Uutiskirje, helmikuu 2023

Karjalan kielen elvytyshanke jatkaa toimintaansa Itä-Suomen yliopistossa myös vuosina 2023-2024. Toiminnan käynnisteleminen ottaa aina aikansa, mutta valmistelutyön lisäksi alkuvuoteen on mahtunut paljon toimintaa ja joitakin julkaisuja.

 

Elvytyshankkeen kysely ja tuleva toiminta

Karjalan kielen elvytyshanke on toiminut Itä-Suomen yliopistossa kaksi vuotta. Uuden kaksivuotisen rahoituskauden aloitamme keräämällä kieliyhteisön kokemuksia karjalan kielen elvyttämisestä ja elvytysprojektista vuosina 2021–2022.

Kokemuksia kerätään Webropol-lomakkeella. Vastausaikaa on 27.2. saakka.

Kyselyn vastauksia hyödynnetään elvytyshankkeen tulevassa toiminnassa.

Linkki elvytyshankkeen kyselylomakkeeseen.

Myöhemmin keväällä tullaan avaamaan samanlainen yhteistyöprojektien hakulomake kuin vuoden 2021 alussa.

 

Karjalan kielen esite

Karjalan Sivistysseura ja Itä-Suomen yliopiston karjalan kielen elvytyshanke ovat tuottaneet yhdessä karjalan kieltä käsittelevän esitteen. Esitteessä on 20 A4-kokoista sivua ja se tarjoaa perustiedot karjalan kielestä ja sen historiasta ja asemasta Suomessa. Esitteessä käsitellään monipuolisesti myös karjalan kielioppia, sanastoa ja ääntämistä sekä karjalaista nimistöä.

Esite on luettavissa pdf-tiedostona Karjalan Sivistysseuran verkkosivuilla, minkä lisäksi sitä voi tilata veloituksetta itselleen Karjalan Sivistysseuran verkkokaupasta. Myös Itä-Suomen yliopistolla on suuri määrä esitteitä, joita voidaan tarvittaessa postittaa elvytyshankkeen laskuun esimerkiksi kurssien tai kulttuuritapahtumien järjestäjille.

Linkki esitteeseen Karjalan Sivistysseuran sivuilla.

Linkki esitteeseen Karjalan Sivistysseuran verkkokaupassa.

Karjalan kielen elvytyshankkeelta esitteitä voi kysellä sähköpostitse osoitteesta karjalanelvytys@uef.fi.

 

Suojärven Pitäjäseuran näytelmäprojekti julkaistu

Suojärven Pitäjäseura on yhteistyössä karjalan kielen elvytyshankkeen kanssa kerännyt ja asettanut näytille kokoelman vuosien saatossa eteläkarjalaksi julkaistuja näytelmätekstejä.

Näytelmätekstit on ladattu elvytyshankkeen blogin Opastajan čuppuun pdf-muodossa, joten niiden lataaminen omalle koneelle ja käyttäminen esimerkiksi opetuksessa on helppoa. Materiaaleja ei kuitenkaan saa muokata.

Linkki näytelmäteksteihin elvytyshankkeen blogissa.

 

Eteläkarjalan arkistonauhoitteet ja litteraatit julkaistu

Elvytyshankkeen blogissa on julkaistu joukko eteläkarjalan arkistonauhoitteita ja Lea Tajakan niistä tekemät litteraatit.

Nauhoitteissa kuvaillaan esimerkiksi kansanperinnettä ja rajakarjalaista kulttuuria. Aineistoon sisältyy myös tarinoita ja näytteitä itkuvirsistä.

Nauhoitteet ovat peräisin Kotimaisten kielten keskuksen ja Kansanperinteen arkiston aineistoista. Nauhoitteet ovat vapaasti kuunneltavissa karjalan kielen elvytyshankkeen blogissa, mutta niitä ei saa ladata tai muuntaa. Jokaisen nauhoitteen yhteyteen on sijoitettu tekstitiedosto, joka sisältää nauhoitteen sisällön litteroituna sekä ääniraitaan liittyvät metatiedot, kuten haastattelijan ja haastateltavan nimet.

Linkki arkistonauhoitteisiin elvytyshankkeen blogissa.

