Asiasana- vs. sanahaku

Asiasana- vs. sanahaku

Sanahaku (vapaateksti, keyword, free text..)

hakee sanaa

 • kaikkialta julkaisujen tiedoista:
 • tekijän ja julkaisun nimestä, tiivistelmästä, asiasanoista, kustantajan nimestä jne.
 • täsmälleen annetussa muodossa, joten mieti sanan taipumiset yms. ja käytä katkaisumerkkiä.
 • on oletushakuna tietokannoissa yleensä

Mitä tahansa luonnollisen kielen sanoja tai fraaseja voi käyttää.

 • Aiheen kannalta merkityksettömiä sanoja (stop words, esim. a, an, the, in, on) ei käytetä haussa, ei yksinään eikä sanaliittojen osina.
 • Kannattaa kysyä myös työn ohjaajalta, millä sanoilla aiheesta voisi hakea.
 • Synonyymit pitää miettiä ja hakea erikseen.
 • Homonyymit tulevat mukaan – tietokone ei erota merkityksiä

  Koira etsii ja kaivaa luita maasta.

Vapaasanahaku toimii hyvin silloin, kun haettava aihe on yksityiskohtainen ja tarkasti rajattu, tai kun käsitteistö ja sanasto kyseisellä alalla on vakiintunutta.

 


Asiasanahaku (subject terms/headings, descriptors)

Tallennettaessa julkaisun tietoja tietokantoihin käytetään ennalta määrättyjä asiasanoja kuvailemaan niiden aihetta/sisältöä, jotta tieto löytyisi paremmin.
Asiasanahaku kohdistuu vain asiasanoihin, jotka on tallennettu erilliseen asiasanakenttään.

 • Useimmissa tietokannoissa asiasanahakuun päästään tarkennetun haun (advanced search) puolelta (ja siellä yleensä valitaan pudotusvalikosta hakukentäksi esim. subject terms tai asiasana)
 • Hakusanoiksi pitää tällöin valita ao. tietokannan käyttämän asiasanaston tai tesauruksen termejä, asiasanoja.
 • Eri tietokannat käyttävät eri sanastoja. Sama sana ei toimi eri tietokannoissa samalla tavalla.
 • Jos rajaat hakusi kohdistumaan asiasanakenttään, et voi käyttää mitä tahansa luonnollisen kielen sanaa (tai ainakaan et niillä välttämättä saa tulosta).

Otsikko, luokitus, aiheet ja sisällysluettelo antavat tarkentavaa tietoa hakutuloksesta.

Asiasanahaku toimii hyvin silloin, kun aihe on laaja-alainen tai hankalasti määriteltävä.

Jos käytetään samaa hakusanaa sekä sanahaussa että asiasanahaussa, sanahaku löytää enemmän tuloksia, varsinkin silloin, jos on käytetty sanankatkaisua. Asiasanahaun tulokset puolestaan ovat aiheenmukaisia.

Paljon riippuu kuitenkin sanavalinnasta: asiasana voi hyvinkin antaa enemmän tuloksia kuin jokin toinen, samaan asiaan liittyvä muu hakusana.

asiasanahaku: lomailu, 157 tulosta UEF-Primosta (2.1.2019)
sanahaku: lomanviet*, 8 tulosta UEF-Primosta (2.1.2019)

Rajaus asiasanaan / asiasanahaku kohdentaa hakua, parantaa usein relevanssia ja aiheen osuvuutta, mutta pienentää hakutulosta.