Kotimaiset lehdet ja artikkelit

Artikkeleiden haku

Kotimaisissa lehdissä julkaistuja artikkeleita voit hakea kansallisen Finnan kautta: Finna.fi (linkki aukeaa uuteen ikkunaan). Finnassa voit rajata haun pelkästään artikkeleihin.

Finnan sisältämät artikkelit ovat peräisin nk. Arto-tietokannasta. Artolla ei ole omaa käyttöliittymää, vaan tiedot haetaan aina kansallisen Finnan kautta.

Tärkeää: Suomea koskevaa ja/tai suomalaisten tutkijoiden tekemää tutkimusta julkaistaan myös kansainvälisissä lehdissä. Siksi haku vain kotimaisista aineistoista ei useinkaan riitä.

Verkossa luettavia kotimaisia tiedelehtiä on koottu Journal.fi -portaaliin (linkki aukeaa uuteen ikkunaan). Osassa lehtiä ei pääse lukemaan uusimpia numeroita vapaasti. Lehtiä on kaikkiaan noin 60. Esimerkkejä lehdistä:

Alue ja ympäristö (2005 alkaen)
Fennia (1965 alkaen)
Nordia Geographical Publications (2002 alkaen)
Terra (2018 alkaen)

Alueellisia tietokantoja

Sisältävät tiettyä aluetta koskevia aineistoja monelta kantilta, myös tietoja sanomalehdistä, lehtiartikkeleista ja kirjoista. Aluetietokantoja ylläpitävät maakuntakirjastot. Kaikilla maakunnilla ei ole omaa aluetietokantaa. Alueellisia aineistoja löytyy luonnollisesti myös Finna.fi-palvelusta (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Käkönen (Pohjois-Karjala + Laatokan Karjala); (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)
Porstua (Pohjanmaa) (linkki aukeaa uuteen ikkunaan) 

Sanomalehdet

Sanomalehtien artikkeleita ei käytetä tutkimuksen lähdekirjallisuutena kuin poikkeustapauksessa. Tutkimuksen kohteena sanomalehtikirjoittelu sen sijaan voi olla, esimerkiksi: ”Nyt on aika keskustella oman läänin merkityksestä” : sanomalehtikeskustelu vuoden 1997 lääniuudistuksesta kolmessa pohjoiskarjalaisessa lehdessä / Katri Ikonen (pro gradu 2010).

Sanomalehtien verkkosivuilla voi olla omia arkistoja joko vapaasti käytettävissä tai vain tilaajien käyttöön. Suurin osa sanomalehtikirjoituksista on tavoitettavissa vain lehtiä selaamalla.

Sanomalehdet säilytetään kirjastoissa mikrofilmeinä. Joensuun kampuskirjastossa ovat mm. seuraavat mikrofilmatut lehdet:

Helsingin sanomat 1904-
Karjalainen 1918-
Karjalan maa 1918-
Pohjois-Karjala 1899-1989
Uusi Pohjois-Karjala 1990-1995
Suomen sosialidemokraatti 1918-1988
Demari 1988-
Suomenmaa 1965-
Uusi Suomi 1919-1991

Hyvin vanhat lehdet ovat saatavilla digitaalisessa muodossa: Historiallinen sanomalehtikirjasto, kaikki suomalaiset sanomalehdet vuosilta 1771 – 19209 joka on vapaasti käytettävissä.

Sanoma- ja aikakauslehtiä v. 1930 alkaen voi lukea digitaalisina ns. vapaakappaletyöasemilta kampuskirjastoissa.

Helsingin Sanomien tekstiarkisto

Sisältää tietoja Hesarin artikkeleista vuodesta 1990 lähtien. Ei pääsyä artikkeleiden kokoteksteihin.

ePress

Yli 100 kotimaista sanomalehteä luettavissa kahden kuukauden ajan. Hakutoiminto on, mutta se koskee vain näitä uusimpia lehtiä. Ei etäkäyttöä.

Pressreader

Pressreader (ent. PressDisplay) sisältää yli 5000 aikakaus- ja sanomalehteä 100 eri maasta yli 60 eri kielellä. Suomalaisiakin lehtiä on, mutta tärkeimmät lehdet puuttuvat. Lehdet ovat luettavissa 60-90 päivän ajan niiden ilmestymisestä lähtien. Tietokannassa on yksinkertainen hakutoiminto.