Kirjojen hakeminen

Kirjat ovat hyödyllisiä lähteitä, kun halutaan kokonaiskuva jostakin aiheesta, perustietoja ja -käsitteitä, historiaa.

Käytä kirjastotietokantoja

Kirjoja löytää helpoiten kirjastojen kokoelmatietokannoista. Jokaisella kirjastolla on ainakin toistaiseksi oma kokoelmatietokantansa, joista löytyy tietoja kirjojen lisäksi myös:

 • julkaisusarjoissa ilmestyneistä tutkimusraporteista ja selvityksistä yms. (ei koske vain verkossa julkaistuja aineistoja
 • väitöskirjoista ja muista opinnäytetöistä

UEFin kirjaston tietokanta on upotettu UEF-Primoon: haku kirjaston kokoelmista. UEF-Primossa näkyy edellämainittujen lisäksi tiedot

 • lehdistä
 • vapaakappaleista

Lue lisää erityyppisten aineistojen jäljittämisestä ja käsillesaamisesta luvusta Saatavuus (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Hakulauseet kirjastotietokannoissa

Tavallisessa kirjastotietokannassa kannattaa käyttää niukasti AND-operaatioita – poikkeuksiakin toki on.
Sen sijaan on hyvä muistaa vaihtoehtoiset hakusanat ja OR-operaattori.

Kirjoja kannattaa hakea usein myös omaa aihetta laajemmin

Kirjassa voi olla kappale aiheestasi, mutta tietokantaan tallennettu sisällönkuvailu ei kerro asiasta kovin tarkasti, eikä tietokantoihin ole tallennettu sisällysluetteloita läheskään kaikista kirjoista.
Kokoomateosten yksittäisiä artikkeleita ei aina tallenneta erikseen kirjastotietokantaan, joten niidenkin sisällönkuvailu on usein melko yleisellä tasolla eikä tee oikeutta yksittäisille artikkeleille.

Vinkkejä hakuun UEF-Primossa:

 • kaikki aineisto ei löydy suomenkielisillä hakusanoilla (vanhempi aineisto, e-kirjat, sisällysluettelot)
 • voit hyvin testata aluksi yksittäisiä selkeitä hakutermejä
 • muista käyttää katkaisumerkkiä taivutusmuotojen löytämiseksi

Esimerkkejä:

Pikahaku

parilla sanalla. Sopii myös yksittäisen hakusanan kokeiluun (kun kyseessä on ”harvinainen” termi).

Esimerkkihaku sanan katkaisusta ja tilanteesta, jolloin ei tarvitse käyttää AND -operaattoria.

Monipuolisempi haku:

Esimerkki sulkujen käytöstä OR-operaattorin käytössä.

Tarkennettu haku:

Esimerkki aihe -sanan käytöstä ja korostettu operaattoreiden kirjoittamista isoilla kirjaimilla.

Myös muilla kielillä kannattaa hakea:

Esimerkki kirjasto kokoelma hausta englannin kielisillä hakusanoilla.

Kirjat suomalaisissa kirjastoissa

Kansallista Finnaa (linkki aukeaa uuteen ikkunaan), suomalaisten kirjastojen yhteistä hakupalvelua, voi myös käyttää kirjojen hakuun.

Finnan hakusivu.


Finnasta näkyy heti, missä kirjastoissa kirjaa on, myös Itä-Suomen yliopiston kirjat. Huom! Et voi varata kirjaa kansallisen Finnan kautta, vaikka ohjelma sitä ehdottaakin!

Ohjeita Finnaan:

 • operaattoreita AND, OR ja NOT voi käyttää, mutta NE PITÄÄ KIRJOITTAA ISOLLA
 • oletusarvona sanojen välillä on AND, jos mitään ei kirjoiteta
 • fraasin merkkinä ovat lainausmerkit; fraasin sisällä sanoja ei voi katkaista
 • katkaisumerkki on *, sanan voi katkaista lopusta ja keskeltä
 • Finna tunnistaa suomen kielen sanojen taivutusmuotoja ja hakee automaattisesti yhdyssanojakin. Mutta:
  • katkaistua sanaa se ei tunnista, joten katkaisumerkkiäkin tarvitaan
 • englannin kielestä Finna hakeaa automaattisesti yksikön/monikon
 • eri kirjoitusmuotoja se ei tunnista (color/colour)
 • mitään johdannaisia se ei tunnista (algebra/algebraic)
 • kirjoitusvirheitä Finna ei osaa korjata
 • haluttaessa hakea sanaa tarkasti, ilman yhdyssanoja ja taivutusmuotoja, käytetään lainausmerkkejä
 • tietueissa voi näkyä ns.udk- luokituskoodeja, jotka ovat linkkejä: klikkaamalla voit löytää samankaltaisia julkaisujaEsimerkki teoksen udk -koodeista.

 

Yhdyssanat Finnassa (suomen kieli)

 • yhdyssana hakusanana hakee myös sanan eri osat, siis: alkutila hakee paitsi yhdyssanan alkutila, myös alku AND tila (taivutusmuotoineen)
 • jos haluaa vain yhdyssanan, se onnistuu lainausmerkein “alkutila” (ei taivutusmuotoja) tai katkaisumerkin avulla alkutil* (taivutusmuodot tulevat mukaan)

E-kirjat

E-kirjojen tiedot on tallennettu UEF-Primoon (eivät näy kansallisessa Finnassa!) ja löydät niitä sieltä erityisesti jos käytät englanninkielisiä hakusanoja. Mutta jos haluat tehdä hakua myös kirjojen kokotekstistä, sinun pitää käyttää e-kirjatietokantojen omia käyttöliittymiä.

Kokotekstihausta on hyötyä silloin, jos etsit kirjasta jotakin pienempää yksityiskohtaa tai tiettyä yksittäistä termiä, joka liittyy johonkin ”harvinaiseen”, vähän käsiteltyyn asiaan

E-kirjatietokannat

Google Books

Google Books‘in (linkki aukeaa uuteen ikkunaan) avulla voit kohdistaa hakua kirjojen kokotekstiin, mikä ei onnistu UEF-Primossa. Google Booksissa on luettavissa osia kirjoista, mutta jos tarvitset koko kirjan, voit etsiä sitä nimellä kirjaston tietokannasta.