Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonlähteitä

Kun puhutaan hakupalveluista, jotka ovat erikoistuneet välittämään tietoa tieteellisistä julkaisuista, puhutaan yleisimmin kirjallisuustietokannoista kuin hakukoneista. Tietokantaan on tallennettu joko tieto julkaisun olemassa olosta (viitetietokanta) tai itse julkaisu (kokotekstitietokanta).

Hakuohjeita näihin tietokantoihin on kurssin seuraavissa luvuissa, Artikkelien haku jne.

MAANTIETEEN JA YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TIETOKANNAT

Maantieteelle ja ympäristöpolitiikalle ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tietokantaa, josta löytyisi kattavasti kaikki tarpeellinen; ei edes yhtä, joka olisi selvästi parempi kuin muut.

UEF-Finnassa on mahdollisuus selata tietokantoja aiheen mukaan. Hyödyllisiä aihealueita:

Social sciences – Geographical and regional studies;

Science and mathematical sciences – Earth sciences;

Forestry, environmental science and other applied sciences – Environmental sciences.

Opettajiksi opiskeleville löytyy aineistoja kohdasta Behavioural sciences – Education.

Kotimaiset tietokannat Arto sekä kansallinen Finna ovat keskeisiä. Eric on tärkein opetusalan tietokanta.Kansainvälisistä aineistoista laajimmin on tietoja Scopus-viitetietokannssa.  Lopulta aineiston käyttökelpoisuuden ratkaisee kuitenkin kulloinenkin käyttötarkoitus.


KANSAINVÄLISET LEHTIARTIKKELIT

VIITETIETOKANNAT ovat kattavimpia tiedonlähteitä olemassa olevaan tutkimuskirjallisuuteen, erityisesti artikkeleihin.

Ne sisältävät tietoa siitä, mitä ylipäänsä maailmalla on julkaistu. Tiedot ovat kattavat eri maita ja kustantajia. Itse artikkeleita ne eivät välttämättä sisällä. Apua artikkelin jäljittämiseen tarjotaan.

Viitteitä haetaan artikkelin otsikon, asiasanojen ja tiivistelmien perusteella.

Viitetietokantoja on kahdenlaisia: monitieteiset (Web of Science, Scopus ja ProQuest) sekä alakohtaisia.

Viitetietokantoja:

KOKOTEKSTITIETOKANNAT sisältävät yleensä vain yhden kustantajan lehtiä.

Artikkelit ovat tietokannassa kokonaisuudessaan luettavissa ja hakua voi tehdä myös artikkelin koko tekstin sisältä.

Yksittäisten kustantajien lehtitietokantoja:

Kokotekstiartikkeleita usealta kustantajalta, ei uusimpia vuosia yleensä:


KOTIMAISET LEHTIARTIKKELIT (viitetietoja)


KIRJAT

E-KIRJOILLE on myös omat hakupalvelut:


VÄITÖSKIRJAT JA OPINNÄYTTEET


KOKOUSJULKAISUT