokanta).

Hakuohjeita näihin tietokantoihin on kurssin seuraavissa luvuissa, Artikkelien haku jne.

Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tietokannat

Maantieteelle ja ympäristöpolitiikalle ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tietokantaa, josta löytyisi kattavasti kaikki tarpeellinen; ei edes yhtä, joka olisi selvästi parempi kuin muut.

Kansainväliset lehtiartikkelit

VIITETIETOKANNAT ovat kattavimpia tiedonlähteitä olemassa olevaan tutkimuskirjallisuuteen, erityisesti artikkeleihin.

Ne sisältävät tietoa siitä, mitä ylipäänsä maailmalla on julkaistu. Tiedot ovat kattavat eri maita ja kustantajia. Itse artikkeleita ne eivät välttämättä sisällä. Apua artikkelin jäljittämiseen tarjotaan.

Viitteitä haetaan artikkelin otsikon, asiasanojen ja tiivistelmien perusteella.

Viitetietokantoja on kahdenlaisia: monitieteiset (Web of Science, Scopus ja ProQuest) sekä alakohtaisia.

Viitetietokantoja:

  • Scopus (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)
  • Web of Science (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)
  • ProQuest (sisältää 34 alakohtaista tietokantaa); (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)
  • CAB Abstracts (maatalous- ja metsätieteet, ympäristötiede, matkailu); (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Kasvatusalan tietokanta (myös maantiedon opetus ym.)

  • Eric  (osa ProQuestia); (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

KOKOTEKSTITIETOKANNAT sisältävät yleensä vain yhden kustantajan lehtiä.

Artikkelit ovat tietokannassa kokonaisuudessaan luettavissa ja hakua voi tehdä myös artikkelin koko tekstin sisältä.

Yksittäisten kustantajien lehtitietokantoja:

Kokotekstiartikkeleita usealta kustantajalta, ei uusimpia vuosia yleensä:

Kotimaiset lehtiartikkelit (viitetietoja)

  • Kansallinen Finna (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Kirjat

  • UEF-Primo, kirjaston kokoelmat (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)
  • Kansallinen Finna (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

E-KIRJOILLE on myös omat hakupalvelut:

Väitöskirjat ja opinnäytteet

  • Kansallinen Finna (rajaa hakuun vain opinnäytteet); (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)
  • Kotimaiset julkaisuarkistot (OpenDOAR-palvelusta); (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)