Tilastotietojen hakeminen

Tilastotietojen hakeminen

Tilastotietokantoja

Tilastotietokannoissa ei ole valmiita tilastotaulukoita, vaan tilasto kootaan istunnon aikana itse valitsemalla halutut muuttujat. Tilastokeskuksen kokoama ja ylläpitämä StatFin (linkki aukeaa uuteen ikkunaan) on Suomea koskevien tilastotietojen tietokanta, josta saa tilastotietoja taulukkomuodossa.

Tilastokeskuksesta voi myös tilata mitä moninaisempia aiheenmukaisia tilastoja. Monilla julkisorganisaatiolla/virastoilla on omia, vapaasti käytettäviä verkkotilastotietokantoja.

 

Tilastoja verkossa

Internetistä löytyy tilastotietoa runsaasti.
Kannattaa kuitenkin olla tarkkana tilastotietojen tuoreuden suhteen: ovatko ne uusinta tietoa?
Verkkotilastoista on myös selvitettävä tiedon tuottaja: onko sivuston ylläpitäjä itse tuottanut tilastot, vai onko se lainattu muualta?
Kenellä on tekijänoikeus tilastoon?

Kansainväliset tilastot

Tietoja kansainvälisistä tilastoista (Tilastokeskus) (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

 

Painetut tilastot

Kattavin tilastollinen sarja on nimeltään Suomen virallinen tilasto (SVT).

SVT löytyy painettuna Joensuun kampuskirjaston 1- kerroksen Avola-varastosta, pääosin paikkamerkistä P L 31s, eli se on lukusaliaineistoa. SVT on jaoteltu pienempiin osiin aiheittain. Vuoteen 1987 saakka jaottelu oli melko selkeä ja aihealueilla oli oma numeronsa. Tilastot ovat kirjaston hyllyssä numerojärjestyksessä, esimerkiksi numero 2 on Varallisuustilastoa, nro 3 Maatalous, nro 6 Väestö ja nro 18 Teollisuus, rakentaminen ja asuntotuotanto.

Vuodesta 1988 aihealueita on tullut lisää ja entisiäkin on nimetty uusiksi. Hyllyyn P L 31s tilastot on sijoitettu aakkosjärjestyksessä. Aakkostussana hyvin monien kohdalla on Tilastokeskus, ja vasta toissijaisena aakkostussana tulee itse tilaston aihe, esim. Asuminen, Tulot ja kulutus, Väestö jne.

Painettuja tilastoja ei ole tullut kirjastoon kattavasti vuoden 2011 jälkeen, mutta mm. eri alojen tilastollisia vuosikirjoja on saatavilla painettuna edelleen.

Suomen tilastollinen vuosikirja on eräs tällainen vuosikirja. Tähän kirjaan on yksiin kansiin koottu keskeisiä Suomea koskevia tunnuslukuja. Tilastollisesta vuosikirjasta on meillä käytössä myös verkkoversio (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Ilmastotilastoja

Ilmatieteen laitoksen sivuilta on mahdollista ladata säätilastoja (linkki aukeaa uuteen ikkunaan) havaintoasemittain 1960-luvulta lähtien.

Painettuja julkaisuja:

Ilmastokatsaus (sijainti P J 5), jossa on päiväkohtaisia tietoja joiltakin paikkakunnilta sekä artikkeleita ajankohtaisista sää- ja ilmastoasioista, mm. luonnehdintoja kuluneen vuoden kasvukaudesta, sateisuudesta jne. Saatavilla vuodet 1973-2013; Varastokirjastossa 1966-1973.

Vuoteen 2000 saakka ilmestyi julkaisu nimeltä Suomen meteorologinen vuosikirja (sijainti P 55s), jossa oli sääasemakohtaisia tietoja kuukausi- ja vuosikeskiarvoina.

Vuonna 2002 ilmestyi julkaisu, johon on koottu pidemmän aikavälin vertailutiedot Suomen ilmastosta, keskiarvot vuosilta 1971-2000.
Julkaisun nimi on Ilmastotilastoja Suomesta ja sijainti P 55s.