 

Milan perehen päivä

Elvytyshanke ja Karjalan Sivistysseura julkaisivat syksyllä 2022 sähköisen version Maria Kähärin Milan perehen päivä -kirjasta sekä kirjan rinnalle rakennetun oppimateriaalikokonaisuuden. Materiaalit ovat ilmaisina käytettävissä Karjalan Sivistysseuran verkkosivuilla, mutta nyt Milan perehen päivä on julkaistu myös painettuna.

Painettua versiota vienankarjalaksi käännetystä Milan perehen päivä -kirjasta voi tilata veloituksetta Karjalan Sivistysseuran verkkokaupasta.

Linkki Milan perehen päivä -oppimateriaaleihin.

Linkki Milan perehen päivä -kirjaan Karjalan Sivistysseuran verkkokaupassa.

 

Flammie Pirisen kieliteknologialuento

Elvytyshanke järjesti 8.2. Zoomin välityksellä ilmaisen vähemmistökieliä, karjalaa ja kieliteknologiaa käsittelevän luennon, jonka tuli pitämään Flammie Pirinen Tromssan yliopistosta. Kiitämme kaikkia luennolle osallistuneita – paikalla oli paljon katsojia ja tapahtumassa syntyi hyvää keskustelua!

Luento tallennettiin, ja tallenne on katsottavissa elvytyshankkeen blogissa.

Linkki luentotallenteeseen.

 

Teatterisanasto julkaistu elvytyshankkeen blogissa

Elvytyshankkeessa on julkaistu teatterisanasto livvinkarjalaksi. Sanastoa ovat olleet tekemässä Timoi Munne ja Natalia Giloeva. Sanasto kattaa laajan määrän teatteriin, näytelmiin ja muuhun esittävään taiteeseen soveltuvaa sanastoa, josta suurta osaa voi soveltaa myös esimerkiksi elokuvista ja elokuvatuotannoista puhumiseen.

Linkki teatterisanastoon.

 

Materiaalit murteittain -sivu

Elvytyshankkeen blogissa on julkaistu Materiaalit murteittain -sivu, jolla blogissa aiemmin julkaistuja materiaaleja on esitetty murteen mukaan jaoteltuina. Sivun tarkoituksena on toimia esimerkiksi kielenopiskelun tukena ja helpottaa murteiden tunnistamista ja käyttöä.

Sivulle ei ole listattu kaikkia elvytyshankkeen blogissa julkaistuja materiaaleja vaan listalta on jätetty pois esimerkiksi sellaiset materiaalit, joissa käytetään rinnakkain useita eri murteita.

Linkki materiaalit murteittain -sivulle.

 

Livvin- ja vienankarjalan keskustelukurssien kuulumisia elvytyshankkeen blogissa

Tällä hetkellä Itä-Suomen yliopistolla on käynnissä livvin-, etelä- ja vienankarjalan keskustelukurssit. Puheharjoitusten lisäksi kirjoitetaan vienan- ja livvinkarjalan kursseilla paljon erilaisia tekstejä, joita julkaistaan kurssin ajan elvytyshankkeen blogin keskustelukurssisivuilla – Livvinkarjalaine paginkluubu ja Vienankarjalaine pakinaklupi. Tähän mennessä kurssilaiset ovat kirjoittaneet muun muassa ajankohtaisista teemoista, lempiruoistaan ja karjalankielisistä videoista.

Linkki Livvinkarjalaisen paginkluuban sivulle.

Linkki Vienankarjalaisen pakinaklupin sivulle.

 

Videosarjoja lisätty elvytyshankkeen blogiin

Elvytyshankkeen blogiin on siirretty aiemmin Itä-Suomen yliopiston Karjala ja kielikontaktit -sivuilla olleita videosarjoja.

Elvytyshankkeen blogin videot-osiosta löytyvät nyt vuonna 2019 tehdyt livvinkarjalan videokielikurssi ja karjalan kielen tutkimuskysymyksiä koskeva videosarja. Ensimmäisessä on seitsemän osaa, jälkimmäisessä kymmenen.

Videot on tekstitetty.

Linkki livvinkarjalan kielikurssivideoihin.

Linkki karjalan kielen tutkimuskysymysvideoihin.